Vlaams Belang roept sp.a en CD&V op om samen in belang van Blankenberge dringend de gemeenteraad bijeen te roepen

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Tal van belangrijke en dringende dossiers werden door het boos opstappen van Open VLD & N-VA niet behandeld. Dit is wraakroepend !”
Partij stelt voor dat elk gemeenteraadslid afziet van een zitpenning voor die extra gemeenteraad

Op de agenda van de gemeenteraadszitting van 4 november '14 stonden tal van belangrijke en dringende dossiers op de agenda:
– Het nieuwe statuut voor de vergunningen van de badkarhouders op het strand te Blankenberge, waarvoor op 21 november '14 de jaarlijkse “Badkarloting” plaatsvindt;
– Het nieuwe reglement voor de carnavalsstoet, waarbij op 8 november '14 met de “Zwijntjeszitting” het startschot van alle carnavalsactiviteiten wordt gegeven;
– De vernieuwde premiereglementen inzake stadherwaardering en inzake de aanpassing van woongelegenheden voor bejaarden en andersvaliden, die vanaf 1 januari '15 van kracht moeten zijn;
– Het uitschrijven van een aanbesteding van 92.000 euro om de komende 4 jaar telkens na de winter het strand te nivelleren om de plaatsing van de badkarren en strandtenten mogelijk te maken;
– Het uitschrijven van een aanbesteding van 29.521,64 euro om 50 stopcontactpalen in de boombakken in De Smet de Naeyerlaan te plaatsen, om zo de kerstverlichting aldaar te kunnen aanbrengen;
– De vernieuwing van de voetpaden in de Prinsenlaan, Nuytemanslaan, Groenestraat en Ooststraat voor een totaalbedrag van 783.058,45 euro
– De aanstelling van 3 stagiair-brandweerman-vrijwilligers uit de werfreserve;
– Het aanleggen van een werfreserve van kandidaat brandweerman-vrijwilliger voor de komende 5 jaar;
– Het vacant verklaren van een bijkomende functie van brandweerman-vrijwilliger;
– De agenda van en de afvaardiging voor de Algemene Vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) van 17 december 2014;
– De agenda van en de afvaardiging voor de Buitengewone Algemene Vergadering van het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en –verwerking in Brugge & Ommeland (IVBO) op 17 december 2014;
– De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West-en Oost-Vlaanderen (FINIWO) van 12 december 2014;
– De agenda van en de afvaardiging voor de Buitengewone Algemene Vergadering van het Centrum voor Informatica van Provincies Antwerpen & Limburg (CIPAL) 12 december 2014.

Gemeenteraadslid Tanguy Veys (Vlaams Belang): “Door echter het boos opstappen van Open VLD en N-VA, die zich duidelijk opstellen als slechte verliezers en het partijpolitiek belang boven het belang van Blankenberge stellen, konden deze belangrijke dossier niet behandeld worden. Het is echter nog wachten op de uitspraken van de West-Vlaamse gouverneur en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, maar het is nu al duidelijk dat dit niet eerstdaags zal zijn. Daardoor worden dringende gemeenteraadsbeslissingen nodeloos uitgesteld en dreigen bovendien de stad Blankenberge en talloze Blankenbergenaars schade te leiden. Dit is wraakroepend ! Het is erg dat open VLD & N-VA meer wakker liggen van hun eigen ego en alles blokkeren met hun partijpolitiek gekrakeel.  Daarom roep ik sp.a en CD&V op zelf het initiatief te nemen om samen dringend de gemeenteraad bijeen te roepen (dat kan al binnen 8 dagen) en deze belangrijke dossier te behandelen.  Artikel 20 van het gemeentedecreet voorziet immers dat de gemeenteraad op vraag van één derde van de gemeenteraadsleden MOET bijeenkomen. Samen hebben sp.a (5 gemeenteraadsleden), CD&V (3 gemeenteraadsleden) en Vlaams Belang (1 gemeenteraadslid) net die noodzakelijke één derde of 9 op 25 gemeenteraadsleden.  Om te vermijden dat we de stad Blankenberge met deze extra gemeenteraad op kosten jagen (per zitting heeft een gemeenteraadslid recht op een presentiegeld van 201,02 euro bruto of 124,63 euro netto), stel ik voor dat elk individueel gemeenteraadslid door de stadssecretaris kan laten akteren af te zien van die zitpening.

Het Vlaams Belang hoopt alvast dat ook sp.a en CD&W wél kiezen voor het belang van Blankenberg, boven partijpolitieke spelletjes op de kap van de Blankenbergenaar.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...