Stad Blankenberge voert Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) in met geldboetes tot 350 euro voor wildplassen, sluikstorten, hondenpoep, wildkamperen…

Vlaams Belang ziet deze maatregel als bewijs van algemene malaise binnen het justitieapparaat
Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Hoge GAS-boetes worden vooral gebruikt om de lege stadskas te spijzen terwijl juist de pakkans moet stijgen !”

Wie vandaag de dag in Blankenberge betrapt wordt op wildplassen of het achterlaten van hondenpoep moet een “retributie” van 105 euro betalen voor de opkuis en wie in het weekend betrapt wordt moet zelfs 145 euro ophoesten.  De retributie op sluikstorten kost voor de opkuis 75 euro op weekdagen en in het weekend 100 euro.  Het voederen van meeuwen levert een boete van 37 euro op en voor het uitdelen van (politieke) publiciteitsfolders kan je zelfs een retributie van 600 euro per persoon en per dag oplopen.

Daarin komt binnenkort verandering en hierbij worden bijna alle tarieven fors verhoogd. De stad Blankenberge voert immers naar aanleiding van de gemeenteraad van 21 juni '16 en in samenwerking met de gemeente De Haan een systeem van “Gemeentelijke Administratieve Sancties” (GAS) in.  Wie in de toekomst dus betrapt wordt op wildplassen, sluikstorten, het voederen van meeuwen, het achterlaten van hondenpoep, wildkamperen, het uitdelen van (politieke) publiciteitsfolders… kan een GAS-boete tot 350 euro oplopen. Voor de toepassing van deze GAS-boetes wordt ook een sanctionerend ambtenaar aangesteld; de gemeentesecretaris van De Haan.

Gemeenteraadslid Tanguy Veys (Vlaams Belang): “Zoals steeds dienden we als gemeenteraadslid dit nieuws, vorige maand al, via de pers te vernemen; over een symptomatische minachting gesproken.  Ik stel nu vast dat burgemeester Patrick De Klerck (Open VLD) van deze GAS-boetes gebruik zal maken om het maximumtarief van talloze reeds bestaande retributies te verhogen, soms bijna te vertienvoudigen (!), naar een maximumtarief van 350 euro. Het is Open VLD en N-VA duidelijk te doen om de lege stadskas te vullen en niet om de overlast te bestrijden.  Immers niet de boetes moeten stijgen, maar wél de pakkans. Hoe het stadsbestuur tot de berekening komt om GAS-boetes op te leggen tot 350 euro is mij onduidelijk. De vraag stelt zich bovendien in welke mate bij sommige huidige retributies zoals bij wildplassen ook effectief werk wordt gemaakt van de opkuis… Het is trouwens spijtig dat dit systeem van GAS-boetes in Blankenberge wordt ingevoerd, gewoon omdat het politieparket de door de politie vastgestelde inbreuken niet langer behandelt. Over een algemene malaise binnen het justitieapparaat gesproken, maar daar zwijgen de federale regeringspartijen Open VLD en N-VA zedig over.  Over de toepassing van deze GAS-boetes heb ik tot slot ook mijn bedenkingen; het is immers nu al duidelijk dat de bestaande reglementeringen selectief worden gebruikt en de politieke voorkeur van wie een inbreuk pleegt bepalend is voor het gevolg dat er aan gegeven wordt.  En je hoeft echt geen doemdenker te zijn om te weten dat Patrick & zijn bende, om hun dictatuur te handhaven, al gauw met allerlei absurde GAS-sancties zullen komen (het eten van een broodje in de portiek van een kerk, niemand behalve Sinterklaas, de kerstman en de paashaas mogen nog gemaskerd over straat lopen, kinderen mogen niet voetballen wanneer duivenmelkers met hun duiven aan het spelen zijn, niet 'zonder noodzaak' kloppen op vensters, verboden op de leuning van een bankje te zitten, verboden om in een boom te klimmen, het verslepen van een kartonnen doos over straat is verboden…) GAS in Blankenberge belooft dus weinig goeds !

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...