Schepen Björn Prasse studeert al twee jaar rechten aan de VUB op kosten van de stad Blankenberge

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: Stuitend dat noch Open VLD en zelfs niet N-VA dit een halt toeroepen; huishoudelijk reglement gemeenteraad verbiedt nochtans dergelijk schaamteloos misbruik !
Om dit profitariaat voorgoed stop te zetten stapt Vlaams Belang met klacht naar de gouverneur
Partij eist terugbetaling en vraagt gemeenteraad om deze graaicultuur aan de kaak te stellen

Artikel 43 § 1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Blankenberge stelt onomwonden: “De gemeenteraadsleden hebben recht op terugbetaling van de kosten gemaakt voor opleiding, cursussen en seminaries in het kader van de uitoefening van hun functie.  De gemaakte kosten dienen aan de hand van bewijsstukken te worden verantwoord.  De terugvorderbare kosten mogen niet buitensporig zijn en moeten vergelijkbaar zijn met deze van vormingsinitiatieven voor het gemeentepersoneel. Ze betreffen in principe enkel vormingcycli of studiedagen in het binnenland. Er worden geen kosten vergoed voor het behalen van bijkomende diploma’s.”

Toch heeft het college van burgemeester en schepenen er al 2 jaar geen enkel probleem mee dat schepen Björn Prasse (Open VLD) zijn universitaire studies als Bachelor Rechten aan de Vrij Universiteit Brussel (VUB) financiert vanuit de stadskas.
Zowel in 2013 als in 2014 schoof het stadsbestuur immers zonder enige schroom de factuur met het inschrijvingsgeld en de verplaatsingsonkosten van “eeuwige student” en schepen Prasse door naar de stadssecretaris met de opdracht dit aan hem terug te betalen.
In 2013 werd zo 200,20 euro of meer dan de helft van het totale inschrijvingsgeld (348,60 euro) terugbetaald, nog eens vermeerderd met zijn verplaatsingskosten van Blankenberge naar Brussel en terug gedurende het academiejaar.
In 2014 steeg het inschrijvingsgeld dat de stad Blankenberge terugbetaalde al naar 325,50 euro.

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “De schaamteloze graaicultuur van het college van burgemeester en schepenen kent geen grenzen; blijkbaar vinden Patrick & co het de normaalste zaak dat een schepen ongestoord en jarenlang op kosten van de Blankenbergse belastingbetaler studeert. Dat het stadsbestuur hiermee andermaal de eigen reglementen met de vuile voeten treedt raakt hun Blauwe kleren niet. Het is dan ook stuitend dat noch Open VLD en zelfs niet N-VA dergelijke profitariaat een halt hebben toegeroepen.  Het toont nogmaals hoe goed de schepenen en mandatarissen van Open VLD en N-VA hun dossiers beheersen en controleren. In een tijd waar de burger en dus ook de Blankenbergenaar meer en meer moet inleveren en er besparingen alom zijn, is dergelijk laakbaar gedrag wraakroepend ! Mochten ze schepen Prasse nu nog een cursus kloklezen of geheelonthouden laten volgen…

Om een einde te maken aan dit schandalig misbruik heeft het Vlaams Belang klacht ingediend bij de gouverneur van West-Vlaanderen en heeft de partij naar aanleiding van de gemeenteraad van dinsdag 26 mei '15 een voorstel ingediend om dit misbruik aan de kaak te stellen en de terugbetaling te eisen van de ontvangen bedragen.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...