Staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet: “Begin april ’14 wordt tijdens rondetafel beslist of grondafhandelingsmarkt op de luchthaven van Brussel-Nationaal wordt aangepast.”

Vlaams Belang bepleit dringende én volledige openstelling in het belang van het personeel

Het Europees Parlement heeft op 16 april 2013 beslist dat luchthavens waar jaarlijks meer dan 15 miljoen passagiers of 200.000 ton vracht passeren, minstens 3 grondafhandelaars moeten toelaten. Brussels Airport zou echter pas tegen 2024 een concurrent voor Swissport en Aviapartner-WFS moeten toelaten, zijnde de huidige 2 grondafhandelaars. Hierbij verklaarde Staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet in juni 2013 nog “de nieuwe Europese regels in hun definitieve vorm te willen wachten, alvorens het KB betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven van Brussel in functie daarvan aan te passen, met inbegrip van een planning voor het opleggen van een derde grondafhandelaar.”

Naar aanleiding van de Commissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven van 19 maart ’14 wees volksvertegenwoordiger Tanguy Veys (Vlaams Belang) in een vraag (zie bijlage) op het feit “dat tal van luchtvaartmaatschappijen op Brussels Airport aandringen op een marktopening inzake grondafhandeling op Brussels Airport, ondermeer wegens de nadelige economische gevolgen en het concurrentienadeel tegenover bijvoorbeeld de luchthavens van Charleroi en Luik waar meer dan 2 dienstverleners wél worden toegelaten.”  Hierbij herhaalde Veys ook zijn pleidooi voor een gemeenschappelijk statuut voor het personeel van afhandelaars.

In zijn antwoord (zie bijlage) stelde Staatssecretaris Wathelet dat begin april 2014 “een ronde tafel zal georganiseerd worden omtrent de huidige situatie van grondafhandeling op de luchthaven Brussel-Nationaal.  Aan deze ronde tafel zullen naast hemzelf de volgende partijen deelnemen: Minister van Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg, FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg, het Directoraat-Generaal LuchtVaart (DGLV), de voornaamste grondafhandelaars, de vakbondsvertegenwoordigers van de grondafhandelaars,  de luchtvaartmaatschappijen en Brussels Airport Company. Op basis van de conclusies van deze ronde tafel zal er beslist worden of het opportuun is om het Koninklijk Besluit van 6 november 2010 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven van Brussel-Nationaal aan te passen.”

Volksvertegenwoordiger Tanguy Veys hoopt alvast dat in het belang van de klanten van Brussels Airport, de luchtvaartmaatschappijen én het personeel van de grondafhandelaars zelf, nog dit jaar komaf wordt gemaakt met die beperkte toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de nationale luchthaven.  “De huidige toestand geeft immers ook aanleiding tot onzekerheid bij de werknemers op de luchthaven.  Ik verwijs hiervoor naar de toestand bij Aviapartner en de stakingen bij Swissport.  Op luchthavens waar de markt volledig is opengesteld, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Nederland en Hongarije, geeft het grotere aantal dienstverleners aan het personeel juist meer mogelijkheden om ten dienste te blijven staan van bepaalde klanten. Het personeel kent de betrokken klanten goed en het wordt dan ook als normaal beschouwd dat bij een overname van een klantencontract zoveel mogelijk hetzelfde personeel voor dezelfde klant blijft werken. Tot slot is een gemeenschappelijk statuut voor het personeel van afhandelaars de beste garantie dat de werkomstandigheden gerespecteerd worden.”

Bestuurslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...