Vlaams Belang vraagt aan federale regering structurele financiële steun voor plaatsing verdwaalpalen en verspreiding anti-verdwaalarmbandjes

Vooral Franstalige badgasten zijn niet vertrouwd met het concept
Stadsbestuur van Blankenberge is bijzonder kortzichtig en ligt niet wakker van welzijn jonge badgasten

In juli en augustus 2012 zijn aan de Vlaamse kust 1.010 kinderen zoek geraakt. Dat zijn er dubbel zoveel als in de grote vakantie van 2011, toen er “slechts” 512 verloren liepen. Koploper was Blankenberge met 254 verdwaalde kindjes. Bredene doet het met amper 9 dan weer het best. Naast Blankenberge scoren ook Koksijde (158) en De Panne (148) opvallend hoog, niet toevallig de badplaatsen waar veel Franstaligen komen.

Een hoge en opvallende verdwaalpaal met herkenbare figuren op afgebeeld zoals een vis, huis of bal, is voor kinderen een herkenningsteken aan het strand. De plaatsing in de badplaatsen van 10 Vlaamse kustgemeenten van de nu 140 verdwaalpalen met telkens een uitleg in het Nederlands, Frans en Duits en de verdeling van de nu 360.000 anti-verdwaalarmbandjes via 350 distributiepunten en via 50 mobiele ijsverkopers van Ola  gebeurde sinds begin de jaren ‘90 op initiatief van Dominiek Vervaecke van Media Consulting. Voor dit initiatief, dat tot 2013 op geen enkele vorm van overheidsfinanciering kon rekenen, kostte in 2011 het vervangen van de logo’s en het drukwerk alleen al zo’n 25.000 euro.

Volgens An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst “staat bij de verdwaalpalen wel een uitleg in de drie landstalen, maar vaak kennen de Franstaligen het concept niet. De meeste verdwaalde kindjes die bij de redders belanden, hebben dan ook geen armbandje aan. Dat maakt het soms erg moeilijk om hun ouders terug te vinden.” Media Consulting vraagt dan ook om het principe van de verdwaalpalen, met de Franse bijnaam “Les t’étéou’s”, en van de armbandjes meer bekend te maken in Wallonië, desnoods via “olijke strandchampetters”, waarbij jobstudenten in een kleurrijke outfit de strandtoeristen er op een ludieke manier op wijzen dat ze hun kind best zo’n armbandjes aantrekken.

Op 28 juni 2012 kwam Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) naar Oostende om de eerste van de 360.000 armbandjes uit te delen: “Niet alleen als minister maar ook als mama van vier kinderen heb ik de eer en het genoegen de eerste anti-verdwaalarmbandjes uit te delen. De bandjes zijn essentieel bij het oplossen van de problematiek van verdwaalde kinderen.” Bij deze uitdeelactie raakte toen al bekend dat het initiatief vanaf 2013 op 5.000 euro federale steun, een peulschil, zou kunnen rekenen. Minister Milquet zou daarbij beloofd hebben om in het najaar 2012 samen te zitten over de verdere opvolging en ondersteuning van de campagne, zou beloofd hebben dat er een samenwerkingsovereenkomst zou komen tussen de verschillende overheden om vanaf 2013 de projecten via een overheidsdeelname een structurele financiële inbreng te bezorgen en zou werken aan een wetsontwerp dat redders aan zee de bevoegdheid zou moeten geven om GAS-boetes uit te schrijven, zoals nu al het geval is met de hoofdredders in De Panne en Bredene.

De stad Blankenberge met 7 verdwaalpalen, dreigt nu echter geen verdwaalpalen meer te plaatsen. Schepen Bjorn Prasse (Open VLD) verklaarde recent in de media dat het hoge aantal verloren gelopen kinderen genoeg zegt: “Die palen missen hun doel. Kinderen gebruiken ze helemaal niet. Daarom gaat de stad op zoek naar een alternatief. Op zeer drukke dagen zijn de palen voor verloren gelopen kinderen niet eens zichtbaar. Daarom zoeken we naar een ander alternatief.”

Bedenker Dominiek Vervaecke van Media Consulting reageerde daarop: “Ik vind het jammer dat de stad mij niet contacteert over die palen. Zij hebben voor een periode van 20 jaar de palen gratis mogen gebruiken. Als er problemen zijn, kunnen ze mij dit toch melden. […] Ik heb onlangs opgemerkt dat de verdwaalpalen in Blankenberge verkeerd geplaatst staan. Wellicht is deze opmerking in het verkeerde keelgat geschoten. De andere kustgemeenten zijn wel blij met de oriëntatiepalen.”

De echte reden dat de stad Blankenberge bedankt voor de verdwaalpalen zou echter zijn dat Media Consulting  nu voor het eerst een huurgeld van 400 euro per jaar per verdwaalpaal vraagt aan de gemeenten, omdat de palen niet langer gesponsord worden, zoals in het verleden Royale Belge, Axa, KBC of Base namelijk deden voor de herstellingen en de stockage in de wintermaanden.

Gemeenteraadslid en Volksvertegenwoordiger Tanguy Veys (Vlaams Belang): “Het wordt dringend tijd dat het bijzonder zinvolle initiatief van Media Consulting, dat tot voor gratis aan de kustgemeenten werd aangeboden, eindelijk structureel door de overheid wordt gewaardeerd en dus financieel ondersteund,  waardoor de jaarlijkse zoektocht naar private sponsors niet meer bepalend is of lokale kustgemeenten al dan niet een bijdrage moeten leveren en dus al dan niet deelnemen.  De federale overheid, het Vlaams Gewest en de provincie West-Vlaanderen zijn daarbij de logische en best geplaatste partners.  Ik zal dan ook terzake vragen aan Minister Milquet tijdens de Kamercommissie Binnenlandse Zaken van 17 april ’13 (zie bijlage) het nodige te doen.  Dat de stad Blankenberge, zonder enig alternatief, zonder enige kennis van zaken en enkel uit financiële overwegingen ineens en zo kort voor het toeristisch seizoen beslist om uit het project van de verdwaalpalen te stappen is bijzonder kortzichtig.  Het stadsbestuur van Blankenberge ligt duidelijk niet wakker van het welzijn van de jonge badgasten, want hoe kan men een concept dat 23 jaar zijn nut bewezen heeft plots van de tafel vegen zonder zelfs maar te weten door wat het vervangen wordt? Het stadsbestuur had de voorbije jaren beter eens werk gemaakt van een betere behandeling en stockage van de verdwaalpalen… Daarom zal ik tijdens de gemeenteraad van 23 april ’13 aan het stadsbestuur hun houding aanklagen (zie bijlage).”

Het Vlaams Belang hoopt alvast dat ook in de toekomst de plaatsing van verdwaalpalen en de verspreiding van anti-verdwaalarmbandjes gegarandeerd blijft en dat de stad Blankenberge zijn verantwoordelijkheid opneemt.

Henri Wyns
Voorzitter Vlaams Belang Blankenberge-Uitkerke

Bestuurslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...