Minister Turtelboom kan na 4 jaar speekseltesten nog steeds geen speekselanalyse invoeren

“Wachten op advies van Europa, maar wellicht nog geen speekselanalyse tijdens volgende zomer-BOB-campagne”
Vlaams Belang betreurt Processie van Echternach die leidt tot dure en tijdrovende procedures bij de politie en tot minder speekseltesten

Op 1 oktober 2010 werd de wet van 31 juli 2009 tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer van kracht, maar is het nog steeds wachten op effectieve invoering van de speekselanalyse, waardoor nog steeds gewerkt moet worden met de omslachtige en tijdrovende bloedproef.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD), die verantwoordelijk is om die speekselanalyse ook wettelijk mogelijk te maken,  stelde op 2 mei 2012 in de Kamercommissie Justitie dat “het Koninklijk Besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen, en de erkenning van de laboratoria in het najaar van 2012 zou gepubliceerd worden.”  Op 19 november 2012 was Minister Turtelboom nog aan het wachten op het advies van FOD Volksgezondheid: “Van zodra ik het advies van mijn collega van Volksgezondheid heb ontvangen, kan de (eventueel aangepaste) tekst worden voorgelegd aan de Ministerraad, vervolgens aan de Raad van State en de Gewesten.  [… ] Na publicatie van het koninklijk besluit kan de procedure tot gunning van de overheidsmarkt “speekselcollectoren” worden opgestart. Nadat de “speekselcollector” gekend is, zullen de artikelen in verband met de technische voorwaarden tot het opstarten van de speekselanalysemethode en de aanvragen tot voorlopige erkenning van de labo’s in werking treden. Eens dat de voorlopige erkenningen worden bekendgemaakt, kunnen de resterende artikelen van het koninklijk besluit in werking treden.”  Ook staatssecretaris Melchior Wathelet (CDH) moest tijdens de plenaire vergadering van de Kamer van 6 februari 2013 met rode kaken toegeven dat de aangekondigde en noodzakelijke speekselanalyse er nog steeds niet was: “Het klopt dat de speekselanalyse een pijnpunt blijft. Ik heb mij ertoe geëngageerd om initiatieven te nemen, wat de speekselanalyse betreft. Wij hebben nu bijkomende middelen om dat dossier in orde te brengen.” De Ministerraad van 24 oktober 2013 keurde eindelijk het Ontwerp van Koninklijk Besluit tot invoering van de speekselanalyse goed, maar het ontwerp moest wel nog worden voorgelegd aan de gewesten en aan de Raad van State.

Vandaag liet Minister van Justitie Annemie Turtelboom op vragen (zie bijlage) van  volksvertegenwoordiger Tanguy Veys (Vlaams Belang) naar aanleiding van de commissie Justitie in haar antwoord (zie bijlage) weten “dat het nog wachten is op het advies van Europa.  Er is nog geen definitieve datum wanneer de speekselanalyse kan toegepast worden op het terrein, maar dit zal naar alle waarschijnlijkheid niet mogelijk zijn tegen de volgende zomer-BOB-campagne.”

Volksvertegenwoordiger Tanguy Veys reageert alvast ontgoocheld op “deze Processie van Echternach, terwijl de invoering van de speekselanalyse nochtans de werking van de politie ernstig ten goede zou komen. Nu worden bewust minder speekseltesten afgenomen, omdat nog steeds gewerkt moet worden met dure en tijdrovende procedures.  Wie nu positief blaast wegens alcohol in het verkeer, moet meestal zelfs geen speekseltest afleggen, ook al vertoont de betrapte bestuurder alle uiterlijke kenmerken om wel op drugs gecontroleerd te worden.  Hopelijk komt er nu nog geen bijkomende vertraging.”

Bestuurslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...