Rent a CEO

Volksvertegenwoordiger Tanguy Veys hekelde deze week het politieke optreden van Marc Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder van de NMBS. Descheemaecker heeft de voltooiing en de goedkeuring van het nieuwe vervoersplan door de raad van bestuur niet afgewacht om op uitnodiging van onder meer Yves Leterme het vervoersplan 2013 te gaan toelichten in Ieper. Daarbij bracht hij ook het goede nieuws, nogmaals vooruitlopend op een eventuele goedkeuring, dat er vanaf eind 2013 een rechtstreekse treinverbinding vanuit Ieper en Poperinge naar Gent zal opgestart worden. De CEO van de NMBS vond zelfs de tijd om even voor de fotograaf van het Nieuwsblad te poseren met CD&V-politici in het station van Ieper.
 
Een mooier pamflet zou, om in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen nog wat extra reclame te verkrijgen, de betrokken CD&V-politici veel meer centen hebben gekost.
 
Rent-a-priest heeft er en broertje bij: “rent-a-CEO”.

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van dinsdag 10 juli 2012
 
22 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over “de voorstelling van het vervoersplan 2013 door Marc Descheemaecker” (nr. 12920)
 
22.01  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, toen u de voorbije maanden over de wenselijkheid van een eventuele aanpassing van een bepaald treinaanbod van de NMBS werd ondervraagd, antwoordde u steevast – ik citeer u letterlijk –: “De NMBS werkt momenteel aan een nieuw vervoersplan, dat in december 2013 van start gaat. In het licht daarvan wordt een optimale treindienst ontworpen, waarbij ook een betere spreiding van het treinaanbod wordt onderzocht. Die voorbereidingen zijn nog volop aan de gang.”
 
Mijnheer de minister, de gedelegeerd bestuurder van de NMBS, Marc Descheemaecker, heeft alvast de voltooiing en de goedkeuring van het nieuwe vervoersplan door de raad van bestuur niet afgewacht, om op uitnodiging van CD&V-politici Yves Leterme, Jan Durnez en Bercy Slegers het vervoersplan 2013 reeds te komen toelichten.
 
Daarbij bracht hij voormelde politici ook het goede nieuws dat vanaf eind 2013 een rechtstreekse treinverbinding vanuit Ieper en Poperinge naar Gent zou worden opgestart, nog vooraleer er een eventuele goedkeuring door de raad van bestuur van de NMBS was. 
Etienne De Ganck verklaarde namens de NMBS dat – ik citeer – “een rechtstreekse lijn naar Gent voor de Westhoek interessanter is dan naar Brussel”. Marc Descheemaecker vond zelfs de tijd om even voor de fotograaf te poseren met de betrokken CD&V-politici in het station van Ieper.
 
In Het Nieuwsblad stond een mooie foto met de heer Descheemaecker. Een mooier pamflet zou de betrokken CD&V-politici veel meer centen hebben gekost, om in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen nog wat extra reclame te verkrijgen.
 
Mijnheer de minister, het is vreemd dat de heer Descheemaecker zich ertoe leent, om op uitnodiging van CD&V-politici, niet alleen een gesprek aan te gaan, maar zelfs bereid is naar Ieper te gaan. Hij vindt de tijd voor een fotosessie. Nog vooraleer het vervoersplan is goedgekeurd en aan de raad van bestuur wordt voorgelegd, laat hij zich er bovendien gaarne toe lenen om verklaringen in de pers over het vervoersplan af te leggen.
 
De voorzitter: Mijnheer Veys, nu kregen wij graag uw vragen. Wij hebben de context begrepen.
 
22.02  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, ik wil mijn ongenoegen over het gebeurde uiten, zeker omdat het in de aanloop naar verkiezingen is gebeurd. Wij weten allen hoe het gaat. De heer Descheemaecker is niet geplaatst om de CD&V-campagne te ondersteunen.
 
Mijnheer de minister, hoe verklaart u dat de NMBS nu al over het nieuwe vervoersplan van december 2013 communiceert, terwijl u zelf alle vragen over de wenselijkheid van een eventuele aanpassing van het treinaanbod weigert te beantwoorden en nog steeds over “volop aan de gang zijnde voorbereidingen” spreekt?
 
Laat ter zake geen onduidelijkheid bestaan: de rechtstreekse treinverbinding in kwestie is een goede zaak. Ik vermoed dat menig treingebruiker voorstander is van de rechtstreeks treinverbinding vanuit Ieper en Poperinge naar Gent. Werd de rechtstreekse treinverbinding in kwestie echter op vraag van de betrokken CD&V-politici opgestart, wat het artikel en het engagement van de heer Descheemaecker, zeker na de fotosessie, laten uitschijnen?
 
Is het de bedoeling van de gedelegeerd bestuurder van de NMBS, Marc Descheemaecker, om de rondes van alle politieke partijen te doen?
 
Hij is vandaag bij de CD&V geweest. Misschien kan de heer Haek eens bij sp.a en de heer Lallemand bij de PS langsgaan, om bij de politieke partijen te horen wat hun vragen zijn, een aantal engagementen te maken en zelfs de tijd voor een fotosessies te vinden.
 
In plaats van rent-a-priest is het dan rent-a-CEO.
 
Op dat vlak had ik graag enige verduidelijking.
 
22.03 Minister Paul Magnette: Mijn antwoord zal korter dan de vraag zijn. De NMBS gaat in december 2013 van start met haar vervoersplan. (Het geluid van een gsm weerklinkt) De voorbereidingen zijn weliswaar vergevorderd maar er zijn nog geen beslissingen voorgelegd aan de raad van bestuur. De communicatie van de heer Descheemaeker over een of ander aspect van het toekomstige vervoersplan is bijgevolg voorbarig en valt onder zijn individuele verantwoordelijkheid.
 
22.04  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, u wijst er zeer terecht op dat er nog geen goedgekeurd plan is, dat de voorbereidingen nog steeds bezig zijn en misschien in een vergevorderd stadium zijn. Dat betekent dat alle verklaringen van de heer Descheemaeker voorbarig zijn. U had gerust mogen zeggen dat de heer Descheemaeker uit zijn rol valt als hij in zijn rol als CEO boven de politieke partijen uitkomt. Uit het artikel en uit zijn verklaring kan ik niet afleiden dat hij in eigen naam optreedt. Hij is daar aanwezig als CEO van NMBS en niet als de heer Mark Descheemaeker, die toevallig in het station enkele CD&V-politici tegenkomt. Ik had van u minstens een vermaning verwacht.
 
De heer De Ganck komt van Infrabel. In het verleden was hij gespecialiseerd in het openhouden van het station van Scheldewindeke. De banden met het naburige café dat door zijn ouders werd uitgebaat, zullen we niet aanhalen.
 
Het is bijzonder misplaatst dat zowel de heer Descheemaeker als de heer De Ganck hierin een rol vervullen.
 
L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...