Vlaams Belang eist strengere controle op de rommelmarkten in Blankenberge en op de verkoop van mogelijk schadelijke en/of illegale Loomkits en Loombands

Naar aanleiding van recente rommelmarkten die in Blankenberge georganiseerd werden, kon het Vlaams Belang vaststellen dat, in strijd met de concessievoorwaarden, talrijke professionele verkopers ongehinderd nieuwe koopwaar (oa de nieuwe rage van “Loomkits & Loombands”) konden aanbieden en er ook voedingswaren (snoep Haribo) verkocht werden. Opvallend is hierbij dat bij die Loomkits en Loombands het vooral gaat om neploomkits die niet voldoen aan de Belgische en Europese wetgeving. Het gevaar bestaat dan ook dat het kan gaan om Loombands die gevaarlijke stoffen bevatten zoals een fors aandeel chemische weekmakers. Deze stoffen, ftalaten genoemd, kunnen zelfs onvruchtbaarheid veroorzaken.

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “De vraag stelt zich op welke wijze de stad Blankenberge toezicht houdt op het respecteren van de concessievoorwaarden en er ook effectief wordt opgetreden wanneer de concessievoorwaarden niet worden gerespecteerd. Tot slot dient voor het toezicht op de verkoop van mogelijke illegale en schadelijke Loomkits en Loombands samengewerkt te worden met de federale overheid. Het Vlaams Belang eist dat het stadsbestuur van Blankenberge strenger zou toezien op het respecteren van de concessievoorwaarden door de organisator en door de aanwezige verkopers, en bij nieuwe inbreuken op de concessievoorwaarden de organisator in gebreke te stellen en desnoods de concessie eenzijdig en zonder vooropzeg te beëindigen.”

Daarom heeft de partij naar aanleiding van de gemeenteraad van dinsdag 9 september '14 een voorstel ingediend (zie bijlage) opdat de stad Blankenberge terzake eindelijk haar verantwoordelijkheid zou nemen, dit niet alleen in het belang van de vele Blankenbergse speelgoedwinkels die wél de wet respecteren, maar ook in het belang van de volksgezondheid.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...