Stadsdiensten Blankenberge overtreden al jarenlang de strafwet

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Het stadsbestuur is vooral goed in anderen de les te spellen, desnoods tot in Sint-Niklaas !”
Vlaams Belang vraagt dat stadsbestuur zich in regel stelt met de strafwet

De stad Blankenberge verspreidt tal van folders, brochures en affiches op verschillende locaties (Stadhuis, Dienst Toerisme, CultuurCentrum De Benne, CultuurCentrum Casino,…). Hierbij gaat het telkens om folders, brochures en affiches die uitgaan van de  eigen stadsdiensten , van andere overheden of van derden. Hierbij valt het dat bijna alle folders, brochures en affiches van de stad Blankenberge zelf al gedurende jaren geen verantwoordelijke uitgever vermelden. En als er al eens sporadisch een verantwoordelijke uitgever vermeld wordt, dan beperkt het stadsbestuur zich tot de vermelding “het college van burgemeester en schepenen”, terwijl het wettelijk om een fysiek persoon moet gaan mét adresvermelding.  Ook veel folders, brochures en affiches die niet van de stad Blankenberge zijn, maar die wel door de stad Blankenberge verspreid worden of op locaties van de stad Blankenberge ter beschikking liggen, bevatten evenmin een verantwoordelijke uitgever.

Het Strafwetboek, Hoofdstuk VI Uitgeven of verspreiden van geschriften zonder vermelding van naam en woonplaats van de schrijver of van de drukker, stelt in artikel 299 nochtans het volgende: “Hij die wetens meehelpt tot het uitgeven of verspreiden van enigerlei drukwerk, zonder dat daarin de ware naam en woonplaats van de schrijver of van de drukker zijn vermeld, wordt gestraft met gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 maanden en met geldboete van 26 euro tot 500 euro of met een van die straffen alleen.”

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Het stadsbestuur is vooral goed in anderen dicteren wat ze moeten doen en het gaat desnoods tot in Sint-Niklaas om een stadsbestuur de les te spellen, maar Patrick & co hebben zelf wel een broertje dood aan het respecteren van de wet !  Blijkbaar heeft het stadsbestuur wel geld om een  dure advocaat te huren om gemeenteraadsleden het zwijgen op te leggen, maar blijkbaar werd er nog nooit een juridisch advies ingewonnen om de strafwet eindelijk te respecteren.  Ook hier geldt het blauwe motto; kijk enkel naar mijn woorden, maar zie vooral niet naar mijn daden…

Daarom heeft het Vlaams Belang bij monde van gemeenteraadslid Tanguy Veys naar aanleiding van de gemeenteraad van 9 september ’14 een voorstel ingediend (zie bijlage), waarin gevraagd wordt om in de toekomst enkel nog folders, brochures en affiches te verspreiden mét vermelding van een verantwoordelijke uitgever, conform de strafwet.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...