NMBS-Holding organiseerde prestigecongres van 550.000 euro voor 400 deelnemers

Voor CEO Jannie Haek was 1.375 euro per deelnemer verantwoorde uitgave

Op 17 en 18 maart ’11 organiseerden de NMBS-Holding, op initiatief van hun CEO Jannie Haek, en het UIC (Union Internationale des Chemins de fer) samen in Brussel de derde editie van het internationale congres “Next Station”. De twee eerste edities (2005 en 2007)  vonden plaats in meer mondaine steden als Rome of Parijs.

Wat de organisatie van het tweedaags congres in Brussel betreft, werden door de NMBS-Holding kosten noch moeite werden gespaard. Alle deelnemers kregen bij aankomst een mooie boekentas vol met gadgets, luxueuze boeken met harde kaft en in vierkleurendruk, talrijke balpennen en memorysticks…. De aanwezigen werden niet alleen op het vlak van vergaderinfrastructuur in de “Square Brussels Meeting Center”  en door de talrijke hostessen en de tolken Engels, Frans, Duits en Nederlands goed verzorgd. Ze konden immers na een bezoek aan het Magritte Museum, ’s avonds aanschuiven voor een heuse “gala-avond” in de Koninklijke Musea Schone Kunsten. Op de menu stond “Ravioli van kreeft met parfum van schaaldieren”, “Mechelse koekoek met asperges en truffelparfum” en “Fondant van Belgische chocolade”. Dit alles gul overgoten met  lekkere wijnen zoals Saint-Emillion en Pouilly-Fumé.  Tot slot waren er aansluitend voor de volharders ook bezoeken aan de stations Antwerpen-Centraal en Luik-Guillemins.

Aan dit lekkers hing natuurlijk een prijskaartje. 750 euro inschrijvingsgeld per persoon voor het ganse programma, maar wie tijdig inschreef kon rekenen op een “gunsttarief” van 600 euro.

In de Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van dinsdag 3 mei ’11 (zie verder voor het woordelijk verslag) verklaarde de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Verotte (CD&V) in antwoord op een mondelinge vraag van volksvertegenwoordiger Tanguy Veys (Vlaams Belang) dat de motivatie voor de organisatie van dit congres het feit was dat de NMBS-Holding “continu op zoek is naar ‘global best practices’ en een conferentie als Next Station dan ook een buitenkans is om inspiratie op te doen en bijkomende kennis te vergaren”. De totale kostprijs van het congres bedroeg volgens de minister 550.000 euro en de inkomsten uit sponsoring en inschrijvingen (met 70 betalende deelnemers op 400 inschrijvingen) waren in totaal 310.000 euro.  Met enige schroom voegde Vervotte daar aan toe dat “het zinvol is dat wanneer zulke initiatieven worden genomen, de kostendekking nagestreefd wordt” (sic). Tot slot viel in haar antwoord op dat bij vorige edities, zoals in Parijs slechts 6 vertegenwoordigers van NMBS-Holding, en in Rome er zelfs geen vertegenwoordigers van de NMBS-Groep aanwezig waren.

In totaal waren dus voor de editie 2011 zo’n 400 personen ingeschreven, waarvan er naar schatting een 350-tal aanwezig waren. Uit de inschrijvingslijst blijkt dat het om 130 personen van de NMBS-Holding zelf gaat, gratis maar wellicht verplichte aanwezigheid, een 15-tal personen van de vakbondsorganisaties, een aantal mensen van de internationale UIC-organisatie zelf en nog eens een 30-tal sprekers. Dat betekent dat het congres dus op slechts weinig interesse kon rekenen van buiten het ons-kent-ons-wereldje en zelfs van aanwezige spoorwegexperten kon ik vernemen dat daar geen nieuws te rapen viel en het vooral om een “netwerkevenement” ging. Tijdens het congres viel trouwens meteen op dat de enige politieker die mocht opdraven er eentje was van de rode stal van Jannie Haek zelf: Europees parlementslid Said El Khadraoui. Tot zover het gevarieerd panel…

Als je bovendien weet dat bij de organisatie van dit congres op vlak van inkomsten veel van die sponserende bedrijven, of dochterondernemingen van de NMBS-Holding zelf zijn en het dus gaat om een vestzak-broekzak-operatie, of bedrijven zijn die regelmatig werken voor de NMBS-Holding uitvoeren, dan is de rekening over die zogenaamde inkomsten snel gemaakt: 550.000 euro voor een congres met 400 deelnemers of 1.375 euro per deelnemer.

