Vlaams Belang klaagt aanhoudende erbarmelijke toestand stedelijke begraafplaats Blankenberge aan

Welig tierend onkruid, kapotte bloemperken en graven, overwoekerde wandelpaden, rondslingerend grafpuin, afval en werkmateriaal…
Tanguy Veys: “Het getuigt van bijzonder weinig respect van het stadsbestuur dat men de stedelijke begraafplaats er zo bij laat liggen en dat zelfs na klachten er nog steeds zo weinig gebeurd is.”
Vlaams Belang vraagt dringende maatregelen en evaluatie bestaande reglementen om verkommering tegen te gaan en aan te pakken
De stedelijke begraafplaats van Blankenberge is voor veel bewoners en oud-bewoners van Blankenberge en Uitkerke een plaats voor rust en troost.  Ook voor veel (buitenlandse) toeristen is de omhaagde soldatenbegraafplaats met bijvoorbeeld het beeldhouwwerk “Moedersmart” uit 1922 met in de sokkel de namen van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, en het ereperk errond met de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van de scheepsramp met de “Nominoé”, een graag bezocht oord.

Eind juli ’13 uitten verschillende bezoekers aan de stedelijke begraafplaats echter hun terechte ongenoegen over de verloederde toestand aldaar. Het stadsbestuur van Blankenberge reageerde op 27 juli ’13 als volgt: “De paadjes moeten voorlopig opzettelijk onder gras gehouden worden voor een makkelijker onderhoud, nu er geen pesticiden meer gebruikt mogen worden. Het kerkhof verdient wel extra aandacht en 3 personeelsleden zullen er volgende week werk van maken.”

Bij een bezoek aan de stedelijke begraafplaats op 5 september ’13, dus meer dan een maand later, stelde gemeenteraadslid Tanguy Veys nochtans zelf vast dat er nog steeds geen grondig werk werd gemaakt om de verloedering aan te pakken:
– her en der ligt puin verspreid van kapotte graven;
– her en der slingert materiaal rond voor het onderhoud van de graven;
– het onkruid tussen de graven en op de paden tiert nog steeds welig;
– op tal van plaatsen werd het gras niet gemaaid;
– diverse paden zijn volledig begroeid met onkruid en zijn bijna niet meer herkenbaar;
– op tal van plaatsen ligt afval (lege blikjes bier);
– de houten bescherming van het bloemenperk op de strooiweide is reeds geruime tijd en op verschillende plaatsen stuk;
– een perk vlak naast de strooiweide wordt gebruikt als afvalhoop;
– tal van graven waarvan de concessie reeds lang verlopen is of waarvan de concessie reeds lang vroegtijdig werd beëindigd (sommige reeds al in 2006) liggen er zwaar verkommerd bij;
– de vrijgekomen begraafplaatsen liggen er slecht onderhouden bij;
– scheef gezakte graven en omgevallen grafstenen liggen er al lange tijd onaangeroerd bij;

Terzake spreken bijgevoegde foto’s boekdelen (zie bijlage).

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Ik heb zelf kunnen vaststellen dat ondanks de mooie beloften van eind juli ’13 er meer dan een maand later nog steeds weinig gebeurd is. De lange lijst met ernstige vormen van verkommering toont aan dat de problemen reeds lang aanslepen en het stadsbestuur blijkbaar bewust de zaak laat verrotten. Het stadspersoneel zet men liever in voor prestigeprojecten waarmee de leden van het college zelf in de mediatieke kijker proberen te lopen. Dit getuigt van bijzonder weinig respect van het stadsbestuur tegenover de overledenen, hun nabestaanden en ook de bezoekers aan deze begraafplaats. De vraag stelt zich bovendien of het reglement en de overeenkomsten betreffende het peterschap en hergebruik van grafmonumenten op de stedelijke begraafplaats(en) van Blankenberge, dat op de gemeenteraad van 4 september 2012 voor het laatste werd aangepast, wel geschikt is om tal van historische graven te beschermen voor verval of om bij verval tot het nodige herstel te leiden. Bovendien is evenmin duidelijk of de mogelijkheid om via de in 2011 geplaatste infozuil op de begraafplaats zelf of via het digitale “Geoloket Begraafplaatsen” te melden welke problemen er op de begraafplaats zijn, wel tot de nodige resultaten en oplossingen leidt.”

Daarom heeft het Vlaams Belang voor de gemeenteraad van 10 september ’13 een voorstel (zie bijlage) ingediend waarbij:
– het college van burgemeester en schepenen onverwijld het onderhoud van de stedelijke begraafplaats moet aanpakken en op de gemeenteraad van 8 oktober ’13 verslag moet uitbrengen over de genomen maatregelen, het resultaat van deze maatregelen en de verdere planning;
– het college van burgemeester en schepenen op de gemeenteraad van 8 oktober ’13 verslag moet uitbrengen van de sinds 2011 ontvangen meldingen via de geplaatste infozuil op de begraafplaats en via het digitale “Geoloket Begraafplaatsen”, hun werking moet evalueren en eventuele voorstellen moet doen om hun werking te optimaliseren;
– het college van burgemeester en schepenen op de gemeenteraad van 8 oktober ’13 verslag moet uitbrengen van de evaluatie van het reglement en de overeenkomsten betreffende het peterschap en hergebruik van grafmonumenten op de stedelijke begraafplaats(en) van Blankenberge en eventuele voorstellen moet doen om het reglement te optimaliseren.

Het Vlaams Belang hoopt dat hiermee voor de start van de novembermaand met belangrijke hoogdagen als Allerheiligen, Allerzielen en Wapenstilstand de stedelijke begraafplaats van Blankenberge opnieuw de nodige zorg en aandacht zal krijgen die het verdient.

Bestuurslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...