Multiculturele illusie in Gent spat uiteen door één voetbalwedstrijd

Laks beleid Termont leidt tot geweld, vandalisme en gewonden

Sinds jaar en dag propageert de Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) het Gentse samenlevingsmodel  tussen Gentenaars en een grote groep Turken als ideaalbeeld van een geslaagde multiculturele samenleving. Kosten noch moeite spaart Termont om samen met zijn Turkse schepenen en gemeenteraadsleden deze multiculturele illusie zelfs tot in Emirdag (Turkije) aan de man te brengen.  Eén voetbalwedstrijd later, is dit waanbeeld uiteengespat en ontwaakt Gent in een stad die duidelijk de sporen draagt van geweld, vandalisme en gewonden.  

Terwijl  de voetbalwedstrijd België-Turkije op groot scherm in de Gentse binnenstad voor velen een duidelijk risico-evenement was, werd dit door de burgemeester – om zijn allochtone kiezers terwille te zijn – afgedaan als een te verwaarlozen veiligheidsprobleem.  De organisator werd slechts marginale veiligheidsmaatregelen opgelegd en uiteindelijk daagden op vrijdag 3 juni ’11 op de Kouter maar 13 politieagenten in onaangepaste kledij en  een 6-tal spotters bij aanvang van de wedstrijd op om alles “in goede banen te leiden”. Niet verwonderlijk daagden de beloofde allochtone stewards veel te laat en veel te weinig in aantal op. Zeer vreemd als men weet dat voor gelijkaardige voetbalevenementen op groot scherm op de Vrijdagsmarkt in het verleden veel meer politie aanwezig was, ondanks een veel kleiner veiligheidsrisico.  Er was deze keer zelfs helemaal geen Mobiele Eenheid (ME) of reserve voorzien, waardoor de politie in extremis zelfs het eigen baliepersoneel optrommelde en de reserve opvorderde van politiekorpsen uit Dendermonde en Brussel.

De eerste rellen begonnen op een overvol plein al snel bij aanvang van de wedstrijd en de sfeer onder de 7.000 aanwezigen werd met de minuut grimmiger. Vuurpijlen en rookbommen werden tussen de mensenmassa ontstoken, stokken en drankflessen werden gegooid, messen zwaaiden in het rond, charges werden heen en weer uitgevoerd en diverse supporters en politieagenten raakten gewond. Ook na de wedstrijd was ik zelf getuige dat het nog een hele tijd onrustig was, dat de onruststokers massaal de stad in trokken en dat auto’s werden beschadigd en ruiten vernield.  

Door deze zware inschattingsfout van de lakse burgemeester Termont slaagde de inderhaast opgetrommelde politie er dan ook niet in om de rellen in te dijken en duurde het tot laat in de avond alvorens de politie de situatie meester werd.  Intussen was een lange reeks aan gewelddaden, beschadigingen, verwondingen (31 licht- en zwaargewonden waarvan 3 agenten) en “slechts” 3 arrestaties het trieste resultaat van deze inschattingsfout.  De vraag stelt zich dan ook of Termont dit evenement op die locatie en onder die omstandigheden had mogen laten plaatsvinden en voldoende de aanbevelingen van de politiediensten heeft opgevolgd.

Daarom zal ik eerstdaags in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken de bevoegde minister, Annemie Turtelboom, ondervragen over dit ernstig falen van burgemeester Termont (zie bijlage).  Het moet duidelijk zijn dat na het laks beleid van Termont veiligheid opnieuw een topprioriteit moet gemaakt worden !

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...