Vlaams Belang dient voorstel in om aan de gemeenteraadsleden van Blankenberge de kans te geven te verzaken aan hun zitpenning voor de vergadering van 18/11

Door het boos opstappen van de gemeenteraadsleden van Open VLD en N-VA en van de Open VLD-leden van het college van burgemeester en schepenen tijdens de gemeenteraad 4 november ’14, was de gemeenteraad niet meer in aantal en kon quasi de volledige agenda bij gebrek aan geldig quorum niet meer behandeld worden, ondanks het feit dat er talrijke belangrijke en dringende agendapunten op de agenda stonden. Daardoor dient op 18 november ’14 met quasi de volledig zelfde agenda een nieuwe gemeenteraad plaats te vinden die de stad Blankenberge en dus de Blankenbergse belastingbetaler opnieuw op kosten jaagt: minstens zo’n 4.000 euro of 20 zitpenningen.

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Daarom is het belangrijk dat de gemeenteraadsleden, vooral die van Open VLD en N-VA die aan de basis liggen van deze extra kost, die dat wensen, in deze financieel precaire tijden kunnen verzaken aan hun zitpenning om zo de stadsfinanciën niet extra te belasten.”

Naar aanleiding van de gemeenteraad van 18 november '14 heeft het Vlaams Belang dan ook een voorstel ingediend.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...