Vlaams Belang vraagt dat zoektocht naar nieuwe uitbater voor Beachclub Blankenberge wordt over gedaan

Huidige lastenboek voor Concessie Exploitatie Beachclub bevat tal van gebreken
Liever een goed dossier dan alweer wat kunst- en vliegwerk van het stadsbestuur

De “O’Neill Beachclub” in Blankenberge zit al enige tijd in de financiële problemen en is daardoor voor onbepaalde tijd gesloten. Wellicht zal op 8 april 2013 de huidige concessionaris, de bvba BSYS, door de Rechtbank van Koophandel te Brugge definitief failliet verklaard worden.  Daarom keurde de gemeenteraad van 19 maart 2013, met uitzondering van het Vlaams Belang, al een nieuw lastenboek “Concessie Exploitatie Beachclub” goed. Zo kan vanaf 8 april 20013 een nieuwe procedure van mededinging opgestart worden en kan de stad Blankenberge op zoek gaan naar een nieuwe uitbater voor hun Beachclub.

Het Vlaams Belang is echter van mening dat het nieuwe lastenboek voor de Concessie Exploitatie Beachclub tal van gebreken bevat:
– er wordt in het lastenboek onvoldoende rekening gehouden met de uitbatingsproblemen uit het verleden waar vroegere concessionarissen mee kampten;
– in het verslag aan de gemeenteraad wordt bij het lastenboek niet gedetailleerd gemotiveerd waarom een minimumbiedprijs van 10.000 euro per jaar wordt gevraagd, terwijl de stad Blankenberge zelf sinds 2007 maar 2.500 euro per jaar (geïndexeerd) moet betalen aan het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK);
– er moet in het lastenboek aan de concessionaris opgelegd worden om meer op woensdagnamiddag, op zaterdag & zondag en tijdens de vakantiedagen open te zijn;
– in het opgelegde investeringsprogramma voor de uitrusting van de gesloten infrastructuur en openlucht infrastructuur wordt in het lastenboek onvoldoende gespecifieerd wat van de concessionaris verwacht wordt en wordt geen rekening gehouden met de (verborgen) gebreken aan de huidige nieuwbouw;
– er wordt in het lastenboek te weinig de klemtoon gelegd op de socio-educatieve werking;
– het voorzien van een aparte zone voor Catamaranzeilen in het lastenboek is weinig zinvol wegens niet haalbaar;
– de bepaling in artikel 19§10 in het oorspronkelijke lastenboek dat “de concessionaris jaarlijks vóór 1 februari een evaluatie van de integratie van de huidige Offshore Club” aan het stadsbestuur moet bezorgen, werd zonder enige motivatie geschrapt.

Gemeenteraadslid Tanguy Veys (Vlaams Belang): “Om deze redenen is het belangrijk dat het huidige lastenboek Concessie Exploitatie Beachclub drastisch wordt aangepast, de eventueel reeds opgestarte procedure van mededinging wordt stopgezet, en na goedkeuring van een nieuw lastenboek de procedure van mededinging wordt heropgestart. Het oponthoud kan bovendien geen reden zijn om niet in te gaan op dit voorstel, want zelfs in de (eventueel) lopende procedure zal een eventuele concessionaris toch maar in 2013 een beperkt programma kunnen aanbieden.”

Daarom heeft het Vlaams Belang een voorstel voor de gemeenteraad van 23 april 2013 ingediend (zie bijlage), waarbij de gemeenteraadsbeslissing van 19 maart 2013 inzake het lastenboek “Concessie Exploitatie Beachclub” wordt ingetrokken, om zo het stadsbestuur de kans te geven een nieuw lastenboek in te dienen en een nieuwe procedure van mededinging op te starten.

Liever met een goed dossier naar de gemeenteraad, dan alweer wat mediatiek kunst- en vliegwerk van schepen Jurgen Content (sp.a), waarna het stadsbestuur niet veel later met rode kaken lijdzaam moet toezien dat de Blankenbergse jeugd alweer voor een gesloten Beachclub staat, wegens niet rendabel…” aldus Tanguy Veys.

Henri Wyns
Voorzitter

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...