De reden tot slot waarom de gewezen sp.a-kabinetschef van Johan Vande Lanotte, Jannie Haek, het belangrijk vond om Next Station naar Belgie te laten komen, kan wellicht gezocht worden in het feit dat binnenkort zijn mandaat als CEO van de NMBS-Holding moet hernieuwd worden, en hij dergelijk prestigieus maar vooral duur congres, waarvan nu al in de wandelgangen wordt vernomen dat dit de laatste editie was, wel op zijn palmares kan gebruiken om zijn kandidatuur te ondersteunen.

Spijtig dat dit moet gebeuren op kosten van de belastingbetaler en de NMBS-Holding duidelijk geen andere prioriteiten zoals bijvoorbeeld het afbouwen van hun loodzware schuld van 2,83 miljard (!) euro of het moderniseren en het beveiligen van de stations….

Tanguy Veys
Lid Kamer van Volksvertegenwoordigers
Lid Commissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven
0477/36.52.34

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/html/53/ic213x.html 

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van dinsdag 3 mei 2011

13 Samengevoegde vragen van
– de heer David Geerts aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over “de deelname van de NMBS-operator aan het programma ‘Next Station'” (nr. 3469)
– de heer Tanguy Veys aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over “het congres ‘Next Station’ te Brussel” (nr. 3577)

13.01  David Geerts (sp.a): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, een aantal weken geleden was er een congres aangaande de stationsomgevingen en de stations van de toekomst. Ik heb in de schriftelijke neerslag van mijn vraag een deel van de folder overgenomen. Zo’n folder is natuurlijk altijd veel meer lovend dan het in de werkelijkheid is. Ik ben er naartoe gegaan omdat ik dacht dat het wel interessant kon zijn. Het viel mij echter op dat er niemand van de NMBS was ingeschreven op de deelnemerslijst
Mevrouw de minister, ofwel had men andere verplichtingen, ofwel ging men ervan uit dat de samenwerking niet optimaal verloopt en is men er weggebleven. Wat was de reden?

13.02  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, ook ik had het geluk uitgenodigd en dus aanwezig te zijn op dat congres. Net als collega Geerts heb ik gekeken naar de inschrijvingslijst. Ik maak evenwel een andere afweging of een andere analyse van het congres.

In totaal waren ongeveer 380 personen ingeschreven, waarvan er 300 aanwezig waren. De functies stonden bij de inschrijvingen, de heer Geerts heeft wellicht ook die oefening gemaakt. Er waren ongeveer 130 personen van de NMBS-Holding zelf aanwezig. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat zij daar met veel enthousiasme waren en ik vermoed dus dat het een beetje een verplichting was. Er waren ook ongeveer 15 personen van de vakbond en een aantal mensen van de internationale UIC-organisatie. Er waren ongeveer 30 sprekers. Dat betekent al een mooi gevulde zaal.

Mevrouw de minister, misschien vraagt u zich waarom daar niemand van de NMBS zelf was. Welnu, dit congres vond plaats in de week, donderdag en vrijdag, en die dagen moet er gewerkt worden en moeten de treinen op tijd rijden. Dat zijn prioriteiten.

Wat de organisatie van het congres betreft, ben ik een beetje verwonderd en ik had van u graag wat meer cijfers gekregen op het vlak van de financiering. Ik had immers de indruk dat er kosten noch moeite werden gespaard. Wij kregen daar een mooie boekentas vol met gadgets, luxueuze boeken in vierkleurendruk, vier balpennen en twee memorysticks.

De aanwezigen werden niet allen op het vlak van infrastructuur goed ontvangen, ook het menu,’s avonds, was de moeite. Ik heb helaas na de plenaire vergadering alleen nog kunnen aansluiten voor het dessert, waardoor ik de ravioli van kreeft en de Mechelse koekoek met asperges en truffelparfum heb moeten missen. Ik heb wel nog even kunnen proeven van de lekkere wijnen Bordeaux en Pouilly-Fumé.

