Stadsbestuur Blankenberge reageert op dringende vraag Vlaams Belang ivm Onveiligheid Mametstraat 45

In de Mametstraat 45, ter hoogte van het kruispunt met de Limburg Stirumstraat, staat al geruime tijd een pand te verkrotten; de ramen zijn stukken en binnen huizen tal van duiven (zie foto’s). Sinds 12 augustus ’14 ligt het voetpad er bezaaid met glasscherven, vermoedelijk afkomstig van de kapotte ramen op de tweede verdieping. Dit werd de dag zelf, nog gemeld door buurtbewoners aan de politie van Blankenberge, maar vier dagen later ligt het voetpad aldaar nog steeds in dezelfde toestand en werden evenmin de kapotte ramen aangepakt, met een blijvend onveilige situatie tot gevolg.

Daarom vroeg het Vlaams Belang aan de burgemeester, de politie en BODI deze problematiek dringend aan te pakken (zie bijlage).

Intussen reageerde het stadsbestuur op de vraag van het Vlaams Belang: “De eigenaar werd aangeschreven met de mededeling onmiddellijk de nodige saneringswerken uit te voeren (herstellen van de glasramen en het balkon). Ondertussen werden de nodige nadars geplaatst om eventuele ongevallen te voorkomen bij passerende voetgangers.  Het gebouw zelf werd sinds 2007 opgenomen in het leegstandsregister en sinds 2012 op de inventarislijst van verwaarloosde panden.”

Zie:
Brief stadsbestuur aan Vlaams Belang
Brief stadsbestuur aan eigenaar ivm aanwezigheid duiven
Brief stadsbestuur aan eigenaar ivm onveilige situatie

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...