Vlaams Belang beloont ook dit jaar op 11 juli iedereen die in Blankenberge-Uitkerke de Vlaamse-Leeuwvlag uithangt

Gratis flesje Vlaamse-Leeuwbier voor elke bevlagger en gratis Vlaamse-Leeuwvlag voor geïnteresseerden
Partij roept stadsbestuur en andere overheden op alle openbare gebouwen correct te bevlaggen

Met alle WK-voetbalgekte en de bijhorende Jupiler-vlaggen zou men wel eens dreigen te vergeten dat binnen enkele dagen op vrijdag 11 juli 2014 het “Feest van de Vlaamse Gemeenschap” gevierd wordt.  Daarbij wordt de Guldensporenslag van 1302 herdacht, waarbij het jonge Vlaanderen een keiharde vuist maakte tegen vreemde overheersing en de wapens opnam voor Vlaamse zelfstandigheid.  Traditioneel hangen op deze feestdag veel Vlamingen hun Vlaamse-Leeuwvlag uit. Even traditioneel is dat het Vlaams Belang in vele Vlaamse steden en gemeenten die dag op pad is om die bevlaggers te belonen met een gratis flesje Vlaamse-Leeuwbier (Tripel).  Ook dit jaar zullen dus op vrijdag 11 juli '14 hier in Blankenberge en Uitkerke de militanten en kaderleden van het Vlaams Belang persoonlijk langsgaan bij zoveel mogelijk mensen aan wiens huis/vlaggenmast/gevel een fiere Vlaamse Leeuw wappert, en hen een flesje Vlaamse-Leeuwbier als dank overhandigen. Wie die dag niet thuis is, zal trouwens een brief in de bus vinden die kan ingewisseld worden voor zo'n flesje Vlaamse-Leeuwbier. Zelfs wie nu nog geen Vlaamse-Leeuwvlag zou hebben, kan er nog snel één bestellen via tanguy.veys@skynet.be of 0477/36.52.34.

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “In het kader van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap roep ik andermaal het stadsbestuur op om eindelijk eens werk te maken van een echte Vlaamse plechtigheid op 11 juli, waarbij de klemtoon meer ligt op de inhoud dan op een show met optredens.  Bovendien zal dit in deze budgettair moeilijke tijden niet alleen minder kosten, maar zal dit ook meer bijdragen tot een grotere betrokkenheid van iedereen die hier aan de Vlaamse kust verblijft.  Terloops wil ik het stadsbestuur en de andere overheden nogmaals herinneren aan de officiële regelgeving die hen verplicht dat ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap alle openbare officieel moeten bevlagd worden met een Vlaamse Leeuw.”

Voor het Vlaams Belang blijft het belangrijk, zeker in het licht van de komende regeringsvorming op Vlaams en Federaal vlak en het met de WK-voetbalgekte gaande opgeklopte Belgicisme, om uit te komen voor onze Vlaams eigenheid en verder druk uit te oefenen om te komen tot een Vlaamse onafhankelijke republiek.  De Vlaamse Leeuwvlag mag dus zeker ook op andere dagen wapperen !

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...