Minister van Justitie Turtelboom over het onderzoek naar de treinramp in Buizingen: “Rapport gerechtelijk onderzoek naar oorzaak binnenkort (in de loop van 1ste trimester ’12) klaar. […] Momenteel 943 slachtoffers gekend.”

Op 15 februari ‘10 vielen in Buizingen, bij Halle, 19
doden en 170 gewonden bij een treinongeval. Een trein uit Leuven negeerde een
rood licht en reed om 8.28 uur lateraal op een andere trein in. De twee treinen
reden respectievelijk van Leuven naar ’s Gravenbrakel en van Quiévrain naar
Luik. Verschillende wagons van de trein uit Quiévrain kwamen bij het ongeval op
hun flank terecht. Negentien mensen kwamen om het leven en 170 anderen raken
gewond, waarvan elf zwaargewond. Het gerechtelijk onderzoek heeft dag op dag 2
jaar na de feiten nog geen concrete resultaten opgeleverd. Het parket van
Brussel bevestigde begin 2012 dat nog niemand in beschuldiging werd gesteld
maar verzekerde dat het proces zal plaatsvinden voor 2020, het jaar waarin het
dossier verjaart….

Onderzoeksrechter Jeroen Burm werd al enkele uren na de
treinramp belast met een gerechtelijk onderzoek en stelde op zijn beurt een
college van vijf experts aan. Die gingen onmiddellijk aan de slag.
Onderzoeksrechter Burm wacht blijkbaar nog steeds op het verslag van de vijf
experts die kort na de ramp zijn aangesteld. Volgens de laatste berichten zou
een eerste deel van dat verslag, gewijd aan de technische vaststellingen over
het ongeval zelf, eind maart ’12 neergelegd worden. Een tweede deel, over de
technische vaststellingen van de staat van het spoorwegnet op het ogenblik van
het ongeval, volgt later. Cruciaal in het onderzoek is de seingeving op de
sporen in de omgeving van Buizingen. De gerechtelijke experts hebben het licht
grondig bekeken en ook de remsystemen onderzocht. Vermoedelijk maakt ook de
afwezigheid van een automatisch noodstopsysteem in beide treinen voorwerp uit
van het onderzoek. Eenmaal het expertenverslag is afgewerkt komen er immers nog
onderzoeksdaden, mogelijk zelfs een reconstructie van het ongeval.

In de
Kamercommissie voor de Justitie van dinsdag 15 februari ’12 stelde
volksvertegenwoordiger Tanguy Veys (Vlaams Belang), tevens lid van de
Bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de veiligheid van het
spoorwegnet in België naar aanleiding van het dramatisch treinongeval in
Buizingen, volgende vragen aan de minister van Justitie, Annemie Turtelboom
(Open VLD):

Hoe verklaart de minister het moeizaam verloop van het
gerechtelijk onderzoek?

Wat is de stand van zaken van het gerechtelijk onderzoek
en wanneer worden de resultaten verwacht?

Welke maatregelen werden genomen om het gerechtelijk
onderzoek te bespoedigen?

Welke structurele afspraken werden door het gerecht met
de slachtoffers en nabestaanden gemaakt om hen op de hoogte te houden van het
onderzoek?

 Zie bijlage voor
het antwoord van de minister.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...