Vlaams Belang dient bij gouverneur 5 klachten in tegen het stadsbestuur en OCMW-bestuur van Blankenberge

Vandaag diende het Vlaams Belang Blankenberge, bij monde van volksvertegenwoordiger  en gemeenteraadslid Tanguy Veys, niet minder dan 5 verschillende klachten in tegen het stadsbestuur en zelfs het OCMW-bestuur van Blankenberge bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling West-Vlaanderen, onder de bevoegdheid van gouverneur Carl Decaluwé.

Het gaat om volgende klachten:
Klacht wegens het negeren van een gemeenteraadsbeslissing door het college van burgemeester en schepenen
Klacht wegens het niet correct notuleren van de beslissingen van de gemeenteraad
Klacht wegens het niet respecteren de decretale verplichtingen door het OCMW van Blankenberge
Klacht wegens onvolledig gemeenteraadsdossier
Klacht wegens het niet respecteren van artikel 19 van het Gemeentedecreet

Tanguy Veys hoopt dat gouverneur Decaluwé op basis van deze 5 klachten de nodige maatregelen zal nemen en dat hiermee aan het stadsbestuur en het OCMW-bestuur van Blankenberge duidelijk gemaakt wordt dat het gemeentedecreet geen vodje papier is, dat de lokale bestuurders in Blankenberge zich correct moeten opstellen en dat de rechten van de gemeenteraadsleden moeten gerespecteerd worden.

Henri Wyns
Voorzitter Vlaams Belang Blankenberge

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...