Reactie Vlaams Belang op machtsvaudevillle en stoelendans binnen schepencollege Blankenberge

Vandaag kon in de pers vernomen worden dat, naar aanleiding van het ontslag van sp.a-schepen Johan Van Eeghem, van het verraad van Open VLD om sp.a uit het collegebed te duwen en met N-VA in de coalitielakens te duiken, en van de defenestratie van sp.a-schepen-zonder-bevoegdheden Jurgen Content, nu ook al de postjes werden herverdeeld. Zelfs al heeft N-VA nog steeds geen enkele schepen…

Zo krijgt burgemeester Patrick De Klerk (Open VLD) er Stedenbouw en Mobiliteit bij. Schepen Björn Prasse (Open VLD) krijgt Ruimtelijke Ordening, Strandconcessies en Informatica als extra. Schepen Katrien Van Ryssel (Open VLD) mag zich het lot aantrekken van Senioren en schepen Philip Konings (Open VLD) neemt de dossiers over van Toerisme en Feesten. Ivan De Clerck (Open VLD) krijgt de dossiers over verschillende concessies. Nieuwe schepen Daphné Dumery (N-VA), eenmaal het schepenlint omgord, gaat de komende jaren voor Middenstand, Sociale Zaken, Jeugd en Carnaval.

Ik maak dan ook nu al volgende opvallende vaststellingen:

1. N-VA is tevreden met slechts één schepenmandaat. Ook al zijn ze met hun 6 gemeenteraadsleden groter dan sp.a dat met 5 gemeenteraadsleden toch 2 schepenmandaten en het voorzitterschap van de gemeenteraad wist binnen te halen. Ze vragen dus niet dat Open VLD bijvoorbeeld één schepenmandaat afgeeft, eventueel in afwachting van het verhoopte ontslag van sp.a-schepen Content en sp.a-gemeenteraadsvoorzitter Puype. Over het spreekwoordelijke “bord linzensoep” gesproken, waarvoor de beleidsgretige Daphné Dumery al 2 jaar lang een paringsdans voor Open VLD (met succes) opvoerde en dan ook bij het eerste oogcontact meteen plat op de buik ging. Vreemd dat haar eigen (Vlaamse?) N-VA haar daar zo blindelings in volgt…

2. De N-VA zet alles in op de figuur van superschepen Daphné Dumery:
– een nu reeds druk bezette volksvertegenwoordiger (ik hoop het toch…), die als vast lid van de Raad van Europa ook veel in het buitenland zit;
– een nationale penningmeester van N-VA, toch niet meteen de boekhouding van een vogelpikclub…;
– een gemeenteraadslid/fractieleider die naar eigen zeggen “urenlang” bezig is met de voorbereiding van de gemeenteraad. Helaas valt ze tijdens de gemeenteraad zelf vooral op door haar inactiviteit en haar gebrek aan dossierkennis;
– een advocaat met een (bloeiende) praktijk waar een belangrijk dossier binnenkort uit de lucht komt te vallen. Ze verdedigt immers de 74-jarige fruitboer Willem Broos, die op dit moment wegens moord op zijn echtgenote en zoon in de gevangenis op zijn proces zit te wachten.
Het is duidelijk dat Daphné Dumery barstensvol talent zit en het is nog meer verwonderlijk dat ze dit talent zolang verborgen heeft kunnen houden…

3. N-VA krijgt de bevoegdheid Middenstand.  Andermaal geeft Open VLD, de partij die er in Blankenberge zo prat op gaat veel steun te hebben bij de lokale handelaars en al hun zuurverdiende zitpenningen te verteren bij de Blankenbergse middenstand (dixit schepen Ivan De Clerck), het belangrijke middenstandsdossier uit handen; eerst CD&V, dan sp.a en nu N-VA. Nochtans zijn de noden en uitdagingen bij de middenstand enorm en komt dit dossier nu in handen van een N-VA’ster die zelfs geen enkele uitvoerende ervaring heeft. Wellicht vallen er hier geen prijzen voor N-VA te verdienen….

4. N-VA krijgt de bevoegdheid Carnaval.  Ook hier geeft Open VLD opnieuw een opvallend dossier weg.  Nochtans beweerde toenmalig schepen voor Carnaval Patrick De Klerck dat hij ook als burgemeester de bevoegdheid Carnaval verder zou behartigen en was hij steeds een warme pleitbezorger om de saga van de carnavalloods tot een goed einde te brengen.  Het feit dat na de verwoede maar vergeefse pogingen van toenmalig carnavalschepen Johan Van Eeghem, nu Daphné Dumery (die trouwens zelden in carnavalmiddens wordt opgemerkt) deze pad in de korf krijgt, bewijst dat Open VLD nu al weet dat er helemaal géén nieuwe carnavalloods komt. Anders zou Open VLD zeker deze pluim zélf op haar hoed steken. De weinig benijdenswaardige eer om vermoedelijk voorgoed de stekker uit het dossier van de carnvalloods te trekken valt dan ook Dumery te beurt, die als de eerste-de-beste politieke “bleu” er met beide voeten in getrapt is. En haar partij N-VA stond erbij en keek ernaar…

Kortom, hiermee wordt nogmaals de stelling bevestigd:
–  dat sp.a het slachtoffer is van het genetisch verraad van Open VLD;
– dat N-VA het slachtoffer is van de gretigheid van haar eigen Daphné Dumery;
– dat de argumenten van burgemeester Patrick De Klerck (“omdat de Open VLD-sp.a-coalitie dreigt af te glijden van het consensusmodel naar het conflictmodel”  en “omdat een tripartite van Open VLD, sp.a en N-VA noodzakelijk is voor de stabiliteit“) geen steek houden.

Dé inzet van deze machtsvaudevillle en stoelendans is de ijzeren wil van burgemeester Patrick De Klerck om met zijn Open VLD zijn eigen rampzalige score van 18,07% in Blankenberge tijdens de voorbije verkiezingen drastisch op te krikken tegen de gemeenteraadsverkiezingen van oktober ’18 en “en passant” ook de grote stemmenballon van N-VA met 32,5% van de stemmen in Blankenberge leeg te zuigen.  Het worden nog boeiende jaren…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...