Tweeledige structuur voor NMBS blijft nefast

Reiziger opnieuw de dupe van nieuwe structuur: Vlaams Belang pleit voor eenheidsstructuur

Het Federale kernkabinet heeft vandaag, op voorstel van de Minister voor Overheidsbedrijven Paul Magnette, eindelijk een akkoord bereikt over de hervorming van de NMBS-groep, waarbij de spoorwegen evolueren van een 3-ledige naar een 2-ledige structuur. Het is echter nu al duidelijk dat naast deze nefaste tweeledige structuur er nog steeds zal gewerkt worden met een aparte schoonmoederstructuur voor het personeel, HR-Rail, dat nochtans de ruggengraat vormt van de werking van de spoorwegen en dat NMBS en Infrabel te zeer van elkaar afhankelijk zijn om naast elkaar als entiteit te blijven bestaan. De vraag stelt zich tot slot hoe de jaarlijks stijgende schuldenberg (intussen 4 miljard euro) op realistische wijze zal worden aangepakt en of de herstructurering van de NMBS-groep ook het akkoord wegdraagt van de vakbonden en zo nee, wat daarvan de gevolgen (voor alweer de reiziger) zullen zijn.

Het Vlaams Belang heeft bij de verkennende gesprekken met minister Magnette in de Kamercommissie Infrastructuur er steeds voor gepleit dat NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding zouden samensmelten tot één structuur. Uit de werkzaamheden van de Bijzondere Kamercommissie Spoorveiligheid naar aanleiding van het dramatische spoorongeval in Buizingen in 2010, was immers gebleken dat veel van de toenmalige en helaas huidige problemen binnen er NMBS-groep (op vlak van veiligheid, stiptheid, aanbod en dienstverlening, communicatie met en tevredenheid van de reizigers, werkingskosten, malaise bij het personeel…) veroorzaakt worden door structurele problemen op vlak van onderlinge communicatie en op vlak van samenwerking. Bovendien is uit de voorbije hoorzittingen van de Kamercommissie Infrastructuur gebleken dat ook in de ons omringende landen er reeds stappen ondernomen werden (Duitsland) of plannen zijn (Nederland, Frankrijk) om te gaan naar een eenheidsstructuur. Dergelijke structuur wordt trouwens ook aanvaard door de Europese Commissie, is dus niet in strijd met de concurrentieregels en biedt voldoende garanties voor andere spoorwegoperatoren.

Bestuurslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...