Selectief optreden Universiteit Gent kent droevig hoogtepunt – Professor Marc Cogen nu compleet monddood gemaakt

Het botert al een tijd niet tussen de rector van de Universiteit
Gent (UGent), professor Paul Van Cauwenberge, en zijn professor Internationaal
Publiekrecht, Marc Cogen.  Nadat ze bij
de laatste rectorverkiezingen al eens de degens kruisten (en Cogen het
onderspit delfde) en nadat dit jaar  Marc
Cogen zijn lesopdracht werd afgenomen, ontving professor Marc Cogen vandaag een
aangetekend schrijven van de UGent waarbij hij als professor geschorst wordt en
zelfs een verbod wordt opgelegd om nog de universiteit te betreden (sic).  Een reden 
voor deze zware tuchtmaatregelen werden in het aangetekend schrijven
niet meegedeeld.

Het hoeft geen betoog dat de controversiële standpunten
van professor Cogen, bijvoorbeeld omtrent Israël of de Verenigde Staten, een
doorn in het oog waren van diverse universitaire verantwoordelijken en dan ook
snel de (linkse) stok gevonden werd om de (rechtse) hond te slaan. Hierbij valt
vooral het selectieve optreden van de universitaire overheid op, zeker wanneer
het gaat over extreemlinkse, radicaal islamitische of antisemitische
standpunten.  In diverse flagrante
gevallen werd maar al te graag een oogje dicht geknepen.

Op deze wijze wordt de professor Marc Cogen nu compleet
monddood gemaakt en is dit een bedroevend hoogtepunt van een conflict tussen de
universiteit en de betrokken professor, dat wellicht op een andere wijze zou
beslecht worden indien de professor er wat meer politiek correcte standpunten
op nahield…

Update

De UGent laat in een persmededeling het volgende weten: “Professor Internationaal Publiekrecht Marc Cogen is preventief geschorst wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag. Op basis van herhaalde meldingen wegens grensoverschrijdend gedrag en in het belang van het onderzoek van een formele klacht bij de externe psychosociaal preventieadviseur tegen professor Marc Cogen, heeft de UGent prof. Marc Cogen preventief geschorst in het belang van de dienst.”

De maatregelen zouden dus wegens “pesten op het werk” genomen zijn.  Hopelijk zal een objectief onderzoek uitwijzen wat er juist aan de hand is’

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...