Vlaams Belang reageert tevreden op beloofde evaluatie van de verkeerssituatie in De Smet de Naeyerlaan Blankenberge

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Dit is een overwinning voor verenigde oppositie ! Spijtig dat hiervoor desnoods met een volksraadpleging moest gedreigd worden en intussen veel tijd verloren ging.”
Partij wil druk op de ketel houden en eist dat het stadsbestuur kort op de bal speelt

Vandaag kon via de pers vernomen worden dat het stadsbestuur van Blankenberge dan toch bereid is om de verkeerssituatie in De Smet de Naeyerlaan te evalueren en desnoods bij te sturen.  Dit terwijl Open VLD en sp.a al maandenlang halsstarrig weigerden om ook iets te wijzigen aan de verkeersstrop rond de De Smet de Naeyerlaan. Terzake stelde toen nog schepen van Openbare Werken Ivan De Clerck (Open VLD): “We blijven erbij dat het eenrichtingsverkeer de beste oplossing is op lange termijn. Veel van de problemen zullen zichzelf oplossen. Dit is voornamelijk een woonstraat en geen handelsstraat.” (Het Laatste Nieuws) Mobiliteitsschepen Johan Van Eeghem (sp.a) was nog scherper: “Indien het eenrichtingsverkeer wordt weggenomen dan ontstaat er opnieuw een verkeerschaos.” (Het Nieuwsblad).  Zelfs toen naar aanleiding van de gemeenteraad van 9 september ’14 op initiatief van tal van lokale handelaars en bewoners van de De Smet de Naeyerlaan niet minder dan 1.280 handtekeningen werden overhandigd aan het stadsbestuur, bleven Open VLD en sp.a Oostindisch doof voor hun noodkreet.  Daarom nam het Vlaams Belang zelfs het initiatief om op de gemeenteraad van 7 oktober ’14 voor te stellen dat de gemeenteraad dan maar zelf moet beslissen om een gemeentelijke volksraadpleging te organiseren zodat de Blankenbergenaar zelf kon gehoord worden.

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Dit is een overwinning voor de verenigde oppositie ! Zo zie je maar dat ook lokale handelaars en bewoners in Blankenberge een vuist kunnen maken tegen het stadsbestuur. Voorlopig mogen de plannen om een gemeentelijke volksraadpleging te organiseren nog even in de ijskast. Spijtig dat hiervoor eerst moest gedreigd worden alsvorens Patrick & co tot enige rede kwamen en bereid waren om uit hun ivoren toren ter komen. Spijtig is ook dat  intussen al veel tijd verloren ging. Daarom moet het stadsbestuur nu kort op de bal spelen. De vraag is immers wanneer die fameuze evaluatie er zal komen en wat het stadsbestuur op basis daarvan zal beslissen.  Ik raad dan ook de getroffen lokale handelaars en bewoners van de De Smet de Naeyerlaan aan druk op de ketel te blijven houden. Op de steun en inzet van het Vlaams Belang kunnen ze alvast rekenen !

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...