Onderzoek naar Fyra-flop wordt zelf een flop

Nadat Rekenhof al afhaakte heeft nu ook Justitie Fyra-dossier geseponeerd
Vlaams Belang herhaalt eis tot onderzoekscommissie naar Fyra-flop en dient nieuw voorstel in

Op 3 juni 2013 stapte Marc Descheemaecker, toenmalig CEO van de NMBS, naar de procureur des Konings van het parket te Brussel met een vernietigend rapport van auditkantoor Ernst & Young omtrent het aankoopproces van de Fyra bij de Italiaanse treinconstructeur AnsaldoBreda. Descheemaecker wou hierbij melding maken “van aanwijzingen van mogelijke onregelmatigheden in het dossier.”  

Naar aanleiding van dit gerechtelijk onderzoek ondervroeg volksvertegenwoordiger Tanguy Veys (zie bijlage) vandaag in de Kamercommissie Justitie minister Annemie Turtelboom naar de stand van zaken en naar de verdere stappen. In haar antwoord (zie bijlage) stelde minister Turtelboom droogweg “dat het dossier zonder gevolg werd geklasseerd.”

Hiermee wordt andermaal bewezen dat de eis van het Vlaams Belang, om te komen tot een échte onderzoekcommissie naar het ganse Fyra-debacle, de enige manier is opdat de volledige waarheid naar boven zou komen.  Intussen is immers al gebleken dat het door de Kamer bevolen onderzoek van het Rekenhof naar de Fyra ook een maat voor niets is, aangezien die al in brief (zie bijlage) hebben laten weten “dat de voorwaarden voor het realiseren van het onderzoek niet vervuld zijn.”

Het Vlaams Belang betreurt dat, nadat op 18 januari 2013 de Fyra na een rampzalig brokkenparcours voorgoed van de rails werd gehaald, kostbare tijd verloren is gegaan om het dossier ten gronde te onderzoeken en tot duidelijke conclusies te komen.  In Nederland werd immers wél meteen gestart met een parlementaire onderzoekscommissie en zijn de werkzaamheden al volop aan de gang. Daarom zullen fractieleider Barbara Pas en volksvertegenwoordiger Tanguy Veys voor de tweede maal in de Kamer een voorstel indienen opdat ook hier een commissie zou komen met onderzoeksbevoegdheid.  Alleen zo kan de belastingbetaler te weten komen wie de verantwoordelijken zijn in dit Fyra-schandaal.

Bestuurslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...