Vlaams Belang vraagt maatregelen naar aanleiding van komst Syrische asielzoekers naar Blankenberge

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: Reeds tal van incidenten met asielzoekers in de bestaande opvangplaatsen in de West-Vlaamse regio
Partij wil weten hoe lang onze toeristische badstad als uitvalbasis voor deze asielzoekers zal dienen
Voorstel om dringend werk te maken van de sinds januari 2013 beloofde doorgangswoning voor crisisopvang van personen die dakloos werden door onvoorziene omstandigheden.

Nu toch ook in Blankenberge zal vanaf eind december ’15 en na overleg met Fedasil en Staatssecretaris voor Asiel & Migratie Theo Francken (N-VA) voorzien worden in de opvang van asielzoekers. Weliswaar niet in een Lokaal OpvangInitiatief (LOI) maar in een zogenaamde “Hervestigingsplaats” zullen tot 8 erkende asielzoekers, “wellicht Syriërs” gedurende minstens 12 maanden worden opgevangen. Concreet zullen in de appartementen van de kerkfabriek, de vroegere dekenij gevestigd boven de school voor Bijzonder Onderwijs (BuO) De Schuit in de Onderwijsstraat, de asielzoekers hun uitvalsbasis hebben. Het pand wordt gratis ter beschikking gesteld door de Kerkfabriek Sint-Rochus, maar er dienen tal van werken te gebeuren waaronder het plaatsen van een nieuwe verwarmingsketel.

Naar aanleiding van de komst van 300 asielzoekers op de luchtmachtbasis van Koksijde en nog eens 200 asielzoekers op de landmachtbasis in Lombardsijde nam burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche (Open VLD), sinds kort voorzitter van het Kustburgemeesteroverleg, alvast zelf een aantal maatregelen om de overlast te beperken maar die ook in de media uitlekten:
– dagelijks huiszoekingen door de politie in de slaapplaatsen van de asielzoekers;
– de agenten moeten op dat moment kogelvrije vesten dragen;
– de politie wil inzage in alle gsm-nummers van alle asielzoekers die zijn ondergebracht;
– er moet een logboek komen dat alle activiteiten van de asielzoekers registreren.
– bij de minste inbreuk op deze regels, zou de politie iemand 12 uur lang kunnen vasthouden.

Ook Open VLD zelf liet trouwens in een nationale persmededeling op 22 oktober ’15 weten dat “een algemeen protocol met goede afspraken over de samenwerking tussen gemeentebesturen, politiediensten en asielcentra dringend nodig is.  Niet enkel in Koksijde, maar in heel wat steden en gemeenten die opvang organiseren. Burgemeesters zijn zelf vragende partij voor meer en beter overleg met betrokken instanties. De partij neemt intussen ook het initiatief om de eigen mandatarissen en burgemeesters samen te brengen voor een uitwisseling van “best practices” bij de opvang van vluchteling.”

Gemeenteraadslid Tanguy Veys (Vlaams Belang): “Het spreekt voor zich dat naar aanleiding van de komst van verschillende Syrische asielzoekers naar Blankenberge de nodige maatregelen dienen genomen te worden.  Er zijn immers al tal van incidenten met asielzoekers in de bestaande opvangplaatsen in de West-Vlaamse regio (Bredene, Sijsele, Diksmuide,…) en de komst straks van 300 asielzoekers in Zeebrugge zal de situatie er helemaal niet op vergemakkelijken.  Ik ben benieuwd welke maatregelen burgemeester Patrick De Klerck (Open VLD) in samenspraak met de politie genomen heeft om te overlast te beperken.  De vraag stelt zich bovendien hoe lang onze toeristische badstad als uitvalbasis voor deze asielzoekers zal dienen en wat dit allemaal aan de Blankenbergenaar zal kosten. Bovendien blijft het nog steeds opvallend stil inzake de realisatie van de sinds januari 2013 beloofde doorgangswoning voor crisisopvang van Blankenbergenaars zelf die dakloos werden door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld brand-of waterschade, familiale redenen, uithuiszetting door een deurwaarder, gevaar voor de volksgezondheid…”

Naar aanleiding van de Blankenbergse gemeenteraad van dinsdag 17 december ’15 heeft het Vlaams Belang op initiatief van gemeenteraadslid Tanguy Veys deze kwestie dan ook geagendeerd (zie bijlage) en zal de partij ondermeer volgende vragen aan het Open VLD-N-VA-stadsbestuur stellen:

– Welke afspraken werden er gemaakt tussen het stadsbestuur, de politiediensten en de verantwoordelijken voor de opvang en begeleiding van de asielzoekers?
– Welke maatregelen werden er door het stadsbestuur genomen om de overlast veroorzaakt door de komst van de asielzoekers te beperken?
– Welke werken dienen er plaats te vinden, wat de kostprijs daarvan is en door wie worden die gedragen?
– Welke bijkomende kosten inzake opvang en begeleiding worden voorzien en door wie worden die gedragen?
– Hoe lang stelt de Kerkfabriek Sint-Rochus het pand ter beschikking?
– Welke gevolgen heeft deze opvang voor de werking van school voor Bijzonder Onderwijs (BuO) De Schuit?
– Wanneer is de realisatie voorzien van de sinds januari 2013 beloofde doorgangswoning voor crisisopvang van personen die dakloos werden door onvoorziene omstandigheden?

Bovendien werd een voorstel ingediend waarbij de gemeenteraad opdracht geeft aan het college van burgemeester en schepenen om alvast de nodige maatregelen te nemen om de overlast veroorzaakt door de komst van de asielzoekers te beperken.

Tot slot vraagt het Vlaams Belang om dringend werk te maken van de sinds januari 2013 beloofde doorgangswoning voor crisisopvang van personen die dakloos werden door onvoorziene omstandigheden.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...