Voorstel om de Kerkstraat als traditioneel startpunt van de carnavalstoet te behouden

De carnavalstoet in Blankenberge is zowel voor de lokale bevolking, de toeristen als de zelfstandigen een hoogtepunt tijdens de winterperiode. Uit de historiek van het carnavalsgebeuren blijkt dat Blankenberge de oudste carnavalstoet bezit die teruggaat tot 1872, maar de stadsrekeningen vertellen dat de diepchristelijke Blankenbergse gemeenschap zelfs al in de 15de eeuw Vastenavond vierde. In februari '12 diende het stadsbestuur van Blankenberge een dossier in om de Blankenbergse carnavalstoet op de Unesco Werelderfgoedlijst te plaatsen, een erkenning die de stoet in Aalst al in november '10 kreeg. In juni '12 werd het carnaval van Blankenberge door de Vlaamse regering voor minstens 1 jaar erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed. De motivatie voor deze erkenning was dat “de erfgoedgemeenschap van Blankenberge die het Carnaval koestert, een visie heeft ontwikkeld op het borgen van de carnavalsfestiviteiten waarbij er aandacht is voor overdracht, voor documentatie, voor het onderhouden en vergroten van het draagvlak en de beleving (o.a. door het live uitzenden van de stoet) en voor de sensibilisering en de promotie van het Carnaval van Blankenberge.”

Op zondag 15 februari 2015 trekt de carnavalstoet opnieuw door de straten van Blankenberge. Opvallend hierbij is dat, ondanks een lange traditie, de vorming van de carnavalstoet en de start zelf dit jaar niet langer in de Kerkstraat zal plaatsvinden, maar, volgens de publiciteit op de webstek van de stad Blankenberge (zie bijlage en zie de agenda) en mededelingen op de vergadering van de Kerngroep Carnavalsstoet Blankenberge, op advies van de Politiezone Blankenberge-Zuienkerke wel in de Marie-Josélaan. Zal gebeuren  Een straat die, in tegenstelling tot de Kerkstraat, veel minder geschikt is voor de vorming van de stoet en ook veel minder aantrekkelijk is voor kijklustigen en de carnavalgroepen zelf, om als publiekstrekker mee uit te pakken.  Bovendien kan de Kerkstraat probleemloos wél gebruikt worden voor de start van de Bloemenstoet en voor evenementen als “Uitkerke Koerse” of “Uiterke Kermis”. Tot slot betekent het verbannen van de start van de carnavalstoet van de Kerkstraat naar de Marie-Josélaan een ferme commerciële streep door de rekening van heel wat handelszaken in de Kerkstraat.  Een ernstige motivatie voor deze arbitraire keuze en selectieve behandeling in vergelijking met andere evenementen die wél nog in de Kerkstraat mogen plaatsvinden, werd nergens gehoord.

Daarom heeft het Vlaams Belang naar aanleiding van de gemeenteraad van dinsdag 16 december '14 een voorstel ingediend om de Kerkstraat als traditioneel startpunt van de carnavalstoet te behouden.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...