NMBS-Holding vindt verkiezingsshow Daniël Termont belangrijker dan veiligheid bezoekers Hotel Gent

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van dinsdag 12 juni 2012

07 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over “de samenwerking aan TRACK voor het project 'Hotel Gent'” (nr. 12317)
 
07.01  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, van 12 mei tot 16 september 2012 trekken 41 internationale kunstenaars met de Gentse openluchttentoonstelling TRACK een spoor van kunst doorheen Gent.
 
TRACK wil volgens het Gentse stadsbestuur en ik citeer “een unieke kunstervaring zijn in de openbare en de semi-openbare ruimte in Gent”.
 
Voor TRACK construeerde de Japanse kunstenaar Tazu Rous, ook bekend als Tatzu Nishi, Tazro Niscino, Tatzu Oozu of Tatsurou Bashi, met Hotel Gent op 23 meter hoogte het decor van een hotelkamer rond de klok op de toren van het Gentse Sint-Pietersstation.
 
Bij de toelichting van het kunstwerk kan het volgende worden gelezen: “De scheiding tussen de publieke en private ruimte wordt hierbij opgeheven, want de enorme klok, die normaal gezien hoog boven het volk uittorent, komt nu tastbaar dichtbij. In de intimiteit van Rous’ kamer staat de bezoeker oog in oog met een publiek monument dat in zijn dagelijkse routine, steeds op afstand, half bewust en in een fractie van een seconde wordt waargenomen.”
 
Mijnheer de minister, de bouw van Hotel Gent had best wat voeten in de aarde. Het aannemersbedrijf Blaton trok twee stellingen op boven de luifel van het station. Ik kan het weten, want ik passeer er bijna dagelijks. Er is een stelling voor de kamer en een stelling voor de dubbele trap. De aannemer financierde bovendien het kunstwerk samen met de NMBS-Holding.
 
Bezoekers kunnen van dinsdag tot zondag tussen 12 uur en 18 uur met een TRACK-rittenkaart het kunstwerk bezoeken. Zij kunnen echter ook een overnachting boeken. De 109 beschikbare nachten in het TRACK-kunstwerk Hotel Gent, waren sinds de start op 1 juni 2012 – Hotel Gent was blijkbaar niet tijdig afgewerkt voor de opening van 12 mei 2012 – al na 23 minuten volgeboekt. Vanaf 11.30 uur konden geïnteresseerden voor 105 euro per nacht een kamer boeken. Om 11.53 uur waren alle 109 nachten volzet.
 
De eerste nacht bracht, wellicht toevallig, de Gentse burgemeester Daniël Termont in de pop-uphotelkamer op stellingen door. Niet voor niks wordt het Gentse station Sint-Pieters afgekort SP genoemd. De rode burcht van de NMBS-Holding zal er wellicht niet vreemd aan zijn dat het eerste kaartje naar de Gentse burgemeester ging.
 
Bij een maximumpiekwindsnelheid van meer dan 60 km per uur wordt de kamer ontruimd. Ook de gasten die in de kamer overnachten zouden tijdig bericht krijgen, indien het niet mogelijk is om in het station te slapen.
 
Op 6 juni 2012 geraakte echter bekend dat Hotel Gent voor enkele dagen de deuren sluit. Philippe Van Cauteren, een van de curatoren van TRACK, benadrukt dat er geen veiligheidsrisico’s waren. De beslissing kwam er echter in afwachting van keuringsattesten. Ik citeer Philippe Van Cauteren: “Wij dachten die administratieve documenten begin van de week te ontvangen. Dat gebeurde vooralsnog niet. In afwachting leek het ons correct om het kunstwerk tijdelijk te sluiten.”
 
Door bijkomende, technische aanpassingen laten de definitieve attesten volgens TRACK nog even op zich wachten.
 
Mijnheer de minister, op welke wijze participeert de NMBS aan TRACK? Wat is hiervoor de motivatie? Wat is de kostprijs hiervan? Ik heb gehoord dat die niet min zou zijn. Met wie wordt hiervoor samengewerkt? Welke overeenkomst werd afgesloten? Werd tijdig, dus vóór de opening van 1 juni, nagegaan of Hotel Gent over de nodige keuringsattesten beschikte? Zo ja, op welke wijze? Wat was daarvan het resultaat? Zo nee, waarom niet?
 
Tot slot, hoe valt te verklaren dat van 1 tot 6 juni wel werd overnacht in Hotel Gent zonder dat men in het bezit was van de nodige keuringsattesten?
 
07.02 Minister Paul Magnette: Het initiatief van TRACK biedt de NMBS-Holding een unieke kans om met het station op een positieve wijze in te spelen op een stadsevenement. Honderdduizenden bezoekers starten of eindigen hun bezoek aan Gent via dit station dat dit jaar zijn honderdste verjaardag viert. TRACK biedt de NMBS Groep kansen om haar communicatie op positieve wijze op verschillende vlakken te ondersteunen rond blue bike, de fietsen aan het station die in dit project ingeschreven worden, maar bijvoorbeeld ook rond de aanwervingscommunicatie omdat deze actie gebruikt zal worden ter ondersteuning van een Facebookcampagne. Verder ook nog rond aanwervingen waar de deelnemers een overnachting in deze kamer kunnen winnen.
 
In ruil voor deze samenwerking betaalt de NMBS-Holding een tegemoetkoming in de kosten van 37 000 euro van TRACK. Dit werd bepaald in een samenwerkingsovereenkomst tussen de NMBS-Holding en TRACK, die ook de inhoudelijke samenwerking regelt op het vlak van communicatie. TRACK stond in voor de realisatie van het kunstwerk en de inrichting van de hotelkamer en heeft daarvoor de nodige samenwerking geregeld. Ook de praktische organisatie van Hotel Gent, waaronder de contacten met de bevoegde instanties voor het verkrijgen van de nodige attesten, valt volledig onder de verantwoordelijkheid van TRACK.
 
07.03  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord. De NMBS-Holding maakt er zich wel gemakkelijk van af door te zeggen dat de attesten en de veiligheid hun zaak niet zijn, maar het probleem van TRACK. Uiteindelijk werken zij daaraan mee en betalen zij daarvoor niet weinig: 37 000 euro. We moeten er dan nog rekening mee houden dat ook de TRACK-rittenkaart niet gratis is. Een verblijf in die kamer is dat nog veel minder: 105 euro.
 
De veiligheid van de personen die de stelling bezocht hebben en daar hebben overnacht, is belangrijker. De NMBS-Holding zegt wat te gemakkelijk dat dit een probleem is van TRACK. Wat als er zich iets had voorgedaan? Ik wens dat niemand toe, zelfs de burgemeester van Gent niet. De veiligheid is belangrijker dan dergelijke shows of evenementen die blijkbaar toch niet weinig kosten. Qua meerwaarde ervan voor de NMBS verwijst u naar een lopende wervingscampagne, het gebruik van blue bike en dies meer. Ook daar moet echter de veiligheid vooropstaan, zoals u zelf in uw eigen beleidsnota hebt gezegd. Ook qua infrastructuur en gebouwen draagt de NMBS-Holding een zeer zware verantwoordelijkheid: men kan die niet ontlopen door dit het probleem van TRACK te noemen.
 
L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...