Tanguy Veys in de plenaire van Kamer tegen minister Magnette over de aanhoudenproblemen met de Fyra: De NMBS heeft brol van de Aldi gekocht

Vanaf het begin van het hele project hangt een vloek boven het project
De reizigers zullen opnieuw de dupe zijn

Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over “de problemen met de Fyratrein” (nr. P1369)
 
Tanguy Veys (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, sinds 9 december 2012 verbindt de hogesnelheidstrein Fyra de steden Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Brussel met elkaar. Fyra staat in het Zweeds voor “vier” van de vier steden. Vanaf het begin van het hele project hangt echter een vloek boven het project. Er is, enerzijds, een vloek op het vlak van de levering. De bestelling gebeurde in 2005. Vervolgens was er vijf jaar vertraging, vooraleer de treinstellen werden geleverd. Er is ook een vloek op het vlak van de financiering. In Nederland was de spoorwegmaatschappij bijna failliet en heeft de overheid bijna 1 miljard euro op tafel moeten leggen. Mijnheer de minister, er heerst ook een vloek over de trein zelf. De boordcomputer viel in panne; software is niet compatibel; de trein zelf valt stil; ontkoppelingen zijn niet beschermd; treinen worden afgeschaft; treinen staan stil; treinen vallen stil; treinen moeten worden teruggesleept en er zijn de talloze vertragingen van de voorbije dagen sinds de opstart. Er is ook een vloek voor de reizigers, niet alleen omwille van de afschaffing van de Benelux-trein. De reizigers vanuit Den Haag, Dordrecht en Roosendaal mogen op hun kin kloppen. In Breda mogen ze nog enkele maanden wachten. Ook op het vlak van de prijs is er een vloek voor de reizigers. Wie dagelijks de trein zal nemen, zal in totaal per maand 600 euro extra mogen neertellen, om op zijn werk te geraken. Wat de alternatieven betreft, hoorde ik vandaag zelfs al dat regionale vervoerders geen toestemming zullen krijgen om op de bewuste lijnen te rijden. Er is tevens een vloek op het vlak van de reservaties. De Fyraverbinding is ook een vloek voor wie met de fiets wil gaan of een abonnement wil nemen. Zij moeten met de bus. De betrokken maatschappijen slagen er zelfs niet in om op een deftige manier te communiceren.
 
Mijnheer de minister, “reizigers” wordt nog altijd niet met “ij” geschreven. De reactie van de NMBS na dag één is in eerste instantie dat het goed gaat en dat slechts één trein op twintig in panne is gevallen. Een paar dagen later, wanneer er meer pannes waren, oppert de NMBS dat het enkel de Nederlandse treinstellen zijn die panne krijgen. Gisteren volgde de typische crisiscommunicatie van de NMBS. Zij verklaarde dat zij de Nederlandse Spoorwegen op het matje zou roepen en dat er vandaag een overleg over de problematiek zou zijn. Nu blijkt dat het om een gewoon overleg gaat. Dit is niet het antwoord dat de reiziger moet krijgen bij treinen van 21 miljoen per stuk. De NMBS moet haar verantwoordelijkheid nemen. Men had die bedenkelijke reputatie. De voorbeelden uit het buitenland zijn legio: Washington, Los Angeles, Boston, Zweden, Denemarken en Noorwegen. De NMBS heeft brol van de Aldi gekocht, zoals het wordt omschreven in de pers. Wat is het geval met brol van de Aldi? Men steekt de stekker in het stopcontact en dan werkt het ofwel van de eerste dag ofwel werkt het nooit. Zo ook met de
trein.
 
Mijnheer de minister, u hebt alleen naar de prijs gekeken. Overtuig mij nu eens dat u geen brol hebt gekozen, dat u niet alleen naar de prijs hebt gekeken en in de toekomst over degelijk materiaal zult kunnen beschikken.
 
Minister Paul Magnette: De hogesnelheidsverbinding Fyra tussen Brussel en Amsterdam is op zondag 9 december met 10 relaties van start gegaan. Dat is goed nieuws: het heeft lange onderhandelingen met onze Nederlandse collega’s gevergd. Sinds zondag zijn er inderdaad technische problemen, met als gevolg inderdaad vertragingen en soms zelfs afgeschafte treinen. De NMBS meldt mij dat het onder andere om tractieproblemen gaat, problemen met de gsm-verbinding en defecte verwarming. De V-250 treinstellen werden in 2004 besteld bij het Italiaanse AnsaldoBreda volgens een aanbestedingsprocedure. De NMBS herhaalt dat NS High Speed verantwoordelijk is voor het vlot beheer van de in totaal 19 Fyratreinen. NS High Speed is immers eigenaar van 16 van de 19 treinen. De NMBS is eigenaar van slechts 3 van die treinen, wat misschien maar goed is. De NMBS meldt mij dat zij haar Nederlandse partner NS High Speed om uitleg heeft gevraagd tijdens een vergadering morgen, waaraan de top van de NMBS en de top van NS High Speed zullen deelnemen om alle problemen te bekijken en er zo snel mogelijk een oplossing voor te vinden.
 
Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord, maar daaruit blijkt alvast niet dat wij geen kat in de zak of brol van de Aldi hebben gekocht. De feiten geven u alleen geen gelijk. De problemen die werden geschetst, waren te voorzien. U had dat op voorhand via allerlei testen moeten onderscheppen. U hebt dat niet gedaan. Wie is daarvan nu de dupe? De reiziger, die al veel geld moet betalen om op een trein van 21 miljoen euro per stuk te zitten. U neemt uw verantwoordelijkheid niet op. U verwijst naar het overleg van morgen. Ook daar vrees ik dat wij in de toekomst nog met problemen zullen worden geconfronteerd. De reizigers zullen daarvan opnieuw de dupe zijn. Dat is heel erg voor hen.
 
L’incident est clos.
Het incident is gesloten.

Bestuurslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...