Vlaams Belang voert samen met comité Trekhaak 73 en Vlaamse en Franse medestanders actie tegen verder opbreken oude spoorlijn Adinkerke-Duinkerke

Partij pleit voor heractivatie Lijn 73 en dringt aan op spoedig overleg
Vlaams Belang De Panne: “Onbegrijpelijk dat de NMBS en Infrabel hun verantwoordelijkheid niet opnemen om de overlast op onze wegen te verminderen.”
Volksvertegenwoordiger Tanguy Veys ondervraagt morgen opnieuw minister Labille
De oude spoorlijn 73 tussen het Vlaamse Adinkerke en het Franse Duinkerke, de zogenaamde “Jacques Brellijn”, is de enige rechtstreekse lijn die Vlaanderen met Frankrijk verbindt. Ze is echter al 20 jaar in onbruik en het is zelfs al 40 jaar geleden dat er nog een passagierstrein over de lijn reed. Nochtans is deze spoorlijn bijzonder geschikt om zowel voor het goederenvervoer als het personenvervoer de verkeersproblemen op de reeds zwaar belaste wegen in de Westhoek en in Noord-Frankrijk te verlichten. Het comité “Trekhaak 73” en reizigersvereniging TreinTramBus (TTB) willen samen met de Facebookgroep “Red Spoorlijn 73 Adinkerke-Duinkerke” en gesteund door de petitie “Heropening spoorlijn Dunkerque-Adinkerke” dan ook dat deze spoorverbinding nieuw leven wordt ingeblazen, zeker nu ook vanuit de “Communautée Urbaine de Dunkerque” en de “Région Nord/Pas-de-Calais” stemmen opgaan om opnieuw treinen te laten rijden over deze lijn. Trekhaak 73 en TTB vrezen bovendien dat elke ontmanteling aan deze spoorlijn, hoe klein ook, de kans op heractivatie ernstig zou hypothekeren. In de nacht van 25 op 26 januari ’14 werden bijvoorbeeld al door spoorbeheerder Infrabel in Adinkerke op deze spoorlijn de nog perfect functionerende wissels richting Franse grens met Bray-Dunes verwijderd, waardoor het elektrisch bedienen van die wissels uit de Blokpost 7 te Brugge al niet meer mogelijk is.  In de week van 24 tot 28 maart ’14 zouden door Infrabel nu ook aan de overweg 125 tegen de Franse grens met Bray-Dunes de sporen uitgebroken en de signalisatie verwijderd worden, zodat er al helemaal geen trein meer kan rijden tussen Duinkerke en Adinkerke.  Bovendien ontbreekt voor deze ingreep elke wettelijke bevoegdheid; dit kan enkel gebeuren bij Koninklijk Besluit van minister Labille (PS) en dit is er nog steeds niet. Om deze geplande onwettige werken aan te klagen voerde dan ook het comité Trekhaak 73 en samen met Vlaamse en Franse medestanders vandaag, maandag 24 maart ’14, symbolisch actie ter hoogte van overweg 125 aan de Franse grens met Bray-Dunes.  Ook het Vlaams Belang was met een delegatie aanwezig, aangevoerd door volksvertegenwoordiger Tanguy Veys, die al verschillende jaren het dossier vanuit het federaal parlement behartigt, en Reinilde Van Cleemput, die namens het Vlaams Belang De Panne het dossier ter plekke op de voet volgt.

Volksvertegenwoordiger Tanguy Veys: “Reeds van in 2012 bestook ik federale regering met vragen (op 12 juni 2012, op 14 januari 2014 en op 19 februari 2014) waarom geen werk wordt gemaakt van de heractivatie van de  oude spoorlijn 73 tussen Adinkerke en Duinkerke.  Bovendien wees ik er op dat Infrabel er met haar sabotageacties alles aan doet om een eventuele heringebruikname van deze spoorlijn snel en goedkoop mogelijk te maken.  De bevoegde minister voor Overheidsbedrijven, de socialist Jean-Pascal Labille, blijft samen met Infrabel en NMBS echter Oost-Indisch doof voor de nochtans terechte vragen van een breed front bestaande uit comité Trekhaak 73, TTB, de bedrijfswereld en politici van zowel aan Vlaamse als aan Franse zijde.  Dat Wallonië wel beschikt over dergelijke corridor voor het goederenvervoer met Frankrijk verklaart de communautaire gevoeligheid van dit dossier en wellicht de politieke onwil.  Het is goed dat eindelijk dit jaar nu ook politici van CD&V, sp.a, N-VA en Groen mee op de kar gesprongen zijn.  Hopelijk smelt hun inzet en aandacht voor dit dossier niet weg wanneer de parlementsverkiezingen van 25 mei ’14 voorbij zijn…”

Reinilde Van Cleemput (Vlaams Belang De Panne): “Met Vlaams Belang De Panne willen we erop wijzen dat op dit ogenblik het vervoer tussen Adinkerke en Duinkerke, ook het schoolvervoer, vooral met de bus gebeurt, wat voor ernstige overlast op onze wegen zorgt alsook aan diverse bushaltes. Het zou de vervoersproblematiek in onze regio zeker ten goede komen, mocht die spoorlijn worden gereactiveerd. Het is onbegrijpelijk dat de NMBS en Infrabel hun verantwoordelijkheid terzake niet opnemen, terwijl elders beleidsmakers de mond vol hebben om het grensoverschrijdend vervoer per trein te promoten. Bovendien konden we recent vernemen dat Studio 100 dit jaar alleen al in Plopsaland De Panne zo’n 3,5 miljoen euro zal investeren, hetgeen zeker een extra toevloed van Franse bezoekers zal generen, die anders met de trein hadden kunnen komen.”

Aangezien Infrabel ongestoord verder werkt aan het ontmantelen van deze spoorlijn, desnoods met onwettige middelen, en aangezien er nu ook duidelijk signalen zijn vanuit de Franse politieke assemblees zoals de Communautée Urbaine de Dunkerque en de Région Nord/Pas-de-Calais die een heractivatie bepleiten, zal het Vlaams Belang andermaal bij monde van volksvertegenwoordiger Tanguy Veys tijdens de  Commissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven van 25 maart 2014 de bevoegde minister van Overheidsbedrijven, Jean-Pascal Labille (PS), over deze kwestie ondervragen (zie bijlage) en aandringen op een spoedig overleg met alle betrokken aan Vlaamse en Franse zijde, in de hoop dit dossier eindelijk opnieuw op de rails te krijgen.

Wordt vervolgd !

Bestuurslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...