Schaf die koninklijke dotaties af !

“Behandelen Prins Laurent als een ongehoorzaam kind dat voor geen rede vatbaar is; neem zijn zakgeld af”

Naar aanleiding van de recente reeks aan incidenten met Prins Laurent, kwam vandaag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken premier Leterme tekst en uitleg geven bij het gesprek dat hij enkele dagen geleden met de Prins had en bij de gemaakte afspraken.   

Het Vlaams Belang stelde bij monde van volksvertegenwoordiger Tanguy Veys dat het nu welletjes is geweest en dat onmiddellijk komaf moet gemaakt worden met die koninklijke dotaties. De partij heeft hiervoor al de nodige wetsvoorstellen ingediend en wacht enkel nog op de behandeling door de Kamer.  Volgens Veys “moet men Prins Laurent behandelen als een ongehoorzaam kind dat voor geen rede vatbaar is; neem zijn zakgeld af !”.  Voor Laurent alleen al betekent dit zo’n 26.000 euro op maandbasis.  “Evenmin is het passend dat de voorzitters van Kamer en Senaat als een soort gouvernantes een wet opstellen die voorwaarden stellen aan de koninklijke dotatie.  Het laat zich immers nu al raden dat dit niet het laatste incident zal zijn met leden van de koninklijke familie.”  Het Vlaams Belang deelt bovendien niet het enthousiasme van N-VA dat deze nieuwe afspraken met Laurent een “goede zaak zijn” en tot “meer duidelijkheid leiden”.

Tanguy Veys stelde dan ook dat enkel de volledige afschaffing van de koninklijke dotaties een goede zaak zou zijn en tot meer duidelijkheid zou leiden, en “als de premier dan toch voorwaarden moet stellen aan de actieradius van Laurent in het buitenland, hij zich best zou beperken tot 3 landen: Plopsaland, Disneyland en Bobbejaanland”…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...