Verdwijnt het Zandsculpturenfestival in Blankenberge definitief onder het zand?

Nog steeds geen overeenkomst voor nieuwe edities in 2014, 2015 of 2016
Tanguy Veys: “Dit is onbehoorlijk bestuur en bijzonder deloyaal. Het avondje met Natalia kostte nochtans pakken meer met beduidend minder volk.”

Aan de Vlaamse kust wordt sinds 1997 jaarlijks een zandsculpturenfestival georganiseerd. Eerst in Zeebrugge en later in Blankenberge. De 11de editie, die van 2013 genaamd “The World Collection”, kende in 3 maanden tijd meer dan 140.000 bezoekers waarbij opnieuw heel wat BV’s over de vloer kwamen en waarbij Blankenberge zelf eens te meer ook op heel wat media-aandacht mocht rekenen. De organisatoren lieten nu al in plannen voor de editie 2014 kijken, waarbij gewerkt zou worden met sculpturen tot 23 meter hoog.

De concessionaris van de pier, bvba Pier Blankenberge, organiseert al sedert 2008 samen met bvba Beach Events deze zandsculpturen in Blankenberge. In 2011 alleen al bedroeg de totale waarde van de publiciteitscampagne van bvba Beach Events voor de zandsculpturen 275.000 euro. Voor het gebruik van de gronden aan de Koning Albert I-laan voor de jaren 2011 tot en met 2013, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 december 2010,  maakte het stadsbestuur een overeenkomst op waarbij als tussenkomst in de huur gedurende de jaren 2011, 2012 en 2013 een vast jaarlijks bedrag van 25.000 euro aan de stad dient betaald te worden.
De stad stelde immers vast:
– “dat deze zandsculpturen een meerwaarde betekenen voor het evenementenaanbod in onze badplaats”;
– “dat bvba Beach Events goede contacten heeft met de mediawereld en, via vroegere organisaties, bewezen heeft op veel mediabelangstelling te kunnen rekenen, wat meteen ten goede komt aan Blankenberge”;
– “dat bvba Beach Events, na maandenlang negotiëren en het opbouwen van een vertrouwensrelatie, een verregaande associatie met The Disney Company en met Disneyland Paris heeft kunnen bekomen”;
– “dat de uiterst belangrijke en kwaliteitsvolle samenwerking tussen The Disney Company, Disneyland Paris en bvba Beach Events ook voor de Stad Blankenberge opportuniteiten biedt op het vlak van promotie, imago, publiciteit en persbelangstelling.”

De gronden waarop het zandsculpturenfestival plaatsvindt, zijn eigendom van de familie Van Damme en die werd bereid gevonden deze gronden ook in de jaren 2011, 2012 en 2013 te verhuren aan de stad Blankenberge voor de organisatie van zandsculpturen en eventuele bijkomende activiteiten in samenwerking met de bvba Beach Events tegen een vast jaarlijks bedrag van 50.000 euro.

Tot op heden werden aan de gemeenteraad echter nog geen nieuwe overeenkomsten voor de jaren 2014-2015-2016, opgemaakt met de familie Van Damme in verband met het gebruik van de gronden en opgemaakt met bvba Pier Blankenberge en bvba Beach Events voor de organisatie van het zandsculpturenfestival, voorgelegd. Evenmin werden in het budget 2014 de nodige uitgaven en inkomsten in verband met het zandsculpturenfestival ingeschreven.

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “De vrees bestaat dat het doek (voorgoed) valt voor deze nochtans heel geslaagde samenwerking, toeristische topper en jaarlijkse vaste waarde in Blankenberge.  Dat er nog steeds geen nieuwe overeenkomst voor de periode 2014-2016 is, getuigt van weinig behoorlijk bestuur van de stad Blankenberge en is bijzonder deloyaal tegenover de private partners. En voor de kostprijs van 25.000 euro per jaar moet de stad Blankenberge het ook al niet laten; de 140.000 bezoekers voor een uniek spektakel gedurende meer dan 2 maanden in onze stad kosten ons minder dan 1 avondje met Natalia op de Grote Markt (35.000 euro voor nog geen 2.000 aanwezigen).”

Daarom heeft het Vlaams Belang voor de gemeenteraad van dinsdag 17 december ’13 een voorstel ingediend (zie bijlage) waarin aan het stadsbestuur gevraagd wordt dringend werk te maken van nieuwe overeenkomsten voor de jaren 2014-2015-2016, met de familie Van Damme in verband met het gebruik van de gronden en met bvba Pier Blankenberge en bvba Beach Events voor de organisatie van het zandsculpturenfestival. Bovendien vraagt het Vlaams Belang aan het college van burgemeester en schepenen om in het budget 2014 de nodige uitgaven en inkomsten in verband met het zandsculpturenfestival in te schrijven.

Het Zandsculpturenfestival in Blankenberge mag niet verdwijnen !

Bestuurslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...