Vlaams Belang houdt opkuisactie tegen overlast Oostblokchauffeurs in Zeebrugge

Sluikstorten, wildplassen en -kakken, nachtlawaai, ongedierte… vormen ernstige bedreiging voor leefbaarheid Zeebrugse woonwijk
Partij vraag in eisenpakket dringende maatregelen in het belang van de leefbaarheid van Zeebrugge en van de Vlaamse transportsector
In Open Brief houdt Vlaams Belang pleidooi voor aparte betaalparking voor vrachtwagenchauffeurs, nog dit jaar te realiseren in de buurt van de haven van Zeebrugge
De Vlaams-Belang-afdelingen Brugge-Blankenberge-Knokke-Heist organiseerden op maandagochtend 12 mei een grote OPKUISACTIE aan de Isabellelaan, Kustlaan en Zweedse Kaai te Zeebrugge waarbij al het zwerfvuil en de sluikstorten uit de bermen aldaar werden verwijderd. Deze symbolische actie van militanten en kandidaten van het Vlaams Belang gebeurde naar aanleiding van de overlast die in deze wijk wordt veroorzaakt door de karavaan van vooral Oost-Europese vrachtwagenbestuurders die daar bijna dagelijks neerstrijkt en die de leefbaarheid van de Zeebrugse woonwijk ernstig schaadt: sluikstorten, wildplassen en -kakken, nachtlawaai… Deze wantoestanden, waartegen door het stadsbestuur en de politie niet wordt opgetreden, trekken niet alleen ongedierte en zelfs ratten aan, maar voor de kosten van het regelmatig verwijderen door de lokale reinigingsdiensten moet de Brugse belastingbetaler opdraaien. Bovendien vormt de toevloed van deze Oostblokchauffeurs een ernstige bedreiging voor onze Vlaamse transportsector, dit ondermeer door oneerlijke concurrentie en massale inbreuken op de cabotageregeling.

Met deze actie wil de partij enerzijds de getroffen woonwijk een hart onder de riem steken, maar anderzijds het signaal geven dat voor het Vlaams Belang de maat vol is; het is ongehoord dat de overheid niet optreedt, desnoods verbaliserend, en dat er geen oplossing komt.  De eventuele oplossing met de realisatie van een parkeerzone voor vrachtwagenchauffeurs langs de A11 is voor het Vlaams Belang onvoldoende, omdat er geen zekerheid is dat die parking er wel degelijk komt en omdat er veel vroeger een oplossing moet komen.  Het is trouwens bedroevend dat zowel tijdens de periode 2006-2012 met het Brugse stadsbestuur van CDENV, N-VA en Open VLD, als met de huidige coalitie van sp.a en CDENV de lokale overheid totaal niet wakker ligt van de problemen in de Zeebrugse woonwijk en dus niet met concrete oplossingen komt.

Concreet wordt een EISENPAKKET gericht aan de diverse overheden (lokaal, Vlaams, Federaal, Europees) voorgelegd, waarbij volgende dringende maatregelen worden gevraagd:
•    Een aparte betaalparking, nog dit jaar te realiseren in de buurt van de haven van Zeebrugge, in overleg met het Havenbestuur van Zeebrugge, de havenbedrijven en de in Zeebrugge verantwoordelijke transportbedrijven (zoals 2XL, Cobelfret, ECS, DD Trans…) , verplicht te gebruiken door de vrachtwagens die nu op het grondgebied van Zeebrugge en omgeving kamperen, waarbij de opbrengst mee gebruikt wordt om te zorgen voor enkele basisvoorzieningen (sanitair, afvalcontainers).
•    Meer en strengere controle op alle overlast door het stadsbestuur van Brugge, de Scheepvaartpolitie en de lokale politie, en een kordaat verbaliserend optreden tegenover de vervuiler.
•    Een einde aan het Europese open-grenzen-beleid waarbij vooral Open VLD en N-VA juist pleiten voor nóg meer Europa, waarbij de Vlaamse transportsector kapot wordt geconcurreerd door socialie dumping, goedkope arbeidskrachten en ontduiking van belastingen te taksen.
•    Meer en strengere controle op de misbruiken van de cabotage-wetgeving waarbij een buitenlandse transporteur enkel maar 3 binnenlandse ritten mag doen.
•    Versterkende maatregelen ten gunste van de eigen transportondernemingen die wél nog werken met Vlaamse chauffeurs.
•    De aanpassing van de wetgeving inzake de rust waardoor truckchauffeurs hun wekelijks verplichte 48 uur rust niet meer mogen doorbrengen in de cabine van hun vrachtwagen.

Het Vlaams Belang hoopt dat in het belang van de leefbaarheid van Zeebrugge en ook in het belang van de leefbaarheid van onze Vlaamse transportsector dringend werk wordt gemaakt van dit eisenpakket.  De partij roept intussen de inwoners van Zeebrugge nu al op om naar aanleiding van de verkiezingen van zondag 25 mei ’14 een krachtig signaal te geven dat de maat vol is !  De komende dagen zal alvast een Open Brief (zie bijlage) in Zeebrugge worden verspreid om de eisen van het Vlaams Belang kracht bij te zetten.

Bestuurslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...