Vlaams Belang eist gemeentelijke volksraadpleging over herinvoering tweerichtingsverkeer in De Smet de Naeyerlaan Blankenberge

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “De Blankenbergse bevolking moet de kans krijgen om krachtig haar stem te laten horen en de muur van onverschilligheid en de ivoren toren van het stadsbestuur omlaag te halen !”

Artikel 205 van het Gemeentedecreet stelt dat de gemeenteraad van Blankenberge op eigen initiatief kan beslissen om via een gemeentelijke volksraadpleging de bevolking te raadplegen over aangelegenheden om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.

In oktober ’12, niet toevallig vlak na de gemeenteraadsverkiezingen, werd gestart met de herinrichting van De Smet de Naeyerlaan.   Hierbij werden zowel de trambedding, de rioleringen als de inrichting van de straat volledig onder handen genomen.  Opvallend was dat door het stadsbestuur meteen ook eenrichtingsverkeer werd doorgevoerd. De motivatie hiervoor was dat de stad Blankenberge “een parkeerlus wou creëren die dan zou worden opgesplitst naar de 3 toekomstige grote parkings… het parkeergebouw in de Stationsomgeving (die er niet voor 2018 komt), de ondergrondse parking Grote Markt (die er niet komt) en de parking aan de Haven.”  De werken duurden bijna 2 jaar en veroorzaakten heel wat ellende; handelaars en bewoners werden dagelijks geconfronteerd met gevaarlijke en onveilige toestanden en met een stadsbestuur dat weigerde om op te treden tegen een nalatige aannemer. De invoering van het eenrichtingsverkeer zelf heeft bovendien zeer nefaste gevolgen, want nog geen twee maand nadat het stadsbestuur het lint had doorgeknipt, klagen veel bewoners over de moeilijke bereikbaarheid van hun straat en worden verschillende handelaars opnieuw geconfronteerd met een ernstige omzetdaling.  Het talrijke verkeer blijkt trouwens haar weg nu gevonden te hebben via sluikstraten als de Leon Dujardinstraat en de Vlaamsestraat en straten als de Vredelaan en de Zuidlaan worden dagelijks, zowel ’s morgens als ’s avond, geconfronteerd met ellenlange verkeersopstoppingen.  

Daarom namen lokale handelaars en bewoners van de De Smet de Naeyerlaan het initiatief om met een petitie te starten om de invoering van het eenrichtingsverkeer in De Smet de Naeyerlaan ongedaan te maken.  Op 9 september ’14 werden naar aanleiding van de gemeenteraad meer dan 1.280 handtekeningen overhandigd aan het stadsbestuur.
Tijdens die gemeenteraad werd duidelijk dat:
– de petitie al van bij aanvang door het stadsbestuur werd afgeschoten, nog voor het resultaat ervan bekend was;
– de beslissing om eenrichtingsverkeer in de De Smet de Naeyerlaan in te voeren en te behouden een autonome beslissing van het stadsbestuur was;
– de maatregel geen eis was opgelegd door De Lijn of voorwaarde van De Lijn om de werken mee te financieren;
– het evenmin zo is dat de herinvoering van tweerichtingsverkeer in De Smet de Naeyerlaan financieel nadelige gevolgen voor de stad zou hebben;
– door te stellen dat de De Smet de Naeyerlaan volgens het stadsbestuur “een rustige woonlaan” moet zijn de aldaar gelegen handelszaken ten dode opgeschreven zijn;
– de voorgestelde maatregel om desnoods in de Vlaamsestraat de rijrichting om te keren de strop rond de De Smet de Naeyerlaan nog meer dichttrekken;
– er geen enkele aanwijzing is dat er de komende jaren werk zal gemaakt worden van de zogenaamde parkeerlussen naar de 3 grote parkings (het onbestaande parkeergebouw in de Stationsomgeving, de onbestaande ondergrondse parking Grote Markt en de parking aan de Haven);
– er nergens aangetoond wordt dat, eenmaal die 3 grote parkings wel zouden zijn gerealiseerd, het tweerichtingsverkeer in De Smet de Naeyerlaan nefast  is voor de mobiliteit in Blankenberge.
– handelaars en bewoners van de De Smet de Naeyerlaan door leden van het stadsbestuur onder druk werden gezet om de petitie niet te ondertekenen of de petitie niet aan te bieden in hun zaak;
– de meer dan 1.280 handtekeningen door het stadsbestuur botweg werden genegeerd

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Deze houding van het stadsbestuur getuigt van geen enkel respect voor inspraak van de burger.  Het is duidelijk dat Open VLD en sp.a niet wakker liggen van de belangen van de bewoners en handelaars van de De Smet de Naeyerlaan.  Hoe kan iemand voorzitter zijn van de “Vriendenkring Handelaars Grote Markt, de Smet de Naeyerlaan en aanpalende straten” en tegelijkertijd de doodsteek geven aan de handelszaken in de De Smet de Naeyerlaan? Dan moet de Blankenbergse bevolking maar zelf de kans moet krijgen om door middel van een gemeentelijke volksraadpleging krachtig haar stem te laten horen en de muur van onverschilligheid en de ivoren toren van het stadsbestuur omlaag te halen !”

Daarom werd naar aanleiding van de gemeenteraad van 7 oktober '14 een voorstel ingediend (zie bijlage) waarin gevraagd worden om een gemeentelijke volksraadpleging te organiseren.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...