Stadsbestuur Blankenberge steekt taxi’s weg achter muur

Vlaams Belang doet dringende oproep om taxi-boycot te stoppen
Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Dit ruikt naar broodroof !”

De stad Blankenberge mag conform het “Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg” op basis van haar inwonersaantal in totaal 19 taxivergunningen uitreiken (1 per 1.000 inwoners).  Zo waren er in 2013 zo’n 14 taxivergunningen in omloop en hiervoor worden conform het “Gemeentelijk reglement houdende de exploitatievoorwaarden voor taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder” onder andere 8 taxistandplaatsen aan het spoorwegstation voorzien.

Naar aanleiding van de winkelactie “Shop en Win”, die dit jaar loopt van 6 september tot 6 december ’14, werd met Garage Universel een gulle sponsor gevonden om als hoofdprijs een wagen, een Peugeot 108, te schenken.  Ter promotie van deze winkelactie werd de autodealer bovendien bereid gevonden om de te winnen wagen nu al in het straatbeeld uit te stallen.  De stad Blankenberge vond het echter zinvol om als locatie hiervoor eenzijdig te beslissen de wagen ter hoogte van het station te plaatsen, pal voor de taxistandplaatsen.  Door reeds de aanwezigheid aldaar van een immense reclamekubus en een hoge betonnen bloembak, wordt als het ware een muur geplaatst voor de taxi’s en is het voor de voetgangers die komen van de binnenstad of treinreizigers die uit het station komen bijna onmogelijk geworden om de taxi’s op te merken.  

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Dergelijke boycot is onbegrijpelijk !  Het is voor de taxichauffeurs in Blankenberge nu al moeilijk om in deze tijden van crisis voldoende klanten aan te trekken.  Naast de puinhopen van het station, de witte afscheidingsmuur vol commerciële spandoeken, het kapotte voetpad, de hoge betonnen bloembakken en de immense reclamekubus wordt door de stad Blankenberge nog een nieuwe hindernis pal voor de taxistaanplaatsen neergeploft.  Als je weet dat Garage Universel zelf vragende partij was om op het Leopold III-plein te staan of op een andere locatie aan het station, dan ruikt dit duidelijk naar broodroof !

Daarom zal het Vlaams Belang vandaag nog een dringend schrijven (zie bijlage) richten aan de stadsbestuur van Blankenberge om meteen een einde te stellen aan deze onbegrijpelijke boycot en vragen om zowel voor de immense reclamekubus als voor de te winnen wagen van “Shop en Win” een meer taxivriendelijke locatie uit te zoeken.  Bovendien zal het Vlaams Belang deze kwestie agenderen voor de gemeenteraad van 9 september ’14 (zie bijlage) om deze broodroof van het stadsbestuur aan te klagen.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...