Vlaams Belang protesteert tegen uitsluiting op leerlingendebat Maerlant Atheneum Blankenberge

Tanguy Veys: “Deze politieke partijdigheid en indoctrinatie van leerlingen zijn laakbare praktijken en zelfs onwettig”
Vlaams Belang vraagt directie Maerlant Atheneum Blankenberge om verduidelijking en motivatie
Klacht bij Commissie Zorgvuldig Bestuur wordt overwogen
Vandaag organiseerde het Maerlant Atheneum Blankenberge in het kader van de komende verkiezingen van 14 oktober '12 een politiek debat voor leerlingen van het Maerlant Atheneum Blankenberge. Hiervoor werden vertegenwoordigers van Open VLD, CD&V, sp.a, N-VA en Dwars-Groen uitgenodigd. Het was hierbij opvallend dat niet alle partijen die tot op heden in de gemeenteraad van Blankenberge zetelen (de N-VA zetelt zelfs hoegenaamd niet in de gemeenteraad) of alle politieke partijen die aan de komende verkiezingen deelnemen werden uitgenodigd; het Vlaams Belang, dat nochtans reeds 18 jaar in de gemeenteraad zetelt en ook aan de komende verkiezingen opnieuw deelneemt, werd immers NIET uitgenodigd.
 
Het Vlaams Belang betreurt dit ten zeerste, omdat van een onderwijsinstelling, erkend door de overheid en gefinancierd met belastingsgeld, verondersteld wordt dat zij zich tegenover de leerlingen objectief en politiek neutraal opstelt, en zich niet voor of tegen een politieke partij uitspreekt, door bijvoorbeeld bij een politiek debat bepaalde partijen wél uit te nodigen en anderen niet. Zoniet is volgens het Vlaams Belang duidelijk sprake van politieke partijdigheid en indoctrinatie van leerlingen; een laakbare praktijk en zelfs onwettig.  Artikel V10 van Onderwijsdecreet XIII stelt bovendien onomwonden dat op school niet aan politiek mag gedaan worden en voorziet een klachtenprocedure bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur.
 
Daarom stuurde volksvertegenwoordiger Tanguy Veys, lijsttrekker voor het Vlaams Belang in Blankenberge, een brief (zie bijlage) aan de directeur van het Maerlant Atheneum Blankenberge, de heer Jurgen Balbaert, waarin om verduidelijking en naar de motivatie voor deze boycot wordt gevraagd. Op basis van dit antwoord of van het niet antwoorden, zal het Vlaams Belang oordelen of ook effectief klacht wordt ingediend bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur.

Tanguy Veys
Volksvertegenwoordiger

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...