Vervotte weigert naam te noemen van minister die NMBS opdracht gaf om op de trein niet meer te waarschuwen voor zakkenrollers

Minister wil geen info over zakkenroller. Brussel – “Onlangs heeft een minister op een trein naar Brussel aan een treinbegeider opgedragen om niet meer om te roepen dat er een zakkenroller aan boord van de trein was. Dit zou immers het imago van Brussel schaden.” Dat meldt volksvertegenwoordiger Tanguy Veys (VB) die minister Vervotte (CD&V) hierover interpelleerde. Het nieuws lekte uit via een Twitterbericht dat de wereld werd ingestuurd door NMBS-woordvoerder Jochem Goovaerts. Veys wilde van Vervotte de identiteit van de minister in kwestie te weten komen. Minister Vervotte ging daar niet op in en verklaarde enkel dat “zij het niet was, en zij de tussenkomst van ‘dit regeringslid’ evenzeer ongepast vond”.DoVe

© 2011 Concentra
Datum publicatie: 08 juli 2011
Bron: Het Belang van Limburg
Pagina: 8
Aantal woorden: 840
Auteur: Raoul Putzeys

Minister verbiedt dief-waarschuwing. “Onlangs heeft een minister op een trein naar Brussel aan een treinbegeleider opgedragen niet meer om te roepen dat er een zakkenroller aan boord was. Dit zou het imago van Brussel schaden.” Dat meldt volksvertegenwoordiger Tanguy Veys (VB), die minister Inge Vervotte (CD&V) interpelleerde. Het nieuws lekte uit via een twitterbericht van NMBS-woordvoerder Jochem Goovaerts. Veys wilde van Vervotte de identiteit van de minister te weten komen, maar zij ging daar niet op in. DoVe

© 2011 Concentra
Artikelinformatie
Datum publicatie: 08 juli 2011
Bron: Gazet van Antwerpen
Pagina: 10
Aantal woorden: 160

Woordelijk verslag Plenumvergadering van donderdag 07 juli 2011

9 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over “een minister die een treinbegeleider instructies gaf” (nr. P0461)

09.01  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, het gebeurt soms dat men via Twitter per ongeluk een bericht verspreidt terwijl dat niet de bedoeling was. Wat de woordvoerder van de NMBS, Jochem Goovaerts, de voorbije week op Twitter plaatste was echter geen vergissing. Ik citeer de betrokken woordvoerder van de NMBS: “Minister in trein naar Brussel vraagt treinbegeleider niet meer over zakkenroller aan boord om te roepen want” –  en Jochem Goovaerts citeert de betrokken minister – “slecht voor het imago van Brussel”.

Mevrouw de minister, ik vermoed dat collega’s hier aanwezig het ook al hebben meegemaakt dat als zij erin geslaagd zijn een zitplaats in de trein te bemachtigen en rustig hun aktetas onder de bank schuiven of op het rek plaatsen, zij bij aankomst in het station van bestemming moeten vaststellen dat hun aktetas of hun laptop verdwenen is. Dat is trouwens niet alleen zeer hinderlijk, het is een ware plaag geworden, zeker in het Brusselse, op de spoorlijn tussen Brussel-Zuid en Brussel-Noord. Zakkenrollers stappen op in het Noordstation of in Brussel-Zuid, en stappen in Brussel-Centraal af met een gestolen aktetas. U hebt er zelf in het verleden al op gewezen dat de criminaliteit in de Brusselse stations dramatisch is toegenomen. Het lijkt mij dan ook logisch dat wanneer een treinbegeleider zijn verantwoordelijkheid opneemt en vaststelt dat er een zakkenroller op de trein zit, hij van de intercom gebruikmaakt om de reizigers te waarschuwen. Ik heb er een groot probleem mee dat een collega van u, een minister, misbruik maakte van zijn functie om er in het belang van het imago van Brussel op te wijzen dat dit niet meer mag gebeuren. Blijkbaar is het imago van Brussel belangrijker dan de criminaliteit. In het belang van het imago van Brussel mogen mensen bestolen worden, zolang men maar een goed beeld heeft van Brussel.

Mevrouw de minister, ik heb enkele vragen. Ten eerste meen ik dat het Parlement het recht heeft om te weten wie die minister is. Ik kan u nu al meegeven dat het geen van uw federale collega’s was. Wij moeten een trapje lager gaan. Ten tweede, aangezien u ook wel weet welke minister het was vermoed ik dat u de betrokken collega erop zult wijzen dat dit ongepast en ongehoord was en dat zoiets in de toekomst niet meer kan.

09.02 Minister Inge Vervotte: Mijnheer de voorzitter, voor alle duidelijkheid, ik was het niet!

De informatie die ik van de NMBS heb ontvangen, is dat het bedrijf voorbije maandag werd gecontacteerd door een persoon uit de entourage van een regeringslid. Het betrokken regeringslid zou erop gewezen hebben dat “het omroepen van waarschuwingen voor zakkenrollers negatief is voor het imago van Brussel”.

Voor mij is het duidelijk dat indien die informatie klopt, dit bijzonder ongepast is. Sociale veiligheid is voor mij een zeer belangrijk thema. Ik heb daar bij mijn aantreden bijkomende budgetten voor uitgetrokken en dienaangaande werken wij op alle fronten.

In het licht van een goede informatieverstrekking aan de reizigers, die uiteraard iedereen belangrijk vindt, vind ik het niet meer dan logisch en ook noodzakelijk dat de NMBS wijst op de gevaren van zakkenrollen. Dat doet de NMBS trouwens over heel het land wanneer er incidenten zijn of gekende risicoplaatsen.

Laten wij duidelijk zijn, het imago van Brussel zal niet afhangen van de boodschap die de NMBS geeft op de trein.

09.03  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de minister, ik ben blij met uw standpunt in verband met de aanpak van de onveiligheid op de treinen, zeker in Brussel. De boodschap moet echter blijven dat niet zozeer het omroepen of bekendmaken van de zakkenrollers op de treinen in Brussel slecht zijn voor het imago, maar dat de criminaliteit zelf slecht is voor het imago van Brussel. De criminaliteit moet aangepakt worden, en niet de mensen die daarvoor waarschuwen.

Ten tweede, u weet over welke minister het gaat en op dat vlak moet u ook uw verantwoordelijkheid nemen. U zei daarnet “als de informatie klopt”, welnu de informatie is correct. Gelieve dus uw verantwoordelijkheid te nemen en uw collega erop te wijzen dat dit ongepast was. U bewijst niet alleen hem, maar ook de slachtoffers van diefstallen en het personeel van de NMBS zelf er een goede dienst mee.

Het incident is gesloten.

L’incident est clos.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...