Vlaams Belang krijgt van stadsbestuur Blankenberge boete van 2.400 euro wegens het uitdelen van politieke pamfletten

Hetze tegen Vlaams Belang door Blankenbergs stadsbestuur kent geen grenzen
Tanguy Veys: “Nog nooit werd aan een politieke partij een boete of retributie opgelegd wegens het uitdelen van politieke pamfletten”
Partij gaat in beroep tegen beslissing en dient klacht in bij gouverneur
Het huishoudelijk en tariefreglement van het Cultuurcentrum van de stad Blankenberge geldt voor het bedelen van reclameprospectussen/folders/flyers. Onder uitdelen van reclameprospectussen of –folders wordt volgens dit reglement verstaan: “Iedere gratis bedeling van welke aard ook op de openbare weg of aangebracht op geparkeerde wagens, dienende om de aandacht van het publiek te vestigen op een bepaalde firma of firma’s, een bepaald product of producten, een of ander evenement of evenementen ofwel gebruikt wordt voor enig ander publiciteitsdoeleinde.” Voor het kosteloos uitdelen van reclameprospectussen, e.d. op de openbare weg en het verspreiden van reclame aan geparkeerde wagens wordt 200 euro per persoon en per dag aangerekend indien er voorafgaandelijk een aanvraag werd ingediend. Indien er geen aanvraag wordt ingediend voor de aanvang van de activiteit wordt een retributie tot 300 euro per persoon en per dag aangerekend. De voorbije jaren werd dan ook ondermeer dankzij de Blankenbergse middenstand de stadskas met de volgende sommen gespijsd (zie bijlage); 7.986 euro aan retributies en 900 euro aan boetes in 2010, 726 euro aan retributies en 300 euro aan boetes in 2011 en 2.200 euro aan retributies en 2.500 euro aan boetes in 2012.

In het verleden leidde dit reglement tot het nodige en terechte ongenoegen, en recent nog werd een lokale horecazaak beboet met 600 euro wegens het uitdelen van welgeteld 30 foldertjes. Bovendien wordt terecht de vraag gesteld waarom commerciële en zeker niet onbemiddelde organisaties als Sea Life, het Zuivelmuseum, NV Blancas (uitbater Casino en Het Witte Paard) en het Belle Epoque Centrum als enigen vrijstelling krijgen van deze taks. In antwoord op een tussenkomst van het Vlaams Belang tijdens de gemeenteraad van 10 september ’13 stelde het stadsbestuur dat op de gemeenteraad van 8 oktober ’13 het college van burgemeester en schepenen met een herwerkt tariefreglement zou komen, maar vond het de vrijstelling voor Sea Life, het Zuivelmuseum, NV Blancas en het Belle Epoque Centrum wel verantwoord omdat dankzij hen “de stad Blankenberge veel in de media komt”…

Maar niet alleen de lokale middenstand in Blankenberge wordt met deze taks geviseerd, want nu ook bij het Vlaams Belang Blankenberge-Uitkerke, wellicht in het kader van de onophoudelijke hetze  van het stadsbestuur tegen deze partij, viel een boete in de brievenbus. De partij moet niet minder dan 2.400 euro (incl. BTW) betalen aan de stad Blankenberge (zie bijlage) wegens het uitdelen van politieke pamfletten op 24 juli (tijdens Parkies), 26 juli (tijdens Vlaanderen Zingt) en 21 augustus ’13 (tijdens Parkies).

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Deze hetze zonder grenzen van het stadsbestuur van Blankenberge tegen een politieke partij is ongezien. Nadat het voorbije jaar al tot 4 keer toe een informatiestand van het Vlaams Belang werd geweigerd, nadat kaderleden en militanten van het Vlaams Belang al diverse malen bedreigd werden met in beslagname en arrestatie door de politie in opdracht van het stadsbestuur, probeert men nu mijn partij financieel te wurgen en zo van de straat te houden. Nochtans werd tot op heden nog nooit aan een politieke partij een retributie of boete aangerekend voor het uitdelen van politieke pamfletten.  Dit is een democratie onwaardig en een sterke beknotting van de vrijemeningsuiting. Een politieke partij onderscheidt zich trouwens duidelijk van commerciële organisaties, waarvoor dit reglement bedoeld is.  Ik betwist dan ook dat politieke partijen onder dit reglement vallen. Bovendien moesten we tijdens die 3 vermelde uitdeelacties juist onze activiteiten onder dwang van de politie staken ‘wegens verstoring openbare orde’ of wegens ‘dreiging tot verstoring van de openbare orde’. We moeten dus betalen voor iets wat ons verboden werd… Tot slot liet bij uitstek het stadsbestuur van Blankenberge zelf in een schrijven aan het Vlaams Belang weten dat het uitdelen van politieke pamfletten niet onder dit vermaledijde tariefreglement valt (zie bijlage).”

Het Vlaams Belang klaagt deze schandalige praktijken van het stadsbestuur aan en betreurt sterk de hetze die door het stadsbestuur tegen een politieke partij wordt gevoerd.  De dame en heren van het schepencollege zijn duidelijk in de leer gegaan bij Joseph Goebbels & co…  Daarom gaat de partij in beroep bij het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Blankenberge (sic) en dient het klacht in bij de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.

Bestuurslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...