Rechtzetting vzw Trage Wegen

Van: Hanne Van Herck
Verzonden: woensdag 1 februari 2012 17:11
Aan: Tanguy Veys
Onderwerp: Re: Trage Wegen op weg naar het Cordon Sanitaire

Geachte heer Veys,

Onze excuses voor de vergissing. Ik heb het artikel over de spoorwegovergangen inmiddels aangepast. Het is geenszins onze bedoeling om uw initiatief weg te moffelen, integendeel. Het gaat hier om een simpel misverstand.
Dankzij ons nieuw mailingsysteem krijgen lezers alleen de aangepaste versie van het artikel te zien.

hartelijke groet,
Hanne

Hanne Van Herck
communicatie- en projectmedewerker Trage Wegen vzw
Kasteellaan 349A – 9000 Gent
tel. 09 331 59 25
————————– www.tragewegen.be —————————-

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...