Motorrijbewijs vanaf 24 jaar: zoveelste onaanvaardbare poging om motorrijden te ontmoedigen !

Staatssecretaris voor mobiliteit Etienne Schouppe stelde deze week dat hij de minimumleeftijd om met een ‘echte’ motor te rijden – het zogenaamde A-rijbewijs – wil optrekken van 21 naar 24 jaar.

Vlaams Belang is niet te spreken over deze zoveelste anti-motor demarche van de Staatssecretaris. Reeds jaren wordt in dit land een waar anti-motorbeleid gevoerd, waarbij het rijden met een motor ontmoedigd in plaats van aangemoedigd wordt. In plaats van jongere motorrijders te straffen voor het cowboygedrag van enkelen, zou men beter tijd en energie steken in het sensibiliseren van jongeren en motorverkopers. Het probleem ligt dus niet bij de leeftijd van de bestuurders, maar bij de ervaring, of het gebrek eraan.

Vlaams Belang zal bij monde van volksvertegenwoordiger Tanguy Veys in de Kamer dan ook de Staatssecretaris ondervragen over diens nieuwe plannen. Vlaams Belang blijft bij het standpunt dat motorrijden niet mag ontmoedigd worden, en dat bekwaamheid weinig met leeftijd maar des te meer met ervaring te maken heeft.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...