Vlaams Belang blikt tevreden terug op herdenking Wapenstilstand op 11 november ’14 in Blankenberge

Voor het eerst Vlaamse-Leeuwlied gespeeld tijdens plechtigheden en voor het eerst Vlaamse-Leeuwvlag meedragen tijdens optocht
Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Spijtig dat hiervoor eerst klacht moest ingediend worden bij de gouverneur alvorens het stadsbestuur de wet wou naleven.”

Op dinsdag 11 november ’14 vond zoals in vele andere steden en gemeenten ook in Blankenberge de herdenking plaats van het einde van Wereldoorlog I, genaamd “Wapenstilstand”. Deze jaarlijkse herdenking, die georganiseerd wordt door het stadsbestuur van Blankenberge, ging gepaard met een optocht en een plechtigheid in het stadhuis, aan het monument van de Ontmijners, op het stedelijk kerkhof en aan het monument der gesneuvelden op het Delangheplein.  

Vorig jaar al had het Vlaams Belang aangeklaagd dat tijdens de herdenking van Wapenstilstand op 11 november ’13 geen enkele vlag van de Vlaams gemeenschap werd meegedragen maar enkel Belgische vlaggen, het lied van de Vlaamse gemeenschap (De Vlaamse Leeuw) geen enkele keer werd gespeeld maar wél telkens de Barbançonne en dat ook tijdens de toespraken er geen aandacht was voor het Vlaams aspect tijdens deze herdenking. Nochtans zijn er de wettelijke verplichtingen inzake het uithangen van de Vlaamse-Leeuwvlag en het spelen van het Vlaamse-Leeuwlied waaraan ook de stad Blankenberge zich dient te houden en is Wereldoorlog I nog altijd ook een Vlaamse aangelegenheid. Veel Vlaams-nationalisten zijn immers tijdens “Den Grooten Oorlog” ingegaan op de oproep van de toenmalige koning Albert I (“Gedenkt Vlamingen de slag der Gulden Sporen” en “Aan mijn volk“) om de wapens op te nemen en België te verdedigen tegen de inval van de Duitse troepen. In het verleden werd deze historische miskenning van het Vlaamse aandeel reeds door talrijke historici aangeklaagd.

Toen gemeenteraadslid Tanguy Veys (Vlaams Belang) hiertegen vorige jaar wou protesteren door zelf deel te nemen aan de plechtigheden met een Vlaamse-Leeuwvlag, werd door de politie, in opdracht van burgemeester Patrick De Klerck (Open VLD), op hardhandige wijze en tot bloedens toe tegen hem opgetreden.  Veys was dan ook nadien genoodzaakt zich via een klacht tot de gouverneur te wenden om de correcte naleving van de decretale bepalingen af te dwingen, waarbij de gouverneur in zijn antwoord de Vlaams Belanger over de ganse lijn gelijk gaf.

Tijdens de plechtigheden in Blankenberge rond Wapenstilstand op 11 november ’14 kon het Vlaams Belang dan ook eindelijk vaststellen dat voor het eerst de wettelijk verplichtingen wél werden nageleefd; telkens de Brabançonne werd gespeeld in het stadhuis, op het stedelijk kerkhof en aan het Delangheplein, werd ook steevast het lied van de Vlaamse gemeenschap gespeeld.  Bovendien werd voor het eerst ook de vlag van de Vlaams gemeenschap officieel meegedragen en dan nog door de zoon van de burgemeester !

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Eindelijk werd het stadsbestuur bereid gevonden om zich aan de geldende regels te houden. Spijtig dat hiervoor eerst klacht moest ingediend worden bij de gouverneur alvorens het stadsbestuur de wet wou naleven en dan nog probeerden Patrick & co zich er op leugenachtige wijze uit te praten.  Ik blijf mij er wel over verbazen dat tijdens de toespraak van de burgemeester (zie de beeldopname) op het Delangheplein, ondanks het feit dat Open VLD nu de coalitielakens deelt met de Vlaams-nationalisten van N-VA, er niets Vlaams was aan zijn toespraak.  Hopelijk gaat kandidaat-eerste-schepen Daphné Dumery (N-VA) in dit dossier eens haar Vlaamse meerwaarde in het stadhuis bewijzen.  Tot slot moet ik spijtig genoeg vaststellen dat tijdens de herdenking niet alleen de oud-strijders van de Vaderlandslievende organisaties zoals de Nationale StrijdersBond (NSB) en het Geheim Leger enkel een groet brachten tijdens het spelen van de Branbançonne en ostentatief weigerden te groeten tijdens het spelen van het lied van de Vlaamse gemeenschap.  Dit protest werd blijkbaar ook gevolgd door de in uniform aanwezige leden van het leger, de reserveofficieren, de politie en de brandweer.  Hierover heb ik dan ook de nodige parlementaire vragen laten stellen in het Vlaams en het federaal parlement en zal ik zeker in de gemeenteraad op terugkomen.”

Het Vlaams Belang kan dan ook met enige tevredenheid terugblikken op de herdenking van Wapenstilstand op 11 november ’14 in Blankenberge, die nu ook eindelijk wat Vlaams gekleurd wordt, maar zal er blijven over waken dat Wapenstilstand door het stadsbestuur niet misbruikt wordt voor Belgicistische doeleinden.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...