Vlaams Belang neemt het op voor Zeebrugse havenarbeiders

Volksvertegenwoordiger Tanguy Veys: “Vóór de dokwerkers, dus vóór de Wet Major & de Codex !”
Partij klaagt perfide rol socialisten aan binnen Europese Commissie en in Europees open-grenzen-beleid

Op donderdag 22 mei 2014 heeft een delegatie van het Vlaams Belang onder leiding van volksvertegenwoordiger Tanguy Veys haar solidariteit betuigd met de Zeebrugse dokwerkers. Hierbij werden aan het VDAB-aanwervingslokaal te Zeebrugge, waar de dokwerkers zich dagelijks moeten aanmelden, in een open brief (zie bijlage) de aanvallen vanuit de Europese Unie op het beschermde statuut van havenarbeider scherp aangeklaagd. In deze solidariteitsbrief die aan de aanwezige dokwerkers werd overhandigd om hen een hart onder de riem te steken, werd bovendien een sterk pleidooi gehouden om de Wet Major en de bijhorende Codex, die aan de basis liggen van het bijzonder statuut van havenarbeider, ten allen prijze te behouden. Het hoeft geen betoog dat deze actie van het Vlaams Belang voor onze Vlaamse dokwerkers sterk gewaardeerd werd.

Volksvertegenwoordiger Tanguy Veys: “Het Vlaams Belang is vóór de dokwerkers, dus vóór de Wet Major en de Codex. Sinds 2002 heeft het Vlaams Belang in het Europees Parlement bij àlle besprekingen en stemmingen resoluut en ondubbelzinnig stelling genomen vóór het behoud van het beschermde statuut voor de havenarbeid. De Wet Major is volgens het Vlaams Belang de beste garantie voor een degelijke, snelle en veilige scheepsafhandeling door eigen arbeiders, voor het behoud van onze Vlaamse werkgelegenheid, en voor hoge kwaliteit in onze Vlaamse havens. Het is bovendien bedroevend dat partijen als Open VLD en N-VA pleiten voor een nog sterkere Europese Unie, waardoor de lidstaten nog minder inspraak en beslissingsrecht hebben. Daarom pleit het Vlaams Belang voor minder Europese Unie en minder EU-betutteling omdat enkel dit kan leiden tot opnieuw sterke lidstaten binnen een verenigd Europa !”

Bovendien klaagt het Vlaams Belang als dé sociale volkspartij bij uitstek aan, dat de sp.a wel verbaal beweert aan de kant te staan van de havenarbeiders, maar in de praktijk, met Europarlementslid Kathleen Van Brempt op kop, actief meewerkt aan de bijzonder nefaste Europese open-grenzen-politiek, die de grootste bedreiging vormt voor onze eigen arbeiders en onze eigen werkgelegenheid, en er nu al voor zorgt dat onze arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in de bouw en de transportsector, overspoeld wordt door buitenlandse en goedkopere arbeiders. Ook aan Europese open-grenzen-politiek moet een halt geroepen worden !

Net zoals in het verleden verzet het Vlaams Belang zich ook nu tegen deze zoveelste aanval op de Wet Major. Voor het Vlaams Belang, als enige eurokritische partij, vormt de wet op de havenarbeid immers al decennia lang de basissteen voor de sociale vrede in onze Vlaamse havens. Met deze open brief wou het Vlaams Belang uitdrukkelijk haar steun aan de dokwerkers in de verf zetten.

Tot slot roept de partij op om op zondag 25 mei ’14 ook voor het Europees Parlement voor het Vlaams Belang en dus ook voor lijsttrekker Gerolf Annemans te stemmen, want het Vlaams Belang is de beste garantie dat ook in de toekomst in het Europees Parlement de belangen van onze Vlaamse dokwerkers worden verdedigd.

Tanguy Veys
3de plaats Vlaams Parlement
Gemeenteraadslid
Volksvertegenwoordiger

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...