Uit seponering door parket van onderzoek naar stunt Tom Waes met Boeing 737 tijdens TomTesterom blijkt zeer verwonderlijk dat niemand weet wie op 23 mei 2011 achter de stuurknuppel zat

Wie op YouTube filmpje zet waarin hij tegen 200 kilometer per uur over de autosnelweg rijdt en toegeeft dat hij dat gedaan heeft, zal wel veroordeeld worden
Op dit moment kan dus niemand de identiteit van de piloten die boven Brussel en Zaventem vliegen achterhalen
Geen goede zaak op vlak van veiligheid, noch voor imago van gerecht om misbruiken, overtredingen of lacunes in wetgeving aan te pakken
Commissie voor de Justitie van woensdag 17 april 2013

08 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Justitie over “het onderzoek naar de stunt van Tomtesterom” (nr. 17053)
 
08.01  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de minister, het is de vierde keer dat ik u in verband met het dossier ondervraag. Het toeval wil dat het parket vanochtend om 10.00 uur met een persmededeling gereageerd heeft omtrent het onderzoek naar de vlucht met een Boeing 737 die Tom Waes in het kader van de VRT-reeks Tomtesterom op 23 mei 2011 heeft afgelegd.
 
Volgens staatssecretaris Wathelet kwam het directoraat-generaal van de Luchtvaart toevallig vlak voor de vlucht in kennis ervan en raadde het Jetairfly de uitvoering af. Pas bijna een jaar later, zelfs nog na de uitzending op 19 februari 2012, pas op 24 april 2012 heeft DGLV klacht ingediend bij het parket in Brussel.
 
U stelde in de commissie voor de Justitie dat op 27 juli 2012 het openbaar ministerie nog een aantal bijkomende documenten had ontvangen van de FOD Mobiliteit, maar dat het parket, aangezien het in 2012 prioriteit gaf aan andere materies en dossiers, nog geen beslissing had genomen maar dat uiterlijk einde maart 2013 zou doen.
 
Blijkbaar had ik eind maart niet letterlijk genoeg genomen, want toen ik u hierover op 27 maart ondervroeg, stelde u dat het nog niet eind maart was. Ik wist natuurlijk niet dat het parket van Brussel werkt volgens de kalendermethode. Pas vandaag werd die beslissing genomen, dus eind maart moest men met een korreltje zout nemen, volgens het Brusselse parket is eind maart 17 april.
 
In verband met de beslissing zelf en het verloop van het onderzoek, het parket heeft zijn rol te spelen en u mag als minister niet tussenbeide komen in de beslissing zelf. Ik wil echter toch opmerken dat het zeer lang geduurd heeft. Het heeft net geen jaar geduurd vooraleer het parket van Brussel beslist heeft of het al dan niet zou overgaan tot vervolging. Ik vind dat toch zeer vreemd voor een onderzoek waarvan men nu tot de vaststelling komt dat er “onvoldoende elementen zijn om de televisiemaker voor de rechtbank te brengen”. Daarom wordt het dossier geseponeerd.
 
Anderzijds vind ik het een vreemde werkwijze van het parket, dat er blijkbaar vanuit gaat dat er onvoldoende elementen zijn, terwijl zowel in de uitzending als in de reportages en interviews nadien bevestigd werd, zowel door de makers van het programma als door DGLV, dat wel degelijk de feiten zoals ze op televisie kwamen, hebben plaatsgevonden.
 
Mevrouw de minister, ik vind het een beetje vreemd. Stel dat morgen iemand op YouTube een filmpje zet waarin hij tegen 200 kilometer per uur over de autosnelweg rijdt en toegeeft dat hij dat gedaan heeft, dan zal die wel veroordeeld worden. Wanneer een televisiemaker dat doet, vindt het parket onvoldoende elementen en seponeert het het dossier. Ik heb een beetje de indruk dat men hier – en ik beschuldig u daar niet van – het ene dossier op een andere manier tegen het licht houdt dan het andere.
 
In de toekomst zou u als minister toch een aantal richtlijnen aan de parketten kunnen geven omtrent het al dan niet seponeren op basis van bewijzen, en die waren in het betreffende dossier wel degelijk voorhanden.
 
Zo zouden, enerzijds, dergelijke onderzoeken sneller kunnen gebeuren en zou men, anderzijds, minder snel seponeren. Ik wens uiting te geven aan mijn verwondering over zowel de termijn als over de wijze van het onderzoek.
 
08.02 Minister Annemie Turtelboom: Het Brussels parket heeft inderdaad beslist de dossiers te seponeren, omdat er onvoldoende bewijzen zijn.
 
08.03  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de minister, ik ben in elk geval blij dat u eindelijk kunt meedelen wat het standpunt van het parket is. Ik ben echter ten zeerste verwonderd over het feit dat anno 2013 het parket blijkbaar niet te weten kan komen wie op 23 mei 2011 achter de stuurknuppel van een vliegtuig zat.
 
Dat betekent dat men de identiteit van de piloten die op dit moment boven Brussel en Zaventem vliegen, niet kan achterhalen. Het zou dus kunnen dat het ook deze keer Tom Waes is. Ik denk dat dat geen goede zaak is op het vlak van veiligheid, noch voor het imago van het gerecht dat ter zake eventuele misbruiken, overtredingen of lacunes in de wetgeving moet achterhalen.
 
U moet volgens mij toch eens overleggen met de gerechtelijke diensten om in de toekomst naar een sluitende controle te gaan op wie de stuurknuppel van vliegtuigen in handen heeft.
 
Het incident is gesloten.
L’incident est clos.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...