Mevrouw de minister, ik kan begrijpen dat men internationale gasten niet kan ontvangen met een broodje en een glas cola.

Ik vraag mij echter af of al die financiële inspanningen in verhouding staan tot de meerwaarde van de organisatie van een dergelijk congres. Ik stel trouwens vast dat, wat betreft politici die daaraan als spreker hebben mogen deelnemen, men zich beperkt heeft tot één partij, zijnde de sp.a. In de toekomst zou ook daar een iets gevarieerder panel op zijn plaats zijn.

Als ik kijk naar de financiering, dan vraag ik mij af wat het kostenplaatje was, gelet niet alleen op de zeer goed verzorgde menu’s, maar ook op de vergaderomgeving. Er werd aan de deelnemers 750 euro inschrijvingsgeld gevraagd. Ik vraag mij af hoeveel personen dat effectief betaald hebben, als men ziet dat meer dan 130 mensen daarvan van de Holding zelf kwamen. Doet men dat opdat het een beetje zou overkomen als een prestigecongres, ter lancering van het wellicht te hernieuwen mandaat van CEO Jannie Haek? Ik betreur dat daaraan broodnodige middelen van de NMBS worden gespendeerd. Wij hebben net de financiële cijfers gezien. Ik heb dan ook de volgende vragen.

Wat was de motivatie om dat congres te organiseren?

Hoeveel deelnemers hebben effectief aan het congres deelgenomen en ook effectief betaald voor hun deelname?

Kunt u mij de gedetailleerde kostprijs bezorgen? Dat mag gerust op papier zijn.

Hoeveel inkomsten werden met dat congres gerealiseerd, bijvoorbeeld via het ingangsgeld en de sponsering? De sponsering van een dochterbedrijf is natuurlijk een beetje vestzak-broekzak. Het gaat over de reële inkomsten. Wat was de meerwaarde van het congres? Ik hoor al in de wandelgangen dat dit congres in de toekomst niet meer zal plaatsvinden. Er zijn er nu al drie geweest, maar experts zeggen mij dat wat zij daar gehoord hebben ook al op veel andere plaatsen gehoord hebben.

Hoeveel vertegenwoordigers van de NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel namen deel aan de vorige edities?

Wanneer en waar zal eventueel de volgende editie plaatsvinden, mocht die alsnog plaatsvinden?

De voorzitter: Mijnheer Veys, in dit land kan men een invitatie krijgen, maar men beslist nog altijd zelf waar men gaat en staat.

13.03  Tanguy Veys (VB): (…)?

De voorzitter: Het eerste deel van uw vraag vind ik nogal raar. Het is echter aan u, mevrouw de minister, om daarop te antwoorden.

13.04 Minister Inge Vervotte: Mevrouw de voorzitter, zoals bekend probeer ik, in het kader van de transparantie, zoveel mogelijk informatie te geven.

Het congres Next Station werd door de NMBS-Holding georganiseerd, in samenwerking met de UIC, de internationale spoorwegunie. Het was de derde editie van Next Station, na Rome in 2005 en Parijs in 2007. De organisatie wordt telkens toevertrouwd aan een lid van de Station Management Group binnen de UIC dat zich onderscheidt door zijn kennis op het vlak van stations. De NMBS-Holding was dan ook trots dat zij werd uitverkozen om de editie 2011 te mogen organiseren.

De NMBS-Holding wordt inderdaad internationaal erkend voor haar stationskennis. Ik denk dat wij daarvan de laatste tijd ook een aantal voorbeelden gezien hebben. De Belgische stations hebben in de voorbije jaren een enorme evolutie doorgemaakt. Er werden grote stationsprojecten gerealiseerd te Antwerpen-Centraal, Brussel-Centraal en Luik-Guillemins en ook andere stationsprojecten zijn in uitvoering of zullen binnenkort van start gaan. De NMBS-Holding is continu op zoek naar global best practices. Een conferentie als Next Station is dan ook een buitenkans om inspiratie op te doen en bijkomende kennis te vergaren.

