Open VLD Blankenberge laat zich van zijn kleinste kant zien

Blankenbergse Liberale Dames wringen zich in allerlei bochten om Vlaams Belanger op hun eetfestijn te kunnen weren
Tanguy Veys krijgt eerst lidkaart Liberale Vrouwen aangesmeerd om dan te horen dat het maar voor de grap was…

Naar aanleiding van het Prinsenbal in het Casino van Blankenberge op zaterdag 26 januari 2013 kreeg volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Tanguy Veys (Vlaams Belang) de vraag van Blankenbergs schepen Katrien Van Ryssel (Open VLD), en dit met instemming van de aanwezige lokale voorzitter van de Liberale Vrouwen, Kathleen Vermeiren, de vraag of hij geen lid wou worden van de “Liberale Vrouwen Blankenberge”, de zogenaamde Liberale Dames Blankenberge. Veys ging hier graag op in, betaalde prompt de gevraagde 6 euro en ontving enkele weken later de lidkaart in zijn brievenbus.

Toen hij ook vernam dat op woensdagavond 20 maart 2013 vanaf 19u30 de jaarlijkse Lentesouper van de Liberale Dames Blankenberge plaatsvond, een “Tricolore avond met Belgisch rund” aan 30 euro pp in restaurant Seagull, schreef hij zich hiervoor tijdig in. Voorzitter Kathleen Vermeiren liet enkel weten dat hij zich “samen met een vrouw” diende in te schrijven, wat dan ook het geval was.

Op 18 maart ’13 lieten de Liberale Dames Blankenberge bij monde van hun penningmeester echter weten dat de inschrijving van Tanguy Veys helaas niet weerhouden kon worden. Om dit te motiveren wrongen de Liberale Dames zich in allerlei bochten en schrokken niet van enkele leugentjes om bestwil;

Tanguy Veys is geen lid van de Liberale Vrouwen en heeft geen lidkaart
Terwijl Tanguy Veys wel degelijk 6 euro betaalde en een lidkaart (zie bijlage) ontving…

Het Lentesouper is volzet
Terwijl Tanguy Veys al op 6 maart 2013 inschreef (zie bijlage), nergens in de publiciteit (zie bijlage) wordt vermeld dat het volzet is en het opvallend is dat op die mededeling al sinds 6 maart 2013 moet gewacht worden…

De deelnemers aan het Lentesouper moeten van liberale overtuiging zijn
Terwijl dit nergens als voorwaarde wordt gesteld, laat staan hoe dit bij alle deelnemers wordt vastgesteld…

Het gaat om een besloten vergadering
Terwijl dit nergens wordt vermeld en dit heel vreemd is voor een gewoon eetfestijn…

Het is duidelijk dat alle argumenten goed zijn om een Vlaams Belanger te weren op hun jaarlijkse Lentesouper en de indruk ontstaat dat Tanguy Veys een lidkaart van de Liberale Vrouwen kreeg aangesmeerd, om dan vast te stellen dat het maar voor de grap was… Vermoedelijk gebeurde dit alles op aansturen van Open VLD Blankenberge, die wel de mond vol heeft van verdraagzaamheid  en openheid, maar laat zich hier toch van zijn kleinste kant zien.

Tanguy Veys laat het alvast niet aan zijn hart komen: “Het is vreemd dat er ineens een probleem is met mijn aanwezigheid op een etentje. Noch CD&V-Blankenberge ter gelegenheid van hun Vriendschapsbarbecue voorbije zomer, noch sp.a-Blankenberge of Groen-Blankenberge ter gelegenheid van hun nieuwjaarsrecepties begin dit jaar maakten een probleem van mijn aanwezigheid. Ik vermoed dat dit alles op een misverstand berust en er sprake is van een communicatiestoornis. Het zou me verwonderen dat een als sociaal-culturele vereniging voor volwassenenwerk officieel erkende organisatie zich zou bezondigen aan strafbare uitsluitingspraktijken. Ik zal me zoals alle deelnemers nu woensdagavond aanbieden voor een gezellige en culinaire avond in de Seagull.”

Het Vlaams Belang Blankenberge betreurt alvast al deze heisa en vindt het opmerkelijk dat een partij die hier in Blankenberge de burgemeester levert, zich als bijzonder onverdraagzaam opstelt. Dit komt het imago van gastvrije badstad zeker niet ten goede !

Henri Wyns
Voorzitter

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...