Toelage stadsbestuur Blankenberge om rokersruimtes in horecazaken te realiseren grote flop

In 2012 slechts 1 aanvraag die dan nog niet voldeed aan de voorwaarden en in 2013 daalt voorziene budget van 32.500 euro naar 0 euro
Stadsbestuur voorziet geen maatregelen om reglement bij te sturen of aanvragen te begeleiden
Vlaams Belang vraagt evaluatie en bijsturing
Op 1 juli 2011 werd op initiatief van Open VLD, sp.a en CD&V het rookverbod voor alle horecazaken van kracht. Anderhalf jaar na de invoering van dit rookverbod is het aantal cafés dat failliet ging of ermee stopte met 30% gestegen (cijfers Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, NSZ) en kwamen er ook 32% minder nieuwe cafés bij. Als gevolg van die twee drastische dalingen, zijn er in België op anderhalf jaar tijd 2.272 cafés verdwenen. Tussen 1 juli 2011 en 1 juli 2012 werd ook 184.000 euro boete geheven voor de overtreding van het rookverbod. Tijdens diezelfde periode voerden de FOD Volksgezondheid, het FAVV en de politie 9.556 controles uit. Bij die controles werden 2.249 pv's opgesteld, 695 voor klanten en 1.554 voor uitbaters. Dat was goed voor een totaal aan boetes van 184.000 euro. De uitbaters hoestten al 90.000 op, de klanten 60.000.
 
De gemeenteraad van Blankenberge van 17 april 2012 keurde het reglement goed voor het verlenen van een toelage voor het vrijwaren van rookvrije publieke gesloten plaatsen door het creëren van een rokersruimte.  Het stadsbestuur wenste immers “de horecazaken aan te moedigen om rookvrije ruimtes te realiseren, dewelke nu vaak niet optimaal geregeld zijn en in dewelke niet-rokers vaak geconfronteerd worden met overlast”. Het stadsbestuur wenste “een toelage te verlenen voor het inrichten van een rokersruimte, zijnde het installeren van een inpandige rookkamer of een zonnestoor of terrasoverkapping met of zonder windschermen, die voldoen aan de regelgeving terzake. Bij nieuwbouw werd enkel een inpandige rookkamer betoelaagd.”
Concreet ging het om 3 types van toelage:
– Voor het inrichten van een rookkamer binnenin het hoofdgebouw, 50% van de kostprijs (excl. BTW), met maximum van 1.500 euro;
– Voor het plaatsen van een zonnestoor of een terrasoverkapping, met of zonder windschermen en al dan niet op het openbaar domein, 25% van de kostprijs (excl. BTW), met maximum van 750 euro;
– Voor het aanpassen van bestaande constructies om te voldoen aan de wetgeving mbt het rookverbod, 25% van de kostprijs (excl. BTW), met maximum van 750 euro.
 
De toelages op basis van dit reglement werden voor het eerste jaar geraamd op 32.500 euro en werden voorzien op basis van artikel 922 11-331.01.
 
Naar aanleiding van dit reglement, waarbij het stadsbestuur met de nodige mediatieke ondersteuning het initiatief propageerde, diende gemeenteraadslid Tanguy Veys (Vlaams Belang) volgende schriftelijke vragen in:
1. Hoe evalueert het stadsbestuur het reglement voor het verlenen van een toelage voor het vrijwaren van rookvrije publieke gesloten plaatsen door het creëren van een rokersruimte?
2. Welke maatregelen werden op basis van deze evaluatie genomen?
3. Hoeveel aanvragen werden in 2012 ontvangen en voor welk een totaalbedrag per type?
4. Hoeveel toelages werden in 2012 uiteindelijk uitgekeerd en voor welk een totaalbedrag per type?
5. Hoe verklaart het stadsbestuur de budgettaire sprongen; van 32.500 euro naar 3.000 euro tot 0 euro?

 
In antwoord op deze schriftelijke vraag liet het stadsbestuur van Blankenberge, bij monde van schepen Johan Van Eeghem (sp.a), weten dat in 2012 “slechts één aanvraag werd ontvangen,” waarbij dan nog niet voldaan werd aan de reglementaire voorwaarden. Er werd dus in 2012 voor 0 euro aan subsidies uitgekeerd. 
Op de vraag naar de evaluatie door het stadsbestuur van dit reglement en naar de genomen maatregelen op basis van die evaluatie werd zelfs niet gereageerd.
In het budget 2013 daalt de voorziene subsidiepot van 32.500 euro dan ook naar 0 euro, dus is nu al duidelijk hoe ver de ambities van het stadsbestuur dit jaar reiken om dit reglement verder toe te passen of zelfs maar aan te passen…
 
Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat dit reglement een grote flop is en dus op geen enkele wijze tegemoet komt aan de zware gevolgen van het rookverbod waaronder talrijke Blankenbergse middenstanders te lijden hebben.  Ook in dit dossier is het duidelijk dat het stadsbestuur wel goed is in mediatieke communicatie, maar er van concrete resultaten of bijsturingen geen sprake is.
 
Daarom diende gemeenteraadslid Tanguy Veys een nieuw voorstel van raadsbesluit in, om enerzijds de lakse houding van het stadsbestuur aan te klagen en om anderzijds tot een aanpassing van het betrokken reglement te komen, zodat Blankenbergse horecazaken alsnog beroep kunnen doen op dit reglement, desnoods voor reeds gedane investeringen in het kader van dit rookverbod.

Bestuurslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...