Sprekers uit de hele wereld, van Japan tot Zuid-Amerika, en vertegenwoordigers uit meer dan twintig landen deelden hun inzichten met elkaar. Alle sleutelfiguren binnen het bedrijf, werkzaam in de directie Stations, kregen de kans kennis te maken met buitenlandse voorbeelden of initiatieven in gelijkaardige sectoren, als de uitbating van luchthavens.

Al deze mensen op buitenlandse studiereis sturen of aan internationale conferenties laten deelnemen zou uiteraard een hele hoge kostprijs met zich brengen en zou misschien minder productief zijn dan een deelname aan zo’n uitwisselingscongres.

Daarnaast heeft de NMBS-Holding een groep stakeholders uitgenodigd gratis deel te nemen. Zo waren bijvoorbeeld leden van de Commissie voor de Infrastructuur uitgenodigd gratis kennis te maken met deze wereldwijde best practices, en de Belgische stations ernaast te plaatsen.

Er waren, inclusief de sprekers, ongeveer vierhonderd deelnemers op Next Station, editie 2011, waarvan ongeveer 70 betalende deelnemers. Sponsors, partners als Eurostation en Eurogare, en alle leden van de directiecomités van de NMBS-Groep konden gratis deelnemen. In totaal werden er elf personen van de NMBS en twaalf van Infrabel uitgenodigd voor gratis deelname. Voor de andere personeelsleden van NMBS en Infrabel waren de gewone tarieven van toepassing, namelijk het verminderd tarief van 600 euro bij inschrijving voor 20 februari 2011 en 750 euro nadien. Een persoon van de NMBS is een dag aanwezig geweest op het congres. Voor Infrabel hebben zeven personen deelgenomen, waarvan vijf betalend en twee gratis.

De behandelde onderwerpen hielden vooral verband met de bouw en het beheer van stations. De NMBS zag hierin dan ook geen toegevoegde waarde om haar personeel aan te zetten tot deelname aan dit congres, daar de inhoud ervan geen directe link had met de dagelijkse verantwoordelijkheden en competenties binnen de NMBS.

In Rome waren er geen vertegenwoordigers van de NMBS-Groep. In Parijs was er een spreker van NMBS-Holding en er waren nog een vijftal andere vertegenwoordigers van NMBS Holding.

De kostprijs van het congres bedroeg 550 000 euro. De inkomsten uit sponsoring en inschrijvingen bedroegen 310 000 euro. Ik meen dat het zinvol is dat wanneer zulke initiatieven worden genomen, de kostendekking nagestreefd wordt, ook al begrijp ik het belang van het congres zelf.

Op dit moment is nog niet beslist wanneer de volgende editie van Next Station zal plaatsvinden. Ik vermoed dat dit in overleg zal gebeuren met de UIC. Daar hebben wij op dit moment geen verdere informatie over.

13.05  David Geerts (sp.a): Mevrouw de voorzitter, ik heb mijn antwoord gekregen.

13.06  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord dat de zaken enigszins in perspectief plaatst.

U wijst er zeer terecht op dat vierhonderd personen waren ingeschreven voor dit congres, maar dat er slechts zeventig hebben betaald. Nochtans kostte dit congres 500 000 euro. U verwijst naar de sponsoring, maar het gaat dan wel om dochterfirma’s van de NMBS-Holding of aan de NMBS gerelateerde firma’s die toch wel een bepaald voordeel hebben bij de samenwerking met de NMBS. Ik verwijs ter zake onder meer naar Siemens.

Ik meen dat men in de toekomst bij de organisatie van dergelijke prestigecongressen alles beter moet overwegen. U zegt zelf dat er slechts één iemand was ingegaan op de twaalf uitnodigingen van de NMBS zelf. Het is aan de NMBS om de afweging te maken, maar ik heb vernomen van experts, die effectief aanwezig waren, dat de meerwaarde ver te zoeken was en dat het dan ook bij de haren was getrokken om dit congres een dergelijke omvang en uitstraling te geven.

Het incident is gesloten.
L’incident est clos.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...