Wat je niet in de media vernam: Vlaams Belang heeft meest actieve West-Vlaamse Kamerleden

VB’ers Peter Logghe en Tanguy Veys op respectievelijk eerste en tweede plaats
Oppositieblok van N-VA kent ontgoochelende inzet

Voorbije weken kon je in de media (De Standaard, De Morgen, Het Nieuwsblad, Krant Van West-Vlaanderen…) de rapporten lezen die een resem journalisten opmaakten over de parlementsleden tijdens de voorbije legislatuur.Hierbij was het duidelijk dat in verschillende evaluaties het oordeel moeilijk correct en objectief kon genoemd worden.In sommige gevallen kon je je zelf de vraag stellen of de auteur in kwestie wel enige notie had van wat parlementair werk is, of betrokkene zich veeleer liet leiden door de persoonlijke verstandhouding met of de partijkleur van het te evalueren parlementslid.Een grote opvallende was ook dat het oordeel van de kranten over de parlementsleden van het Vlaams Belang, op enkele uitzonderingen na, ronduit negatief was.Bovendien werd bij de evaluatie vaak slechts matig tot geen rekening gehouden met de effectieve inzet van de parlementsleden in het parlement zelf.Nochtans worden parlementsleden goed betaald en zou het mandaat dat een parlementslid van de kiezer kreeg een voltijdse opdracht moeten zijn. Omdat de media inzake het rapporteren over de objectieve cijfers van wat elk parlementslid heeft gedaan, krijgt u hierbij een overzicht (zie bijlage) van wat de 17 West-Vlaamse Kamerleden (16 + 1) tijdens de periode 2010-2014 op kosten van de belastingbetaler gepresteerd hebben, gebaseerd op de cijfers die de Kamer zelf bijhoudt en hier te vinden zijn.

Hierbij werd een oplijsting gemaakt van het aantal relevante parlementaire initiatieven:

 • Ingediende wetsvoorstellen (Auteur)
 • Wetgevend bestand (Auteur van opvolgingsdocumenten)
 • Gestelde schriftelijke vragen
 • Ingediende interpellaties
 • Gestelde mondelinge vragen Plenaire
 • Gestelde mondelinge vragen Commissie

Daaruit kunnen alvast volgende conclusies gemaakt worden:

 • De kampioen op vlak van parlementaire werkzaamheden is met-kop-en-schouders Kamerlid Peter Logghe (Vlaams Belang) met 3081 initiatieven.Spijtig dat de weerslag van zoveel hard parlementair vaak door de media werd herleid tot enkele Belga-berichtjes of cijfergegevens in de krant zonder bronvermelding.En vriend en vijand kunnen getuigen dat het niet zomaar vragen-om-te-vragen waren, maar wel degelijk politiek relevante initiatieven, kort-op-de-bal.
 • Op de tweede plaats komt Tanguy Veys (Vlaams Belang) met 1093 initiatieven, waarmee bevestigd wordt dat het Vlaams Belang de meest actieve West-Vlaamse Kamerleden heeft.Iets wat je niet in de media vernam…
 • Open VLD-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu zet toch wel een sterke positie neer, want zij belandt met-de-vingers-in-de-neus in de top drie met 801 initiatieven.Een sterke prestatie voor iemand die én lid van de meerderheid én lid van een belangrijke Kamercommissie (Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven) is.
 • Het oppositieblok van N-VA kent een ontgoochelende inzet want <<...>> met hun score belanden de 4 parlementsleden in de middenmoot en moeten zelfs nog Wouter De Vriendt (Groen) met 584 initiatieven voorafgaan, die op de vierde plaats strandt.De verwachtingen van de kiezer over de West-Vlaamse N-VA-fractie waren nochtans hoog en de media volgende de N-VA-parlementsleden op de voet, dus aan media-aandacht geen gebrek. Dat er zelfs N-VA-parlementsleden zijn die geen enkele interpellatie indienden, zegt veel over het stevig parlementair vuur waarover een oppositielid zou moeten beschikken, maar wellicht lieten de vele buitenlandse parlementaire reisjes hun sporen na…
 • De meerderheidspartijen kapen met Gerda Mylle (CD&V) met 31initiatieven, Rosaline Mouton (sp.a) met 40 initiatieven en Vincent Van Quickenborne (Open VLD) met 53 initiatieven de laatste 3 plaatsen weg; een weinig benijdenswaardige positie…

Toch enkele nuances:

 • Zeggen deze cijfers nu alles?Nee, niet enkel het aantal initiatieven dat een parlementslid neemt is van tel, maar ook natuurlijk zijn invloed op het beleid en op het wetgevend werk zelf.En er is iets als de kwaliteit van de initiatieven. Maar wees gerust; indien het Vlaams Belang zich zou bezighouden met het stellen van onbenullige vragen, dan had u er al lang in de krant over gelezen…
 • Schriftelijke vragen en wetsvoorstellen kunnen perfect door een parlementair medewerker opgesteld worden, zonder dat het ondertekende parlementslid ook maar één intellectuele inspanning moest leveren.
 • Van een parlementslid van de oppositie is het logisch dat die de meerderheid bekampt en daarvoor alle middelen gebruikt.Moties worden dan nooit of slechts heel uitzonderlijk door de meerderheidspartijen ingediend omdat die immers de regering ten val kunnen brengen.
 • Er zijn in feite maar 16 West-Vlaamse Kamerleden, maar sinds Tanguy Veys (Vlaams Belang) vanuit Oost-Vlaanderen (Gent) in Blankenberge aanspoelde, heeft West-Vlaanderen tot de volgende samenstelling van het federaal parlement er eentje extra.
 • Wie er pas later in komt heeft natuurlijk minder tijd en kans om zich te bewijzen (Gerda Mylle vanaf 8 oktober 2013, Cathy Coudyser vanaf 8 november 2012, Rosaline Mouton vanaf 6 december 2012, Bercy Slegers vanaf 15 december 2011), maar sommigen gebruikten hun kortere tijd goed (Bercy Slegers, Cathy Coudyser).
 • Doorwinterde parlementsleden kennen al de klappen van de zweep en konden er dus meteen in vliegen, maar er zijn ook oude rotten die het wel allemaal gezien en gedaan hebben en dat was aan hun cijfers te merken (Renaat Landuyt).Een aantal kersverse Kamerleden zijn trouwens niet bij de pakken blijven en schoten meteen in actie om niet meer te stoppen.
 • Wie een job heeft van burgemeester in een grote stad (Vincent Van Quickenborne, Renaat Landuyt), heeft wellicht daar al de handen vol, maar de vraag stelt zich dan wat men dan in dat parlement op kosten van belastingbetaler zit te doen…

Tanguy Veys
3de plaats Vlaams Parlement
Gemeenteraadslid
Volksvertegenwoordiger

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...