Ruim 300 politici maken mandaten niet bekend; diverse volharden schaamteloos in de boosheid

331 van de zowat 7.700 politici en topambtenaren die een lijst met
mandaten moeten aangeven bij het Rekenhof, hebben dat dit jaar niet
gedaan. Van zij die ook een vermogensaangifte moesten doen, verzaakten
er 110 aan hun plicht. Dat blijkt uit de duizend pagina’s tellende lijst
die op 13 augustus ’10 in het Belgisch Staatsblad
verschenen is. De lijst werd op 15 juli ’10 door het Rekenhof
definitief afgesloten. Wie in gebreke bleef, riskeert een boete tussen
100 en 1.000 euro, die met de nodige opdeciemen kan oplopen tot 5.500
euro. Hierbij valt het op dat verschillende politici volharden in de
boosheid en al jaren in gebreke blijven.

 Provincieraadsleden die op de zwarte lijst (zie bijlage) staan:


Open VLD-provincieraadslid Valentine Tas: geen mandatenlijst in 2010,
in 2009, in 2008 – geen vermogensaangifte in 2010, in 2008

– sp.a-provincieraadslid Jean-Pierre Stockman: geen mandatenlijst in 2010, in 2009

 Gentse politici die in gebreke bleven:


Open VLD-gemeenteraadslid Sabine Claeyssens geen mandatenlijst in 2010,
in 2009 – geen vermogensaangifte in 2010, in 2009, in 2008

-Gewezen CD&V-gemeenteraadslid Anne Martens geen mandatenlijst in 2010, in 2009 – geen vermogensaangifte in 2010, in 2008


CD&V-gemeenteraadslid Filip Van Laecke geen mandatenlijst in 2010,
in 2009 – geen vermogensaangifte in 2010, in 2009, in 2008

– sp.a-gemeenteraadslid en gewezen Kamerlid Annelies Storms: geen mandatenlijst in 2010 – geen vermogensaangifte in 2010

– Vlaams Parlementslid Veli Yûksel: geen mandatenlijst in 2010 – geen vermogensaangifte in 2010

 Intussen
blijkt alvast dat het parket van Brussel de Vlaamse politici en
topambtenaren vervolgt die in 2005 hun mandaten en bijbehorende
bezoldigingen niet hebben aangegeven bij het Rekenhof. Het gros van die
dossiers leidt binnenkort tot een rechtstreekse dagvaarding voor de
correctionele rechtbank. De gedagvaarde politici en topambtenaren
riskeren een boete van maximaal 5.500 euro. Als ook sprake is van
vervalste documenten, is zelfs 15 jaar celstraf mogelijk. Recente
rechtspraak in Franstalige dossiers heeft uitgewezen dat de meeste
schuldigen de maximumboete wacht.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...