Welkom op   www.tanguyveys.org

Hypocriet !

In allerijl werd vorige week een voorstel van resolutie ingediend om Hongarije eens fiks de les te spellen. Deze week werd het reeds in...

Het besparingsplan van de NMBS

Mondelinge vraag aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over “het besparingsplan van de NMBS” (nr. P0535) 05.03  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de minister,...