Voorstellen burgemeester Blankenberge in verband met De Lijn wereldvreemd en misplaatst

Vlaams Belang vindt ondergrondse elektrische leidingen voor de kusttram en nieuwe kusttrams geen prioriteit
“Blankenberge gaat nu al maanden gebukt onder werken voor een nieuwe trambedding en is het einde van de werken nog lang niet in zicht”
“Aanbod De Lijn moet eerst opnieuw worden uitgebreid”
Burgemeester Patrick De Klerck vroeg recent als voorzitter van het Kustburgemeesteroverleg een dringende opwaardering van de kusttram; “De uitstraling van de kusttram is hopeloos achterhaald. De kusttram is dé duurzame mobiliteitsslagader van de kust, vervult een essentiële rol bij de uitbouw van de kuststrook, en ligt dan ook mede aan de basis van zowel de toeristisch-recreatieve leefbaarheid als van de economische ontwikkeling van onze littorale zone.” Echter, volgens de burgemeester is de uitstraling achterhaald. Hij vroeg dan ook aan de Vlaamse overheid om te blijven investeren in de tram zodat die een van de visitekaartjes van de kust blijft. “Mijn boodschap is dan ook: investeer in de eerste plaats in het bestaande logistiek park, en laat het dure ideeënboek liggen tot wanneer de crisis voorbij is”, aldus De Klerck die een duidelijke sneer gaf richting het Neptunusplan van De Lijn West-Vlaanderen, een toekomstplan voor de periode 2007-2022. De kustburgemeesters gaan bovendien de openbare vervoersmaatschappij De Lijn aanschrijven met de vraag om de elektrische leidingen van de kusttram ondergronds te leggen. Een van de nieuwe gegevens na het kustoverleg was om de bovenleidingen ondergronds te leggen in de woonkernen van de badsteden. “Op dit moment ontsieren die kabels het uitzicht”, aldus De Klerck. “In veel andere steden wordt dit systeem al toegepast.” Na het kustburgemeesteroverleg werd de vraag om op korte termijn de tramstellen te renoveren nog eens gesteld. “In de grote steden zijn er al nieuwe tramstellen. Het is jammer dat de kusttram, het visitekaartje van de kust, niet dezelfde mogelijkheden krijgt. Die nieuwe trams, zoals die die in Brussel komen, zien er heel mooi en comfortabel uit en zorgen voor een grote uitstraling”, besluit de burgemeester.

Het pleidooi van burgemeester Patrick De Klerck om elektrische leidingen van de kusttram ondergronds te leggen klinkt volgens het Vlaams Belang zeer wereldvreemd, want op dit moment gaan de bevolking, de middenstand en de toeristen van Blankenberge al maanden gebukt onder werken voor een nieuwe trambedding en is het einde van de werken nog lang niet in zicht. Ook het pleidooi van burgemeester Patrick De Klerck om de tramstellen te renoveren is volgens onze partij evenzeer misplaatst want de voorbije periode werd juist de dienstverlening omwille van besparingen ingekrompen (bijvoorbeeld op de buslijn 33 Brugge-Blankenberge) en moet prioritair het aanbod opnieuw worden uitgebreid.

Om de houding van de burgemeester aan te klagen heeft het Vlaams Belang bij monde van gemeenteraadslid Tanguy Veys een mondelinge vraag (zie bijlage) ingediend voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 18 juni 2013.

Henri Wyns
Voorzitter Vlaams Belang Blankenberge-Uitkerke

Bestuurslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...