Stadsbestuur Blankenberge gaat verder met rondje “Katholieken Pesten”

Vlaams Belang vindt kritiek op kostenplaatje Sint-Rochuskerk ongegrond
Tanguy Veys: “Eens te meer wordt sp.a-schepen Jurgen Content niet gehinderd door enige dossierkennis en legt hij wettelijke verplichtingen naast zich neer.”
Partij stelt laffe aanval met leugens en nonsens aan de kaak en hoopt dat verdwaasde schepencollege alsnog het licht ziet
Osp 1 juni 1896 werd de neo-romaanse Sint-Rochuskerk van Blankenberge ingewijd. Sindsdien is deze kerk niet alleen een visuele trekpleister in het stadscentrum, maar vooral een aangenaam en veelvuldig bezocht toevluchtsoord en plaats voor troost, rust, bezinning en gebed voor veel Blankenbergenaars en voor talloze toeristen.  De financiering door de overheid van de werking en het onderhoud van de katholieke kerk in België (maar evenzeer bijvoorbeeld van de Islam, de Vrijzinnigheid,…) vindt zijn historische basis in het toenmalig Concordaat van 15 juli 1801 dat gesloten werd tussen paus Pius VII en Napoleon Bonaparte, maar anno 2013 wordt dit door geregeld door het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.

Naar aanleiding van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Rochus (zie bijlage) wordt aan de stad Blankenberge gevraagd een gemeentelijke exploitatietoelage van 60.000 euro per jaar te voorzien, een woningvergoeding voor de deken van 7.200 euro per jaar uit te betalen en volgende gemeentelijke investeringstoelage toe te staan:
2014: 64.000 euro
2015: 32.000 euro
2016: 58.000 euro
2017: 66.500 euro
2018: 46.500 euro
2019: 25.000 euro
Deze investeringstoelage voor de komende 6 jaar, met een totaal van 292.000 euro, gaat ondermeer naar voorzetramen aan de hoofdingang van de kerk, zinkwerken aan goten en afvoerbuizen, onderhoudswerken aan de centrale verwarming, binnenschilderwerk aan de doop- en rouwkapel, elektriciteitswerken, binnenschilderwerk aan de muren en het plafond, herstel van verzakte vloertegels, opvoegen van de arduin trappen, jaarlijks nazicht en herstel van het dak, onvoorziene grote herstel- en onderhoudswerken…

De Kerkfabriek Sint-Rochus liet alvast in zijn Strategische Nota 2014-2019 (zie bijlage) weten dat, in het kader van noodzakelijke besparingen, de dekenij in de Onderwijsstraat verhuist naar de pastorij van Uitkerke en de woonst van de deken ondergebracht wordt in de onderpastorij van Uitkerke, waardoor in de dekenij in de Onderwijsstraat 7 geen investeringen meer nodig zijn, en het gebouw kan verkocht worden.  Bovendien blijkt uit deze nota van eind juni ’13 dat de Sint-Rochuskerkfabriek “positief staat tegenover het gebruik van de kerk voor tentoonstellingen, concerten en dergelijke.”

Ondanks deze ernstige financiële inspanningen die door de kerkfabriek van Sint-Rochus geleverd werden, vond het stadsbestuur van Blankenberge het nodig om op 5 september ’13 in de pers (Stad weigert 650.000 euro te geven aan kerkfabriek) zwaar uit te halen naar de werking en financiering van de Sint-Rochuskerk.  Hierbij werden een hoop nonsens en leugens verspreid en werden decretale verplichtingen gewoon genegeerd.  Terzake stelde sp.a-schepen Jurgen Content het volgende: “Het stadsbestuur is niet van plan om zijn zegen te geven. Wij vinden het onverantwoord om de dag van vandaag nog zulke bedragen toe te kennen aan de kerkfabriek. De geloofsovertuiging van de Blankenbergenaar lijkt niet meer dezelfde als vroeger en het is dan ook niet juist dat de inwoners zelf een deel van dat geld zouden financieren. Kerkfabrieken hebben zelf grote reserves, beleggingen en onroerend goed, dus ze kunnen zeker en vast zelf genoeg kosten voor hun rekening nemen. Op de rekening van de St. Rochuskerk staat ongeveer 1,5 miljoen euro. De gevraagde 650.000 euro voor de Sint-Rochuskerk stuit op een njet.  Opmerkelijk is dat in de planning van de onkosten ook de woonst van deken is verwerkt. De deken verblijft momenteel in een appartement en die huurprijs wordt als onkost aan de financieringsaanvraag toegevoegd. Nochtans is die kost niet nodig, want een deel van de dekenij staat nog leeg.” Ook Open VLD-burgemeester Patrick De Klerck voelde zich geroepen om op de Sint-Rochuskerk te schieten: “Voor ons moeten de kerken niet verdwijnen, maar er moet een manier zijn om die panden voor meer te gebruiken dan enkel voor misvieringen. Eigenlijk zou de kerkfabriek zelf manieren moeten zoeken om hun kosten naar beneden te halen.”

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Eerst was er de kritiek op de Zeezegening en het dreigen met het stopzetten van de subsidies voor de uitzending in Eurovisie van deze unieke traditie, terwijl het stadsbestuur zich elk jaar maar al te graag voor de ogen van de VRT-camera’s als vrome kerkgangers etaleert. Het stadsbestuur gaat nu een stap verder met een rondje ‘Katholieken Pesten’. Eens te meer wordt schepen Jurgen Content hierbij niet gehinderd door enige dossierkennis en legt hij wettelijke verplichtingen naast zich neer. Het is duidelijk dat het stadsbestuur de Strategische Nota 2014-2019 van de Kerkfabriek Sint-Rochus niet gelezen heeft of er niets van begrijpt. Anders zou het stadsbestuur dergelijke  nonsens en leugens niet verspreiden. Misschien kan het college van burgemeester en schepenen daarom eens collectief een cursus ‘begrijpend lezen’ volgen… Opvallend is trouwens dat met zijn pleidooi om de kerk voor meer te gebruiken dan enkel misvieringen, de burgemeester een voorstel van gewezen Dwars-gemeenteraadslid Piet Wittevrongel uit 2009 vanonder het stof haalt. Die zal dat graag horen…”

Het Vlaams Belang zal dan ook deze laffe aanval met leugens en nonsens en dit onwettig pleidooi in de gemeenteraad van 10 september ’13 aan de kaak stellen en hoopt dat het verdwaasde schepencollege alsnog het licht zal zien…

Bestuurslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...