Open VLD en N-VA Blankenberge gaan plat op de buik voor federaal spreidingsplan

Badstad rolt rode loper uit voor nog eens tot 25 asielzoekers extra
Hotel New Kennedy in de De Smet de Nayerlaan vanaf deze zomer de komende 3 jaar uitvalsbasis voor nieuwe lading asielzoekers
Vlaams Belang dient gemeenteraadsvoorstel in om zich te verzetten tegen verdere vervreemding, Islamisering en criminalisering van Blankenberge

Eind oktober 2015 raakte bekend dat, na overleg met Fedasil, door het Blankenbergse Open VLD-N-VA-stadsbestuur voorzien zou worden in de opvang van een eerste lading asielzoekers. Weliswaar toen nog niet in een Lokaal OpvangInitiatief (LOI) maar in een zogenaamde “Hervestigingsplaats” zouden tot 8 erkende asielzoekers (“Syriërs”) gedurende minstens 12 maanden worden opgevangen. Concreet hebben dan ook sinds januari 2016 deze asielzoekers hun uitvalsbasis in de appartementen van de kerkfabriek, de vroegere dekenij gevestigd boven de school voor Bijzonder Onderwijs (BuO) De Schuit in de Onderwijsstraat.

Eind december 2015 raakte daar bovenop het nieuwe federale spreidingsplan voor asielzoekers bekend, dat door de federale regering werd opgemaakt. Staatssecretaris voor Asiel & Migratie Theo Francken (N-VA) liet hierbij aan de burgemeesters en OCMW-voorzitters in een brief weten om hoeveel het juist ging. Voor Blankenberge gaat het om de opvang tegen april 2016 van 25 extra vluchtelingen bovenop diegenen die nu al in Blankenberge opgevangen worden en voor de ganse regio Brugge zou het totale aantal stijgen tot 1.167 asielzoekers. Gemeenten als Ingelmunster (De Brug-N-VA-Open VLD-sp.a-coalitie) en Scherpenheuvel-Zichem (CD&V-Open VLD-coalitie) reageerden als eersten om de opvang van deze extra asielzoekers in hun gemeente te weigeren.

Vandaag laat het Open VLD-N-VA-stadsbestuur bij monde van OCMW-voorzitter en toekomstig burgmeester Ivan De Clerck (Open VLD) dan ook weten plat op de buik te zullen gaan voor de eisen in de federale spreidingsplan van Theo Francken. Nog de zomer en dit voor de komende 3 jaar zal immers een nieuwe lading asielzoekers, tot 25 asielzoekers, resideren in het leegstaande Hotel New Kennedy in de De Smet de Nayerlaan.

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Het is stuitend dat aan de vooravond van het toeristisch hoogseizoen Open VLD en N-VA de rode loper uitrollen voor nog eens een extra lading asielzoekers.  Terwijl Blankenberge nu al gemiddeld zo'n 80 asielzoekers op haar grondgebied telt, vindt het stadsbestuur het opportuun om de leefbaarheid van ons Steedje nog meer te hypothekeren.  Uit de recente ervaringen met de asielopvang in de buurt en aan de Vlaaamse kust (Zeebrugge, Sijsele, Bredene, Koksijde) is immers gebleken dat de komst van grote groepen asielzoekers leidt tot nog meer vervreemding, Islamisering en overlast.  Om over de verdere marginalisering van het imago van onze badstad nog maar te zwijgen. Bovendien heb ik ernstige vragen bij de keuze van de locatie voor op de opvang van deze hoofdzakelijk Islamitische, jonge en mannelijke asielpopulatie: er zijn tal van onderwijsinstellingen in de onmiddellijke omgeving (de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, de Vrij Basisschool Sint-Pieter, het Sint-Jozef-Sint-Pieter-College, d'Oefenschool, het Maerlant Atheneum…) en de De Smet de Naeyerlaan zelf kent nu al een sterke economische terugval sinds de invoering van het noodlottige éénrichtingsverkeer.  Bovendien stellen Open VLD en N-VA dat de opvang van deze nieuwe invasie aan asielzoekers aan de belastingbetaler niets zou kosten.  Deze extra asielopvang kost weliswaar niet meteen iets aan de Blankenbergse stadskas, maar het is wel degelijk de belastingbetaler en dus ook de Blankenbergenaar die hiervoor mag opdraaien. De opvang van één asielzoeker kost de belastingbetaler gemiddeld 1.249 euro per maand (14.991 euro/jaar) met daarbovenop nog eens de kosten voor leefloon, huisvesting, eten, abonnement De Lijn, ontspanningsactiviteiten (zwembad,…), gezondheidszorg (tot zelfs luxe-ingrepen zoals een neuscorrectie of ivf-behandeling), kindergeld, inburgering, welzijn, werkbegeleiding (VDAB), onderwijs… Bovendien krijgen erkende asielzoekers voorrang bij sociale huisvesting.  Ook stelt het OCMW Blankenberge bij monde van haar diensthoofd van de Sociale Dienst Ingrid De Coninck, dat er aan die asielzoekers geen financiële middelen zouden ter beschikking gesteld worden. Niets is minder waar ! De asielzoekers zullen elk een zakgeld krijgen van 7,40 euro/week. Intussen is de reeds sinds januari 2013 (!) beloofde doorgangswoning voor tijdelijk dakloze personen (slachtoffers van woningbrand, van een tijdelijk onbewoonbaar verklaard huis, van uitdrijving…) nog steeds niet beschikbaar. Het is dan ook duidelijk dat meerderheidspartijen Open VLD en N-VA met hu nefast beleid niét de belangen van Blankenberge verdedigen en onze toeristische reputatie nog meer beschadigen.  Het Vlaams Belang heeft steeds beklemtoond dat dergelijke open-deuren-politiek op kosten van de belastingbetaler enkel maar een aanzuigeffect heeft op de komst van nog meer gelukzoekers en dat dergelijke dure asielopvang onverantwoord is in tijden van besparingen en economische crisis.  Onze partij heeft steeds gepleit voor de opvang van asielzoekers in hun eigen regio en om aan al onze grenzen opnieuw grenscontroles in te voeren.”

Het Vlaams Belang zal dan ook naar aanleiding van de Blankenbergse gemeenteraad van dinsdag 26 april '16 een voorstel indienen om zich te verzetten tegen deze plannen.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...