Vlaams Belang eist dat winteropvang van daklozen in Blankenberge op degelijke wijze gebeurt zonder overlast bij naburige steden en gemeenten te veroorzaken

OCMW Oostende: “Politiediensten van Blankenberge zetten daklozen gewoon voor onze deur af.”
Tanguy Veys: “Het kan niet zijn dat een dakloze in Blankenberge de speelbal wordt van het stadsbestuur, afhankelijk van de menu van de dag”

De winteropvang van daklozen is in de eerste plaats een lokale bevoegdheid. In vele steden en gemeenten krijgen daklozen bij vrieskou dan ook een warme slaapplek dankzij de inzet en hulp van lokale besturen, vrijwilligers, organisaties en bedrijven en met de steun van de Vlaamse gemeenschap en de Federale overheid. De ervaringen en een reeks vaststellingen rond de winteropvang 2011-2012 hebben de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoede¬bestrijding, Maggie De Block (Open VLD), ervan overtuigd dat de winteropvang op sommige plaatsen nog kon verbeteren als mensen en diensten hun goede praktijken uitwisselen. Vandaar dat in 2012 een “draaiboek winteropvang” opgesteld werd, met aandacht voor goede voorbeelden, algemene suggesties en praktische tips.
 
Uit een recent onderzoek en een steekproef bij 55 steden en gemeenten van Alisa Coessens, studente Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), blijkt nu dat dit draaiboek ook effectief gebruikt wordt als checklist voor het eigen winteropvangplan en als achtergrondinformatie bij problemen. Hoewel alle steden en gemeenten aangeven dat ze het een goed initiatief vinden, organiseert de helft van de kleinere steden geen winteropvang. Ze geven wel aan het draaiboek te zullen gebruiken indien nodig. De steden die het wel gebruiken zouden graag nog meer concrete en vernieuwende tips zien, onder meer over het kostenplaatje van het winteropvangplan en de registratie van daklozen. Zo vroegen enkele steden zich af of ze een dakloze moeten laten betalen voor winteropvang. Antwerpen bijvoorbeeld vraagt 2,5 euro voor opvang. Opvallend is dat in Wallonië de 7 “Relais Sociaux” regelmatig samenkomen om afspraken te maken over zaken waarover zijzelf moeten beslissen, zoals hoe ze de identiteit van een dakloze registreren. In Vlaanderen blijkt het er minder efficiënt aan toe te gaan, want daar ontbreekt voorlopig een interregionaal akkoord.
 
De stad Oostende bijvoorbeeld beschikt jaarlijks vanaf 15 november over zo’n 30 bedden voor de winteropvang van daklozen. Het Oostendse stadsbestuur verwijt echter ondermeer de stad Blankenberge dat ze hun daklozen naar Oostende doorverwijzen. Een misnoegde OCMW-voorzitster Vanessa Vens (sp.a) stelde terzake: “Het Oostendse OCMW stelt vast dat er zich steeds meer daklozen aanmelden voor nachtopvang in de Vercamerschool. Die stijging is deels te wijten aan het beleid in de omliggende gemeenten. De OCMW’s van Brugge, Blankenberge en Koksijde sturen hun daklozen door naar ons. Hun politiediensten zetten die mensen soms voor de deur van onze opvang af. Dat kan niet de bedoeling zijn. Die lokale besturen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Ik wil paal en perk stellen aan die toevloed van daklozen. In april ’14 staven we alles met cijfers. We gaan ervoor zorgen dat onze burgemeester het probleem aankaart op het overleg van de kustburgemeesters.” OCMW-voorzitter Ivan De Clerck (Open VLD) stelde in een reactie dat Blankenberge amper daklozen telt: “Het probleem dat Oostende stelt, is overroepen. Als er zich al een dakloze aanmeldt, dan bellen we rond in de regio voor opvang. Er wordt momenteel een doorgangswoning gebouwd en die kan een oplossing bieden. In dringende gevallen kunnen we daklozen onderbrengen in de jeugdherberg.”

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat de winteropvang van daklozen in Blankenberge op degelijke wijze moet gebeuren en voldoende uitgebouwd moet zijn.  Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Het kan niet zijn dat een dakloze in Blankenberge de speelbal wordt van het stadsbestuur, waarbij afhankelijk van de menu van de dag het de ene keer een nachtje in jeugdherberg De Wullok wordt en de andere keer de politiediensten gemakkelijkheidshalve de dakloze dumpen voor het OCMW van Oostende.  En wanneer sprake is van een doorgangswoning dan dient die wel eerst gebruiksklaar te zijn en stelt de vraag zich of een dakloze daar wel welkom zal zijn. Tot slot moet ook werk gemaakt worden van een eigen winteropvangplan en gewerkt worden met het draaiboek winteropvang.” Daarom heeft het Vlaams Belang voor de gemeenteraad van 11 februari ’14 een voorstel ingediend (zie bijlage), waarin gevraagd wordt om de winteropvang van daklozen in Blankenberge uit de doeken te doen en ervoor te zorgen dat dit voor geen overlast zorgt in naburige steden en gemeenten.

Bestuurslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...